Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti, 

dovolujeme si Vás pozvat na diskuzi na téma "Jak úspěšně bojovat s dezinformacemi?", která se uskuteční 14. 10. od 9:00 na Magistrátu města Most (Velká zasedací místnost, 4. patro). Hostem této diskuze bude Michal Klíma, zmocněnec Vlády ČR pro oblast médií a dezinformací.

Bližší informace na e-mailu: Lukas.Novotny@ujep.cz

Plakát akce.

Akce je veřejná a koná se v rámci projektu "Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost", který je financován z programu EU Interreeg VA Česke republika a Svobodný stát Sasko.

Úřad vlády ČR pořádá 5. října 2022 ve Francouzském institutu v Praze mezinárodní konferenci Rovnost žen a mužů jako evropský úkol: ekonomické postavení mladých lidí a reflexe českého předsednictví.

Registrace: https://bit.ly/EUYouth10_05_2022

Hlavními tématy konference budou (ne)stabilní pracovní podmínky, digitalizace a diverzita. Rok 2022 je evropským rokem mládeže a není to lehký rok. Četné krize, kterým Evropa v posledních dvou letech čelí, budou mít dlouhodobé dopady. Pandemie covidu-19, ruská agrese na Ukrajině a rostoucí energetická chudoba nejvíce ovlivní právě mladou generaci.

Konference navazuje na předsednickou konferenci The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy konané 3.-4. října, která bude také streamována - více viz: https://www.facebook.com/events/2329888467151917

Předsednická konference je tematicky zaměřena především pro publikum na vysoké úrovni v rámci EU. Konference 5. října je určena primárně pro české publikum s důrazem na česká specifika.

Více informací: https://fb.me/e/51k0XA98G 

Vážené studentky, vážení studenti, 

 rádi bychom Vám zprostředkovali informace o stážích, které nabízí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho zastupitelské úřady. Zkušeností z oboru není nikdy dost! 

Odkaz.

Katedra politologie (KPOL) vznikla k 1. 1. 2021 a je tak jednou z nejmladších součástí Filozofické fakulty. Přesto má výuka politologie a politologický výzkum na Filozofické fakultě dlouholetou tradici. Katedra politologie totiž vznikla transformací z katedry politologie a filozofie, která vznikla v roce 2006 a je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty.

Katedra politologie nabízí v současnosti zájemcům bakalářský studijní program Politologie v prezenční podobě studia. Studenti mohou studovat politologii buď jako samostatný studijní obor, nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s druhým oborem z Filozofické fakulty (např. Historie, Základy humanitních studií) či Přírodovědecké fakulty. Sdružená studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol.

Katedra politologie je velmi aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti. Výzkumná činnost zaměstnanců katedry směřuje zejména do oblastí výzkumu voličského chování, politické participace, politické reprezentace žen, kvality demokracie, víceúrovňového vládnutí, přeshraniční spolupráce či problematiky sociální patologie, což jsou současně oblasti, na něž je kladen prioritní důraz v rámci studia zajišťovaného katedrou politologie.

Zaměstnanci katedry byli nebo jsou řešiteli národních i mezinárodních grantů, výzkumů financovaných českou vládou i malých interních univerzitních grantů. Katedra sama ze svých zdrojů přispívá na vědecko-výzkumné aktivity svých členů, vč. podpory zahraničních konferenčních a publikačních aktivit. Katedra politologie tak patří mezi dynamická pracoviště fakulty a etablovaná česká výzkumná a odborná pracoviště.