Sidebar

22
zář, čt
44 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti, 1. ročníku bakalářského studijního programu Politologie.

Upozorňujeme, že z technických důvodů, v současné době chybí ve vašem rozvrhu dva povinné kurzy, které se budou vyučovat v zimním semestru. Na opravě v systému STAG se pracuje a oba kurzy budete moci bez problémů absolvovat.

S ohledem to, že výuka začíná už příští týden nicméně upřesňujeme, jak se budou tyto kurzy vyučovat.

Konkrétně povinný kurz KPOL/B102 Mezinárodní vztahy se bude konat v pondělí 14.00-15.50 (doc. Lukáš Novotný) v místnosti FF-A 204 a povinný kurz KPOL/B101 Současné politologické teorie pak bude probíhat v pátek 12.00-13.50 (dr. Jan Charvát) v místnosti FF-A 118.

Další problematika se týká povinně volitelných kurzů (PVK). K těm, co již jsou v sytému STAG přibydou ještě cca 2-3 další kurzy, k čemuž dojde do konce tohoto týdne (k tomu vám zašlu mail).

Omlouváme se za menší komplikace a věříme, že je spolu s Vaším pochopením zvládneme.

Katedra politologie (KPOL) vznikla k 1. 1. 2021 a je tak jednou z nejmladších součástí Filozofické fakulty. Přesto má výuka politologie a politologický výzkum na Filozofické fakultě dlouholetou tradici. Katedra politologie totiž vznikla transformací z katedry politologie a filozofie, která vznikla v roce 2006 a je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty.

Katedra politologie nabízí v současnosti zájemcům bakalářský studijní program Politologie v prezenční podobě studia. Studenti mohou studovat politologii buď jako samostatný studijní obor, nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s druhým oborem z Filozofické fakulty (např. Historie, Základy humanitních studií) či Přírodovědecké fakulty. Sdružená studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol.

Katedra politologie je velmi aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti. Výzkumná činnost zaměstnanců katedry směřuje zejména do oblastí výzkumu voličského chování, politické participace, politické reprezentace žen, kvality demokracie, víceúrovňového vládnutí, přeshraniční spolupráce či problematiky sociální patologie, což jsou současně oblasti, na něž je kladen prioritní důraz v rámci studia zajišťovaného katedrou politologie.

Zaměstnanci katedry byli nebo jsou řešiteli národních i mezinárodních grantů, výzkumů financovaných českou vládou i malých interních univerzitních grantů. Katedra sama ze svých zdrojů přispívá na vědecko-výzkumné aktivity svých členů, vč. podpory zahraničních konferenčních a publikačních aktivit. Katedra politologie tak patří mezi dynamická pracoviště fakulty a etablovaná česká výzkumná a odborná pracoviště.