Rozřazovací test - informace k vyplnění testu

K vyplnění testu se přihlaste pod kódem, který jste obdrželi u zápisu, nebo od Mgr. Škváry. Po přihlášení do testu a vyplnění přihlašovacích údajů máte 30 min. na jeho vyplnění. Test lze po přihlášení vyplnit pouze jednou.

V případě, že se dodatečně rozhodnete pro jiný jazyk nebo dojde k jiným problémům, zažádejte si o nový kód na adrese martin.skvara@ujep.cz.

Test doporučujeme vyplňovat samostatně bez pomoci slovníku nebo učebnic. V opačném případě může dojít k zařazení studenta do nesprávné skupiny (vyšší nebo nižší než jaká odpovídá jeho schopnostem).

Třetí týden v září bude v aktualitách fakulty zveřejněno rozdělení studentů do skupin. Studenti, kteří se nedostaví do skupiny podle seznamů nebudou do výuky zařazeni.

Rozřazovací test