Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

ERASMUS+ studentská mobilita pro studující na KGER

Akademickou koordinátorkou programu ERASMUS+ na KGER je Mgr. Eva Krovová (řeší výběr a uznávání předmětů), fakultní koordinátorkou na FF je Mgr. Jana Burdová (řeší všechny administrativní záležitosti v součinnosti s rektorátem UJEP).

V rámci programu ERASMUS+ nabízí katedra germanistiky FF UJEP studijní a výukové pobyty na katedrách  germanistiky nebo němčiny jako cizího jazyka (DaF) na univerzitách a vysokých školách v Německu (Bayreuth, Chemnitz, Dortmund, Drážďany, Greifswald, Hamburg, Jena a Lipsko), v Rakousku (Univerzita Vídeň - pouze výukové pobyty, Soukromá vysoká pedagogická škola diecéze v Linci a Pedagogická vysoká škola Viktora Frankla v Korutanech/Klagenfurt) a na univerzitách v řadě dalších zemí: v Bulharsku (Veliko Tarnovo), v Estonsku (Tallinn), v Chorvatsku (Rieka, Zadar, Osijek - pouze výukové pobyty), v Itálii (Torino), v Litvě (Vilnius), v Maďarsku (Budapest 1, Budapest 2), v Polsku (Poznan, Wroclaw), v Portugalsku (Braga), v Rumunsku (Bucurest - pouze výukové pobyty), v Řecku (Thessaloniki), ve Slovinsku (Maribor), na Slovensku (Bratislava),ve Španělsku (Santiago de Compostela, Madrid - pouze výukové pobyty, Bilbao - pouze výukové pobyty), v Turecku (Elazig a Sakarya).

V rámci celofakultních smuv na FF programu Erasmus+ je možno dále realizovat mobilitu v Německu (Bamberg, Karlsruhe), v Lotyšsku (Riga) a na Slovensku (Banská Bystrica,Trnava).

Aktuální přehledný seznam platných meziinstitucionálních smluv a další informace zahraničního oddělení UJEP o programu ERASMUS+ naleznete zde.

V rámci programu ERASMUS+  mají studující dále možnost absolvovat  zahraniční praktickou stáž na instituci své vlastní volby. Filozofická fakulta doplňuje průběžně seznam institucí v Německu, Rakousku a dalších zemích, nabízejících vhodná praktikantská místa nebo institucí, na kterých studující FF již v minulosti praktickou stáž absolvovali (databáze FF ZDE). 

Program Erasmus+ umožňuje pobyt v zahraničí opakovaně na každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D), a to vždy rozsahu max. 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit, (např. - 9 měsíců studium, 3 měsíce praktická stáž v bakalářském studiu, 6 měsíců studijní pobyt, 2x3 měsíce praktická stáž v magisterském studiu).

Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci předchozího programu LLP/Erasmus.

Uznávání zápočtů a známek v rámci programu ERASMUS+ se řídí následujícími pravidly: 

 


 

Zdroj: DAAD-Letters, Nr. 3. Dezember 2008, 28. Jg., S. 22

Studijní pobyty

 • Kdy se mohu přihlásit? Výběrové řízení probíhá vždy v říjnu (pro LS daného akademického roku) a v únoru (pro ZS následujícího akademického roku). Aktuální termín odevzdávání přihlášek je uveden na webových stránkách FF.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o studijní pobyt postupují dle pokynů v aktuálně vyhlašovaném výběrovém řízení (formuláře, termíny).
 • Od kterého semestru se mohu přihlásit? Je možno hlásit se již od LS prvního ročníku (tedy tak, aby studijní pobyt začínal v ZS druhého ročníku). Záleží na uvážení každého zájemce. Před zahájením studia na zahraniční univerzitě je třeba mít ukončený 1. ročník!
 • Jak dlouhý je studijní pobyt Erasmus? Studenti většinou vyjíždějí na jeden semestr (v závislosti na meziinstitucionální smlouvě). Pobyt je ale možno po dohodě s přijímající i domácí univerzitou prodloužit inrofmace podává fakultní koordinátorka).
 • Mohu v rámci studia absolvovat dva či více studijních pobytů Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Praktické stáže

 • Kdy se mohu přihlásit? Zájemci se mohou hlásit průběžně, uzávěrky jsou však společně s uzávěrkami výběrových řízení.
 • Jak se mohu přihlásit? Zájemci o studijní pobyt postupují dle pokynů v aktuálně vyhlašovaném výběrovém řízení (formuláře, termíny).
 • Mohu se přihlásit, i když jsem již absolvoval(a) studijní pobyt Erasmus? Ano.
 • Kde mohu praktickou stáž absolvovat? Na zahraniční instituci dle vlastního výběru v zemi zapojené do programu ERASMUS+. Program pracovní stáže musí být schválen a potvrzen jak poskytovatelem praktické stáže, tak koordinátorkou KGER i fakultní koordinátorkou. Zde příklady institucí.
 • Jak dlouhá je pracovní stáž Erasmus? Pracovní stáže probíhají v délce 2-12 měsíců.
 • Mohu v rámci studia absolvovat dvě či více pracovních stáží Erasmus? ANO! V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost dalšího výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Více informací naleznete