OP VaVpI - Kontakty

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – vedoucí projektu
e-mail: michaela.hruba@ujep.cz

Mgr. Kateřina Šuchová – projektový koordinátor, kontaktní osoba
e-mail: katerina.suchova@ujep.cz