OP VaVpI - Odkazy

Evropská unie - europa.eu/index_cs.htm
Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (Řídícím orgánem je MŠMT) - www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ujep.cz
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - www.ff.ujep.cz
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP - cd.ujep.cz