Etická komise FF UJEP

Etická komise Filozofické fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkanky pro etické otázky týkající se všech forem vědecké a výzkumné činnosti v rámci akademické obce.

Složení etické komise

  • doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (KPF, předseda)
  • Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. (KPF)
  • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (KHI)
  • doc. Dr. Phil. Mirek Němec (KGER)
  • Bc. Jan Hladík (student)

Funkční období současné etické komise je od 1. 2. 2020 do doby jmenování nové komise.

Kontakt na etickou komisi

etika.ff@ujep.cz

Dokumenty

pdf Etický kodex Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

pdf Směrnice rektora UJEP – Etika ve výzkumu

Směrnice FF UJEP - Etika vědecké a výzkumné činnosti na FF UJEP