Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

OBD je systém na evidenci a zpracování publikační činnosti na naší univerzitě.

Správce OBD na FF UJEP

Mgr. Michaela Koumarová
E-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Tel.: 475 286 409

Dokumenty, informace

Seznam časopisů evidovaných ve WOS dle oborů