Doplňující pedagogické studium (DPS)

Chybí Vám odborná kvalifikace, abyste mohli vyučovat občanskou výchovu, základy společenských věd, dějepis či německý jazyk a literaturu na základní nebo střední škole?

Již vyučujete nebo pracujete a hledáte alternativní cestu k prezenčnímu studiu, abyste si požadovanou kvalifikaci doplnili?

Studijní program je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-přihlášky do 1. ročníku studia budou moci zájemci podávat od 1. 5. do 1. 12. 2024.

Studium bude zahájeno v lednu 2025.

Komu je studium určeno?

  • Učitelům 2. stupně základní školy a učitelům střední školy i dalším zájemcům o práci učitele 2. stupně základní školy a učitele školy střední, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace v oborech
  • Učitelství společenských věd pro učitele 2. stupně základní školy a střední školy
  • Učitelství historie pro učitele 2. stupně základní školy a střední školy
  • Učitelství německého jazyka a literatury pro učitele 2. stupně základní školy a střední školy

Jak dlouho a jakou formou studium probíhá?

Placené studium v rozsahu 300 vyučovacích hodin absolvujete ve třech semestrech. Zahajuje se vždy v letním semestru akademického roku a končí v následujícím letním semestru.

Výuka probíhá přímo v prostorách Filozofické fakulty v inspirativním a komfortním prostředí Kampusu UJEP.

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z prezentace a obhajoby písemné práce a z komisionální ústní zkoušky nad pedagogickým portfoliem. 
Obdržením osvědčení o absolvování studia získáte požadovanou kvalifikaci učitele.

Co tvoří náplň studia?

Oblast pedagogicko-psychologická – během 70 vyučovacích hodin Vás uvede do obecně pedagogických teorií, zásad a zákonitostí vzdělávání a výchovy. Získáte také potřebné znalosti z oblasti psychologie.

Oblast oborově didaktická – v 80 vyučovacích hodinách Vámi zvoleného specializačního bloku (Učitelství společenských věd, Učitelství historie, Učitelství německého jazyka a literatury) získáte znalosti a dovednosti pro přípravu a realizaci výuky odpovídajícího předmětu na základní nebo střední škole.

Oblast pedagogické praxe – tvoří nedílnou součást studia, v níž během 150 vyučovacích hodin budete mít příležitost ověřit si získané teoretické poznatky z obou předchozích oblastí a začnete rozvíjet své pedagogické kompetence.

Jaké jsou podmínky přijetí?

  • Odeslání E-přihlášky
  • Doložení kopie dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu).

Po odeslání přihlášky Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí.

Podmínky platby

  • 21.000,- Kč / celkové studium
  • 7.000,- Kč / semestr

Platba bude hrazena za každý semestr samostatně, tedy částkou 7.000,- Kč vždy na začátku nového semestru převodem na bankovní účet Filozofické fakulty.

Důležité kontakty

Studijní oddělení