Personální složení jazykového centra

Aktuální informace z FJC naleznete v sekci AKTUALITY FAKULTY.

Adresář a konzultační hodiny FJC

Vedoucí centra

Mgr. Martin Škvára

Vyučující

PhDr. Marie Ivancová (ivancova.marie@volny.cz) - ruský jazyk

Daniel Kratochvíl M.A. (kratochvil.dan@seznam.cz) - anglický jazyk

Mgr. Markéta Zakarová (marketa.zakarova@gmail.com) - německý jazyk

Mgr. Martin Škvára - anglický jazyk