Sidebar

21
čec, so
20 Aktuality

Dne 28. 6. 2018 úspěšně zakončilo své dosavadní studium na filozofické fakultě 64 studentů bakalářských a 57 studentů navazujících magisterských oborů.

Pod patronací České platónské společnosti proběhlo 25. - 27. června 2018 tradiční výjezdní čtení Platónových dialogů. Letos byly na programu dialogy Kritón a Minós, které budou i tématem podzimního platónského symposia v Praze ve vile Lanna.

Mezi 53 jmenovanými profesory a profesorkami byla 25. 6. 2018 v pražském Karolinu i prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka naší filozofické fakulty. Michaela Hrubá se stala profesorkou v oboru České a československé dějiny.

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se v sále Filozofické fakulty UJEP uskutečnila přednáška vzácného hosta, profesora Albrechta Classena z Univerzity of Arizona, na téma The Quest of Meaning in the Middle Ages as a Catalist for us Today.

Studenti a studentky z ústeckého gymnázia si během tzv. „UNI-Tagu“ vyzkoušeli, jak vypadá výuka němčiny na univerzitě.

Za účasti Katedry politologie a filosofie proběhla v italské Bologni ve dnech 25. - 26. 5. 2018 mezinárodní konference 18th Meeting of the Collegium Politicum na téma "God, Religion and Society in Ancient Thought".