Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Poštovní adresa

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 3571/13
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
tel.: (00420) 47528 - 6489
e-mail: renata.cornejo@ujep.cz

Sekretariát: Pavlína Máčková, tel.: (00420) 47528 - 6490, e-mail: kger@ujep.cz

Úřední hodiny: Po - Pá 8,00 - 15,00 hod.

Kde nás najdete? MAPKA

Najdete nás i na facebooku!

Katedra germanistiky, řadící se mezi přední středoevropské instituce svého druhu, se zaměřuje zejména na česko-německé (příp. česko-rakouské) vztahy v oblasti literární vědy, lingvistiky a kulturní historie. Ke kvalitě její vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti přispívají dlouhodobé kontakty se zahraničními institucemi. Zvyšování jazykové kompetence zajišťují rodilí mluvčí (němečtí a rakouštví lektoři). Vědecká a publikační činnost členů katedry se soustřeďuje zejména na

  • výzkum německé literatury z Čech a německy píšících židovských autorů,
  • německy píšící autory německojazyčné oblasti českého původu po r. 1945 a 1968,
  • problematiku česko-německých resp. rakouských interkulturních vztahů a kulturního transferu,
  • výzkum německých periodik vycházejících na území dnešní ČR do r. 1945,
  • srovnávací lexikologii a frazeologii,
  • jazyk pravicového extremismu.

K uvedenému výzkumnému zaměření se pojí v České republice unikátní interkulturně zaměřené studijní obory -  "Interkulturní germanistika" na bakalářském a "Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu" na magisterském stupni. Vybraní studující mají možnost získat během magisterského studia DVOJITÝ DIPLOM (Mgr. a M.A.), realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. Akademické vzdělávání lze završit doktorským studiem v oboru "Německá literatura" (Ph.D.) popř. rigorózní zkouškou (PhDr.). Bakalářský stupeň lze studovat i v kombinované formě.

  

Výběrové řízení DOUBLE DEGREE v roce zahájení studijního programu

Vedle filologického interkulturně zaměřeného vzdělání nabízí katedra germanistiky studium německého jazyka a literatury pro budoucí učitele na základnich a středních školách. Studijní obor "Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy" (jednooborové a dvouoborové) navazuje na dvouoborové bakalářské studium "Německého jazyka a literatury", ale lze ho studovat i v návaznosti na obor "Interkulturní germanistika". Jednooborové učitelství německého jazyka a literatury lze studovat i v kombinované formě, kdy jsou dvě třetiny výuky realizovány formou samostudia s využitím výukové platformy Moodle.

Seznam nabídky všech studijních oborů

Její součástí je také Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV,zaměřující se na podporu výuky německého jazyka zejména v severočeském regionu. Zásluhou katedry se rovněž podařilo v Ústí nad Labem zřídit Rakouskou knihovnu, která nabízí akademické i širší veřejnosti bohaté knižní fondy různých společenskovědných oborů.

Katedra germanistiky vydává od r. 2017 mezinárodně uznávaný germanistický časopis Aussiger Beiträge. Časopis vychází jednou ročně a chápe se jako mezinárodní mezigenerační fórum zahrnující všechny základní germanistické disciplíny a akcentující především česko-německo-rakouské vztahy, jejichž relevantnost vyplývá z geografické polohy ústecké germanistiky. Přes své relativní mládí si časopis již vydobyl své místo mezi řadou dalších odborných periodik v oblasti germanistiky a byl zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

Chcete se o katedře germanistiky dozvědet více?

Nahlédněte ZDE  pdf Brožura o KGER!

Zajímají Vás úspěchy naších studentů a absolventů? Více se dozvíte ZDE!

Co dalšího katedra nabízí?

V současné době studuje na naší katedře cca 200 studujících v prezenční a kombinované formě studia. Během studia má každý možnost vyjet v rámci programu ERASMUS+ na jedno- až dvousemestrální pobyt na zahraniční partnerské univerzitě v Německu, Rakousku či dalších evropských zemích. V rámci studia je možné do zahraničí vyjet jak na bakalářském, tak i magisterském stupni, a to nejen na studijní pobyt, ale i zahraniční odbornou praxi.

 V roce 2001 obdržela naše katedra licenci Test-DaF (Test für Deutsch als Fremdsprache), jež umožňuje zájemcům z řad veřejnosti složit na katedře germanistiky zkoušku Zertifikatsprüfung Test-DaF opravňující ke studiu na vysokých školách v SRN. Organizačně tuto zkoušku zabezpečuje lektor DAAD, u kterého je nutné se na zkoušku přihlásit. 

Od roku 2000 je studujícím na katedře k dispozici MEDIOTÉKA sloužící jako multimediální studovna, která nabízí primární i sekundární odbornou literaturu potřebnou k prezenčnímu i kombinovanému studiu. Mimo přistupu na internet a PC nabízí možnost sledovat volně přístupné satelitní programy v německém jazyce nebo využít dalších médií (CD-ROM, DVD), kopírovat a skenovat. 

Katedra germanistiky

Proč je atraktivní či smysluplné právě dnes studovat němčinu?

Katedra germanistiky v médiích