Kontakty

Obecné problémy s rozvrhem, aktivit v rámci IS Stag na FF

  • Naplněná kapacita předmětu, nesprávné zapsání předmětů, chyba v typu rozvrhové akce aj.
  • Kontakt: ff@rt.ujep.cz (email je doručen současně vedoucí studijního oddělení, koordinátorovi rozvrhu, správcům studijního informačního systému, proděkance pro studium)

Konkrétní problémy s rozvrhem v rámci studijního oboru

  • Kolize předmětů, absence rozvrhových akcí, absence časoprostorových údajů konkrétní rozvrhové akce aj.
  • Řeší rozvrháři kateder FF UJEP:
  • katedra germanistiky: andrea.frydrychova@ujep.cz (Mgr. Andrea Frydrychová)
  • katedra historie: vilem.zabransky@email.cz (Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.)
  • katedra politologie a filozofie: jan.musil@ujep.cz (Mgr. Jan Musil, Ph.D.)
  • jazykové centrum: martin.skvara@ujep.cz (Mgr. Martin Škvára)