Projekty s podporou Evropské unie a státního rozpočtu ČR

Akutální projekty

COST Action CA22115 / „A multilingual repository of phraseme constructions in Central and Eastern European languages” (PhraConRep) / „Mehrsprachiges Repositorium der Phrasemkonstruktionen in mittel- und osteuropäischen Sprachen”
Délka projektu: 9.11.2023 – 8.11.2027
Příjemce grantu: FF Univerzita Josipa Juraje Strossmayera v Osijeku (Chorvatsko)
Hlavní řešitel: Prof. Katrin Schlund, Univerzita Martina Luthera Halle-Wittenberg (Německo)
Do projektu je aktuálně zapojeno 125 vědců z 20 zemí (ale stále se ještě mohou hlásit další, takže se to bude měnit).
Členkami týmu za UJEP jsou doc. Hana Bergerová a doktorandka Mgr. Andrea Frydrychová. Doc. Bergerová byla jmenována do jedné z vedoucích funkcí (Grant Awarding Coordinator).

Ukončené projekty

Loga_OP-VK
 

Loga_MSMT_EU_OP-VaVpI
Logo_Ziel-3