Sidebar

25
led, so
28 Aktuality

Dne 18. prosince 2019 ve 14:30 h proběhla ve foyer Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vernisáž výstavy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“.

Dne 18. prosince 2019 proběhla před Lavičkou Václava Havla, která je umístěna před filozofickou fakultou v Kampusu UJEP, tradiční vzpomínková akce k osobnosti a odkazu prvního českého prezidenta Václava Havla.

Dne 12. 12. 2019 byli při slavnostním ceremoniálu oceněni cenami rektora či stipendii tito členové akademické obce filozofické fakulty.

V úterý 10. 12. 2019 děkanka filozofické fakulty udělila ceny, kterými poděkovala za mimořádné pedagogické, vědecké a studijní výsledky kolegů a kolegyň z řad akademických pracovníků i studentů fakulty.

Ve dnech 5. – 6. prosince 2019 se uskutečnila exkurze studentů a doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP do Durynska, konkrétně navštívili města Erfurt a Weimar. Podpořena byla z univerzitního programu IP mobility.

Ve středu 4. prosince 2019 se na naší fakultě konal Slovenský večer. Navštívili nás hosté z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, z Prešovské univerzity v Prešove či z Univerzity Komenského v Bratislave. Čilý debatní ruch nad tématy soužití a vztahů Čechů a Slováků...

Ve dnech 27.–28. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorů vysokých škol. Mezi jmenovanými je také prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Dne 29. 11. 2019 udělila děkanka fakulty prof. M. Hrubá titul fakultní škola gymnáziu v Žatci. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu u příležitosti výročí této školy. Společně s ředitelem školy PaedDr. M. Řebíčkem a starostkou města Žatce Z. Hamouzovou paní děkanka pokřtila též výroční almanach školy.