Doktorské studium

Doktorské studium je určeno nejnadanějším absolventům magisterského studia. Je otevřeno nejen studentům FF UJEP, ale i absolventům jiných vysokých škol.

Doktorské studium se řídí:

Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Doktorské studium je na Filozofické fakultě univerzity Jana Evangelisty Purkyně uskutečňováno ve dvou studijních programech.

Studijní program: Německá filologie (Katedra germanistiky)

Garantkou studijního programu je doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

Studijní program:

Studijní program: Historické vědy (Katedra historie)

Garantkou studijního programu je prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Studijní obor: