Jiné projekty

Fond rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol

Granty města Ústí nad Labem

  • 2008 - Výstava: Události roku 1968 (1969) na Pedagogické fakultě v Ústí n. L. (řešitelé: PhDr. Jaroslav Rokoský PhD., Mgr. Jaroslava Klímová)
  • 2007 - Zapojení katedry historie FF UJEP do přípravy portálu Ústí - Aussig.net - web o architektuře na severu - zmapování a vystavení informací o nejzajímavějších stavbách ve městě ÚL (řešitelka: PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.)
  • 2006 - Kampus Univerzity J. E. Purkyně jako významná součást centra krajského města Ústí nad Labem (řešitelka: PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.)

Rozvojové projekty

  • 2006 - Program na podporu rozvoje struktury a modulární stavby studijních programů
    Inovace a rozvoj strukturovaných studijních programů na ÚHS (M. Hrubá - řešitelka)
  • 2007 - Rozvojový projekt - Podpora studentů doktorského studia UJEP (M. Hrubá – spoluřešitelka, participace na projektu PřF)

Projekty z dotace MZV

  • 2006  - Vzdělávání pro demokracii (D. Kroupa, katedra politologie a filozofie, řešitel)