Materiály ke studiu

Zpracování osobních údajů v archivnictví v ČR - Výzkumná zpráva (PDF)

Mikuláš ČTVRTNÍK, Archives and Records. Privacy, Personality Rights, and Access. Palgrave Macmillan. Cham (Switzerland) 2023. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-031-18667-7