Odkazy a spolupráce

Mezinárodní spolupráce, součásti ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti

V rámci dlouhodobé spolupráce na vědecko-výzkumných aktivitách lze jmenovat spolupráci především s institucemi ve Spolkové republice Německo a Rakousku, např.: 

Německo

Ackermann-Gemeinde, München
http://www.ackermann-gemeinde.de/

Adalbert-Stifter-Verein, München
http://www.asv-muen.de/de/main/start.htm

Archiv FES, Bonn
http://www.fes.de/afs-online/

Bosch Stiftung, Stuttgart/Berlin
http://www.bosch-stiftung.de/

Collegium Carolinum, Műnchen
http://www.collegium-carolinum.de/

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/gwzo/

Hannah-Arendt-Institut TU, Dresden
http://www.hait.tu-dresden.de/ext/homepage.asp

Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden
http://www.isgv.de/

Osteuropa-Institut Dresden
http://www.doi-online.org/

Philosophische Fakultät Technische Universität, Dresden
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet

Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden
http://www.archiv.sachsen.de/

Rakousko

Österreichische Akademie der Wissenschaften – Kommission für die Geschichte der Österreich-Ungarische Monarchie
http://www.oeaw.ac.at/

Österreichisches Kulturforum in Prag
http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=60740&L=0

Slovensko

Historický ústav AV SR
http://www.sav.sk/

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

https://fphil.uniba.sk/