Sidebar

18
úno, po
33 Aktuality

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

OBD je systém na evidenci a zpracování publikační činnosti na naší univerzitě.

Správce OBD na FF UJEP - Mgr. Michaela Koumarová, michaela.koumarova@ujep.cz, tel. 475 286 409

1) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (2013-2016) - http://www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf

2) Předávání údajů do IS VaVaI - http://www.vyzkum.cz/storage/att/21BE166AE38CA071AD6B51251E2D193C/RIV16s0v2.pdf

doc Pokyny k vykazování v RIV

doc Tabulka záznamu do OBD