Sidebar

21
kvě, so
50 Aktuality

Workshop pořádá nezisková organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Workshop se uskuteční v Inovačním centru Ústeckého kraje na adrese Velká hradební 2800/54, Ústí nad Labem.

Program:

Pátek 17. června, 17:00–19:00
• Úvod do programu, představení Fóra 50 % a účastnic
• Diskuse se zastupitelkou Litoměřic Lenkou Simerskou

Sobota 18. června, 9:30–17:00
• Debatování a efektivní komunikace
• Jak poznat manipulativní jednání a jak se mu bránit

Neděle 19. června, 9:30–16:00
• Proč a jak prosazovat rovnost žen a mužů ve městech a obcích
• Jak na úspěšnou prezentaci – sebe i svých úspěchů

Workshop je ZDARMA.

K účasti na workshopu je nutné vyplnit elektronickou přihlášku: https://forms.gle/o7YwrMV9sbwMmrYa8

Více informací zde: https://padesatprocent.cz/cz/vsechny-politicky-zveme-na-nas-workshop-UL

O česko-saský projekt "Mít kuráž a utvářet náš region", který řeší katedra politologie FF UJEP společně s německými partnery mají zájem média.

Český rozhlas Sever nahrál rozhovor s našimi studenty, kteří v rámci projektu seznamovali školáky ze základní školy v Dubí s pojmy občanské kuráže.

O tom, co je například občanská odvaha se můžete dozvědět v krátkém audio sestřihu rozhovoru.

Katedra politologie (KPOL) vznikla k 1. 1. 2021 a je tak jednou z nejmladších součástí Filozofické fakulty. Přesto má výuka politologie a politologický výzkum na Filozofické fakultě dlouholetou tradici. Katedra politologie totiž vznikla transformací z katedry politologie a filozofie, která vznikla v roce 2006 a je jednou ze zakládajících součástí Filozofické fakulty.

Katedra politologie nabízí v současnosti zájemcům bakalářský studijní program Politologie v prezenční podobě studia. Studenti mohou studovat politologii buď jako samostatný studijní obor, nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s druhým oborem z Filozofické fakulty (např. Historie, Základy humanitních studií) či Přírodovědecké fakulty. Sdružená studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol.

Katedra politologie je velmi aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti. Výzkumná činnost zaměstnanců katedry směřuje zejména do oblastí výzkumu voličského chování, politické participace, politické reprezentace žen, kvality demokracie, víceúrovňového vládnutí, přeshraniční spolupráce či problematiky sociální patologie, což jsou současně oblasti, na něž je kladen prioritní důraz v rámci studia zajišťovaného katedrou politologie.

Zaměstnanci katedry byli nebo jsou řešiteli národních i mezinárodních grantů, výzkumů financovaných českou vládou i malých interních univerzitních grantů. Katedra sama ze svých zdrojů přispívá na vědecko-výzkumné aktivity svých členů, vč. podpory zahraničních konferenčních a publikačních aktivit. Katedra politologie tak patří mezi dynamická pracoviště fakulty a etablovaná česká výzkumná a odborná pracoviště.