Centrum oborových didaktik a praxí

Korespondenční adresa

Centrum oborových didaktik a pedagogických praxí – sekretariát katedry filozofie a humanitních studií
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí centra

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

O centru

Naše mise

Centrum oborových didaktik a praxí Filozofické fakulty UJEP, které vzniklo v roce 2021, je především metodickým pracovištěm oborových didaktik.  Důležitou činností centra je organizační zajišťování praxí realizovaných na FF UJEP. V rámci učitelských studijních programů se jedná o systém pedagogických praxí na katedře filozofie a humanitních studií, na katedře germanistiky a na katedře historie. Odborné praxe jsou realizovány na katedře historie a při Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví. 

CODP FF UJEP

  • spolupracuje s fakultními a spolupracujícími školami při realizaci pedagogických praxí
  • realizuje vzdělávací aktivity pro pedagogy a pro žáky základních a středních škol 
  • realizuje doplňující pedagogické studium pro získání odborné kvalifikace pro výuku občanské výchovy a společenských věd, dějepisu a německého jazyka a literatury