Věda

Výzkum katedry politologie je zaměřen na několik rámcových témat, řešených v mezinárodních a národních týmech. Těmito tématy jsou: výzkum voličského chování, kvalita demokracie, politická participace, politická reprezentace žen, víceúrovňové vládnutí, přeshraniční spolupráce, či sociální patologie. Vzdělávání a výzkum jsou na katedře politologie propojovány a slouží jim zázemí zahrnující nejen učebny, ale i vlastní Studovnu humanitních a společenských věd, celouniverzitní služby (vědecká knihovna), a především kolektiv nadšených pedagogů.