Vědecká rada Filozofické fakulty

Vědecká rada fakulty (VR) je samosprávný akademický orgán zřizovaný na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu fakulty děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, významných představitelů oborů, ve kterých fakulta uskutečňuje zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává Dlouhodobý záměr fakulty schvaluje studijní programy a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP

Složení Vědecké rady od 1. 11. 2023

Interní členové

 • doc. Hana BERGEROVÁ, Dr.
 • prof. Mgr. Renata CORNEJO, Ph.D.
 • doc. PhDr. Václav DRŠKA, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michaela FIŠEROVÁ, Ph.D.
 • prof. PhDr. Radek FUKALA, Ph. D.
 • prof. PhDr. Martin HOLÝ, Ph.D.
 • prof. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D.
 • doc. PhDr. Kristina KAISEROVÁ, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří KOCIAN, CSc.
 • doc. PhDr. Václav LEDVINKA, CSc.
 • doc. Mgr. Pavel MAŠKARINEC, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef MOURAL, CSc.
 • doc. Mgr. Martin NITSCHE, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lukáš NOVOTNÝ, M.A., Dr.phil.
 • prof. PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D.
 • prof. PhDr. František STELLNER, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin VESELÝ, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš VELIČKA, Ph.D.

Externí členové

 • doc. PhDr. Zuzana AUGUSTOVÁ, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
 • doc. PhDr. Anton HRUBOŇ, Ph.D. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici)
 • prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
 • doc. PhDr. Radim KOČANDRLE, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)
 • prof. PhDr. Petr KUBÍN, Ph.D., Th.D. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy)
 • prof. PhDr. Milena LENDEROVÁ, CSc. (Filozofické fakulty Univerzity Pardubice)
 • doc. PhDr. Lukáš LINEK, Ph.D. (Sociologický ústav AVČR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
 • doc. PhDr. Vladimír NAXERA, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)
 • prof. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • doc. Dr. phil. Zdeněk PECKA (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity)
 • doc. PhDr. Gabriela RYKALOVÁ, Ph.D. (Ústav cizích jazyků na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Opavské univerzity)
 • doc. PhDr. ThLic. Drahomír SUCHÁNEK, Ph.D., Th.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
 • doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Zápisy ze zasedání VR

Upozornění: pro otevření dokumentů je požadováno heslo. Máte-li oprávnění k prohlížení, zadejte po výzvě programu heslo.

zip Podklady pro VR FF UJEP 6. 6. 2024

zip Podklady pro VR FF UJEP 11. 1. 2024

zip Podklady pro VR FF UJEP 15. 6. 2023

zip Podklady pro VR FF UJEP 9. 3. 2023

zip Podklady pro VR FF UJEP 10. 3. 2022

zip  Podklady pro VR FF UJEP 23. 9. 2021 - 1. část (4MB), 2.část (496MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 10. 6. 2021 (10MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 18. 6. 2020 (30MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 12. 3. 2020 (9MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 14. 11. 2019 (32MB)

zip Podklady pro VR FF UJEP 25. 4. 2019

zip Podklady pro VR FF UJEP 21. 2. 2019

zip Podklady pro VR FF UJEP 4. 10. 2018