Dvojitý diplom s Univerzitou Bayreuth

Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od r. 2013 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium dvojitého diplomu (DOUBLE DEGREE) navazujícího magisterského studijního programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika akreditovaného do r. 2028. 

Po ukončení studia získává absolvent dva magisterské tituly (Mgr. před jménem a M.A. za jménem) na základě jedné diplomové práce, kterou vedou odborníci z obou univerzit. První rok studia je realizován na Katedře germanistiky FF UJEP a druhý rok na katedře Interkulturní germanistiky na Univerzitě Bayreuth. Ročně je k dispozici pět míst obsazovaných na základě výběrového řízení v průběhu 1. ročníku studia na UJEP. Studijní pobyt na partnerské univerzitě lze financovat z prostředků ERASMUS+, popř. z jiných či vlastních zdrojů.

pdf Informační leták dvojitý diplom UJEP

Koordinátorka na UJEP: prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)

Atraktivnost studia DOUBLE DEGREE spočívá v tom, že zatímco se studium na UJEP zaměřuje na česko-německé, popř. rakouské vztahy, rozšiřuje si studující na Univerzitě Bayreuth náhled na interkulturní problematiku v širším kulturologickém kontextu. Kromě toho „zažívá“ interkulturní dimenzi i v každodenním životě, když studuje na německé univerzitě společně se studujícími z nejrůznějších koutů světa. 

Tematicky se výuka v tomto studijním programu orientuje na německý jazyk, literaturu a kulturu a jejich manifestaci v podmínkách cizího prostředí s důrazem na česko-německé vztahy (UJEP), na Univerzitě Bayreuth pak s důrazem na širší kulturněvědný a xenologický kontext. Základem oboru je teoretické i praktické studium jinakosti, multikulturních identit a vícejazyčnosti, interkulturních procesů komunikace, německojazyčné literatury a kultury z perspektivy cizince.

Předpokladem pro zahájení studia na Univerzitě Bayreuth (3. a 4. semestr) je absolvování všech povinných předmětů 1. roku studia na UJEP a získání minimálně 60 KB.

Společné semináře, workshopy a kolokvia

Mimoto realizuje katedra germanistiky společně s Univerzitou Bayreuth společné projekty, konference, studentské semináře či workshopy. V r. 2016 uspořádala katedra germanistiky ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth a UK Praha celosvětový kongres interkulturní germanistiky. V r.  2020 proběhl v Ústí nad Labem např. společný seminář „Interkulturelle Dialoge zwischen Text und Bild“ věnovaný české komiksové tvorbě (Jaroslav RudišJan Novák), která je dostupná i v německých překladech. Společně strávený týden bayreuthských a ústeckých studentů interkulturní germanistiky obohatily nejen workshopy přizvaných odbornic (Dr. Susanne Hochreiter z Univerzity Vídeň, Dr. Kalina Kupczyńska z Univerzity Lodž), ale i vyprávění a společný večer s česko-americkým komiksovým autorem Janem Novákem nebo exkurze po severočeském regionu, kde se odehrává Rudišova trilogie „Alois Nebel“.

Výběrová řízení a absolventi dvojitého diplomu

Výběrové řízení 06.04.2014

Výběrové řízeni 14.03.2013