Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

Vážení studující,

s ohledem na drobné změny v realizaci studijního plánu bakalářské politologie nebude pro 1. ročník otevřen kurz KPOL/B103 Teorie demokracie (nově bude přesunut do 3. ročníku), namísto toho si, prosím, zapište předmět KPOL/B120 Akademické psaní (nadále bude realizován v 1. ročníku). Důvodem této změny je snaha o optimalizaci průběhu studia. Děkujeme za pochopení.

V příloze Vám zasílám pozvánku na mezinárodní vědeckou konferenci Publicy 2023. Ústředním tématem letošní konference budou Tri dekády štátnosti v priestore strednej Európy. Konference se uskuteční 30. listopadu 2023 na Fakultě sociálních věd UCM v Trnavě. V přiložené pozvánce naleznete všechny potřebné informace včetně vedlejších témat, dále termíny pro odevzdání příspěvků, kontaktní e-mail a registrační formulář.

Konferenční příspěvky projdou anonymním recenzním řízením, na jehož základě budou publikovány ve vědeckém sborníku konference. Kromě toho mohou autoři po úspěšném recenzním řízení požádat o zveřejnění svých příspěvků v anglickém jazyce ve vědeckých časopisech:

 

Radi by sme Vás pozvali na vedeckú konferenciu v rámci XII. ročníka Košických politologických dialógov s názvom Medzi ideálom a realitou: Kam kráčaš demokracia, ktorú organizuje Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Konferencia sa uskutoční 23. novembra 2023 v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach (Šrobárova 2, Košice).

Bližšie informácie nájdete v prílohe tohto e-mailu alebo na internetovej stránke http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/

Účasť je potrebné potvrdiť do 6. novembra 2023 vyplnením online registračného formulára, ktorý taktiež nájdete na internetovej stránke.

ZDE leták

Vážené studentky, vážení studenti, 

dovolujeme si Vás pozvat na diskuzi na téma "Jak úspěšně bojovat s dezinformacemi?", která se uskuteční 14. 10. od 9:00 na Magistrátu města Most (Velká zasedací místnost, 4. patro). Hostem této diskuze bude Michal Klíma, zmocněnec Vlády ČR pro oblast médií a dezinformací.

Bližší informace na e-mailu: Lukas.Novotny@ujep.cz

Plakát akce.

Akce je veřejná a koná se v rámci projektu "Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost", který je financován z programu EU Interreeg VA Česke republika a Svobodný stát Sasko.

Úřad vlády ČR pořádá 5. října 2022 ve Francouzském institutu v Praze mezinárodní konferenci Rovnost žen a mužů jako evropský úkol: ekonomické postavení mladých lidí a reflexe českého předsednictví.

Registrace: https://bit.ly/EUYouth10_05_2022

Hlavními tématy konference budou (ne)stabilní pracovní podmínky, digitalizace a diverzita. Rok 2022 je evropským rokem mládeže a není to lehký rok. Četné krize, kterým Evropa v posledních dvou letech čelí, budou mít dlouhodobé dopady. Pandemie covidu-19, ruská agrese na Ukrajině a rostoucí energetická chudoba nejvíce ovlivní právě mladou generaci.

Konference navazuje na předsednickou konferenci The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy konané 3.-4. října, která bude také streamována - více viz: https://www.facebook.com/events/2329888467151917

Předsednická konference je tematicky zaměřena především pro publikum na vysoké úrovni v rámci EU. Konference 5. října je určena primárně pro české publikum s důrazem na česká specifika.

Více informací: https://fb.me/e/51k0XA98G 

Katedra politologie (KPOL) vznikla k 1. 1. 2021 a je tak jednou z nejmladších součástí Filozofické fakulty. Přesto má výuka politologie a politologický výzkum na Filozofické fakultě dlouholetou tradici. Katedra politologie totiž vznikla transformací z katedry politologie a filozofie, která vznikla v roce 2006 a je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty.

Katedra politologie nabízí v současnosti zájemcům bakalářský studijní program Politologie v prezenční podobě studia. Studenti mohou studovat politologii buď jako samostatný studijní obor, nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s druhým oborem z Filozofické fakulty (např. Historie, Základy humanitních studií) či Přírodovědecké fakulty. Sdružená studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol.

Katedra politologie je velmi aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti. Výzkumná činnost zaměstnanců katedry směřuje zejména do oblastí výzkumu voličského chování, politické participace, politické reprezentace žen, kvality demokracie, víceúrovňového vládnutí, přeshraniční spolupráce či problematiky sociální patologie, což jsou současně oblasti, na něž je kladen prioritní důraz v rámci studia zajišťovaného katedrou politologie.

Zaměstnanci katedry byli nebo jsou řešiteli národních i mezinárodních grantů, výzkumů financovaných českou vládou i malých interních univerzitních grantů. Katedra sama ze svých zdrojů přispívá na vědecko-výzkumné aktivity svých členů, vč. podpory zahraničních konferenčních a publikačních aktivit. Katedra politologie tak patří mezi dynamická pracoviště fakulty a etablovaná česká výzkumná a odborná pracoviště.