Projekty, realizace a smluvní výzkumy

Aktuálně řešené projekty

Externí

Interní

 • 2023–2024 SGS Vývoj sídelní struktury Chabařovic

Ukončené projekty

Externí

Interní

 • 2021–2022 SGS Století čtvrti Klíše 1899–1999
 • 2021 IG Digitalizace antické keramiky ve sbírkách Podřipského muzea pro edukační a výstavní účely
 • 2020 IG Průvodce Olomoucké architektury - Kudy chodím, vidím
 • 2020 IG Dům Kalich 2020
 • 2019 IG: Historický krov domu Kalich v Litoměřicích
 • 2018 IG: Terezín – nástěnné malby z doby terezínského ghetta II.
 • 2015-2017 SGS: Terra Sacra Incognita, dokumentace a vyhodnocení dochovaných historických objektů v k.ú. Konojedy a Zahořany
 • 2017 IG: Terezín – nástěnné malby z dob terezínského ghetta
 • 2015 IG: Nové možnosti prostorové digitalizace historických artefaktů
 • 2014-2015 IG: Dokumentace a prezentace nemovitého kulturního dědictví
 • 2014 IG: Větrné mlýny na Děčínsku
 • 2013 IG: Paměť památek
 • 2013 IG: Hebrejské nápisy v Klokočských průchodech
 • 2012 IG: Dokumentace jednotlivých prvků Hlavní pevnosti Terezín (Ravelin 19, kleště 13)
 • 2012 IG: Klenby
 • 2012 IG: Paměť krajiny
 • 2011 IG: Kostelíček – dokumentace a vyhodnocení lokality
 • 2011 IG: Dokumentace jednotlivých prvků Hlavní pevnosti Terezín
 • 2010 IG: Terezín
 • 2010 IG: Klamorna – dokumentace a vyhodnocení lokality
 • 2010 IG: Kostel sv. Floriána v Krásném Březně – historie, význam a dokumentace památky saské renesance

Realizace a smluvní výzkumy

 • 2023 Stavební zaměření objektu č. p. 35 Ploskovice (zadavatel: NPÚ ústřední pracoviště Praha)
 • 2023 Pořízení fotogrammetrického modelu fasády a střešního pláště správní budovy ZOO v Ústí nad Labem (zadavatel: Zoologická zahrada v Ústí nad Labem)
 • 2023 3D skenování štuku Saly Terreny arcibiskupského zámku v Kroměříži (zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2021–2023 Digitalizace objektu Litoměřice, Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: Město Litoměřice)
 • 2021–2022 Doplňkový hloubkový SHP Litoměřice Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: HARTEX CZ, s.r.o.)
 • 2022 Vytvoření prezenčního modelu dvou archeologických situací metodou fotogrammetrie (zadavatel: Muzeum města Ústí n. L.)
 • 2022 Stavební zaměření stávajícího stavu Trmice č. p. 193/2 (zadavatel: Město Trmice)
 • 2022 Geodetické zaměření historické části Lumpeho parku v ZOO Ústí n. L. (zadavatel: Muzeum města Ústí n. L.)
 • 2021–2023 Digitalizace objektu Litoměřice, Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: Město Litoměřice)
 • 2021 Skenování 28 váz ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (zadavatel: Podřipské muzeum)
 • 2021 Fotografická dokumentace 300 mincí z mincovního depotu (zadavatel: Podřipské muzeum)
 • 2021–2022 Doplňkový hloubkový SHP Litoměřice Stará Radnice, č. p. 171 (zadavatel: HARTEX CZ, s.r.o.)
 • 2021 Pasport objektu Zubrnice, p. č. 121 v areálu č. p. 61 (zadavatel: Muzeum v přírodě Zubrnice)
 • 2021 Dokumentace a vyhodnocení sond v historických podlahách ambitů baziliky v Bohosudově (zadavatel: atelier AVN s.r.o.)
 • 2021 Vyhotovení digitálního 3D modelu objektu Glorietu v Růžové zahradě Děčín (zadavatel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.)
 • 2020 Stavební zaměření stávajícího stavu Glorietu v Růžové zahradě Děčín (zadavatel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.)
 • 2020 Stavební zaměření Poláky č. p. 2 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2020 3D skenování a vytvoření 3D modelu lebky Magdaleny Fictumové z Kolovrat (zadavatel: Kulturní zařízení Kadaň p. o.).
 • 2020 OPD Chotiměř kaplička (zadavatel: Obec Chotiměř).
 • 2020 SHP podstřeší č. p. 15/7 v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2020 Stavební zaměření gotické radnice v Chomutově (zadavatel: Oblastní muzeum Chomutov).
 • 2019 Stavební zaměření Úštěk č. p. 65 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 OPD stratigrafie omítek zámku v Lovosicích (zadavatel: Projektový ateliér Ing. arch. Jarkovský).
 • 2019 SHP krovu domu č. p. 15/7 „Kalich“  v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2019 Dendrochronologická analýza krovu domu č. p. 121 v Kadani (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2019 OPD Vyhodnocení stavu krovu domu č. p. 15/7 „Kalich“  v Litoměřicích (zadavatel: Město Litoměřice).
 • 2018 Doplnění SHP Zámecká č. p. 52 Konojedský dům (zadavatel: NPÚ, ÚOP Střední Čechy a Praha).
 • 2018 SHP Duchcov č. p. 212 (zadavatel: Římskokatolická farnost).
 • 2018 SHP Chotiměř č. p. 7 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2018 3D laserové skenování štukových detailů, pohledové stavební plány v areálu zámku Stekník (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha).
 • 2018 Stavební zaměření krovů Libochovice č. p. 89 (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha).
 • 2017 Geodetické a stavební zaměření vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2017 Zhodnocení archeologické situace valachu v pivovaru Lobeč (zadavatel: RIOFRIO Architects s.r.o.).
 • 2017 OPD Průzkum barevnosti výklenkové kaple v Třebívlicích (zadavatel: HOT project).
 • 2017 Pasportizace okenních a dveřních výplní budovy zámku Jezeří I. (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2017 SHP Červený Hrádek č. p. 12 (zadavatel: KOTIŠ – ARCHITEKT).
 • 2016 2D digitalizace listinného materiálu z mobiliárního fondu Libochovice (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.). 
 • 2016 SHP Roudnice č. p. 57 (zadavatel: Kulturní zařízení města Roudnice n. L.).
 • 2016 Digitalizace velkoformátových knih (zadavatel: Oblastní muzeum Litoměřice).
 • 2016 3D laserové skenování raně gotické křtitelnice z Rotundy sv. Máří Magdalény (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2016 Stavební zaměření Rožmberk č. p. 23 (zadavatel: Asociace turistických oddílů mládeže).
 • 2016 SHP Vilémov u Kadaně č. p. 52 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2016 3D laserové skenování a modelace detailů kostela sv. Ducha v Krupce (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2016 Geodetické doměření stávajícího stavu kostela sv. Anny v Krupce (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.). 
 • 2015 3D laserové skenování reliktů černé kuchyně a geodetické zaměření Čistá č. p. 97.(zadavatel: soukromá osoba). 
 • 2016 SHP Teplice č. p. 1167/52 u Hadích lázní (zadavatel: soukromá osoba). 
 • 2015 3D laserové skenování portálu vstupu objektu Hejtmánkovice č. p. 124 (zadavatel: Omnium o. p. s.).
 • 2015 3D laserové skenování sbírkového předmětu k výrobě repliky (zadavatel: Muzeum Ústí n. L.).
 • 2015 3D laserové skenování povrchu zkušebních kvádrů sedimentárních hornin pro výzkum v klimatickém tunel CET II. (zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).
 • 2015 SHP Ždírec č. p. 10 (zadavatel: soukromá osoba).   
 • 2015 SHP Roudnice č. p. 58 (zadavatel: Kulturní zařízení města Roudnice n. L.).
 • 2014 3D laserové skenování architektonických detailů hradu v Lipnici nad Sázavou.
 • 2014 3D laserové skenování povrchu zkušebních kvádrů sedimentárních hornin pro výzkum v klimatickém tunel CET (zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).
 • 2014 SHP objektu Vetlá č. p. 27 (zadavatel: soukromá osoba).   
 • 2014 SHP objektu Zahrádky č. p. 141 (zadavatel: soukromá osoba).     
 • 2014 Zaměření výsledků archeologického výzkumu na k.ú. Hrdly (zadavatel: Ústav pro klasickou archeologii FF UK).
 • 2014 Stavební zaměření Touchořiny č. p. 40 (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2013 Digitalizace velkoformátových knih (zadavatel: Oblastní muzeum Litoměřice).
 • 2013 Archivní rešerše k objektu Trnovany č. p. 18 (zadavatel: soukromá osoba).
 • 2013 Dokumentace č. p. 49, Mírové náměstí Kadaň (zadavatel: NPÚ ÚOP Ústí n. L.).
 • 2013 Vytyčení plochy archeologického výzkumu na k.ú. Hrdly (zadavatel: Ústav pro klasickou archeologii FF UK).
 • 2012 3D laserové skenování artefaktů (přípory, kružby) z archeologického výzkumu v Kutné hoře (zadavatel: Archeologický ústav AV ČR).
 • 2012 3D laserové skenování 4 nápisů ze Švédského sloupu v Jiříkově (zadavatel: Město Jiříkov).
 • 2012 3D laserové skenování barokního reliéfu na k.ú. Srbská Kamenice (zadavatel: Obec Srbská Kamenice).