Kombinované studium na KHI

Studijní obory realizované v kombinované formě

Studijní portál - MOODLE

Aktuální informace

Povinně volitelné kurzy (PVK) v rámci semestru

Bc. studium

NMgr. studium

  • aktuální rozvrh pro váš obor a kroužek naleznete ve STAGu/Prohlížení/Předzápisové kroužky