Personální složení centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

Zastupující vedoucí centra

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

Administrativní a projektová pracovnice

Bc. Gabriela Růžičková

Dokumentační sekce

Mgr. Jan Horák

Mgr. Veronika Chalupová

Mgr. David Skalický, DiS.

Mgr. Monika Stará

Mgr. Tereza Šťastná

Mgr. David Šťastný

Audiovizuální laboratoř

Mgr. Jan Peer