Personální složení ústavu slovansko-germánských studií

Ředitelka ústavu: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Kolektiv spolupracovníků vázaných na jednotlivé granty

tel.: 475 286 423
e-mail: usgs@ujep.cz

Personelle Besetzung

Institutsdirektorin: Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Leitung des Sekretariat: Olga Běhavá
Mitarbeiter sind projektgebunden.