Studium v zahraničí

Během vysokoškolského studia mají studenti možnost studovat nebo pracovat v zahraničí v rámci programu mezinárodní mobility ERASMUS+ http://www.ujep.cz/cs/erasmus

  • Výběrové řízení je vyhlašováno vždy na jaře a na podzim
  • Přihlásit se může každý student, který bude v době výjezdu do zahraničí zapsán minimálně v 2. ročníku bakalářského studia
  • Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu (bc., mgr.)
  • Za studiem či praxí lze vyjíždět do členských států EU, do členských zemí EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), kandidátských zemí (Turecko, Makedonie), a také do Švýcarska

Informace k Erasmus+

Podrobné informace k Erasmus+