Jazykové centrum Filozofické fakulty

Vedoucí centra

Mgr. Martin Škvára

Založení jazykového centra FF

V zimním semestru 2008 bylo založeno Jazykové centrum FF. Jeho cílem je poskytnout studentům FF kvalitní jazykovou výuku. Připravujeme studenty pro komunikaci a vědeckou práci v cizích jazycích se zřetelem na jejich humanitní specializaci.

Systém výuky cizích jazyků na FF

FF zajišťuje v tuto chvíli výuku anglického, německého a v případě naplnění skupin i ruského jazyka.

Jazykové centrum též zajišťuje výuku odborného jazyka ve vyšších ročnících a výuku angličtiny a němčiny pro navazující magisterské studium. Zajištujeme též jazykovou přípravu studentů v doktorském studiu.

V letním semestru nabízí jazykové centrum též výuku PVK. Výuka probíhá v cizích jazycích za použití metody CLIL (Content Language Intergrated Learning). Dochází k rozšiřování odborných znalostí a dovedností studentů a zároveň k zlepšení jazykových schopností studentů.