Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry: Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Tajemník katedry historie:

Sekretářka: Vendula Hráčová (+420 475 286 444, vendula.hracova@ujep.cz)

Profesoři:

Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Prof. PhDr. et ing. Jan Royt

Prof. Ing. arch. Petr Urlich

Docenti:

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

- Členka ediční komise UJEP
- Předsedkyně komise pro SZZ

doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

- Garance atestací v rámci doktorského studia
- VR FF UJEP
- Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.

doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

- Předseda komise pro SZZ (obor Spisová služba a archivnictví)

doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

- Předseda komise SZZ

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

- Organizace přijímacího řízení
- Výkonný redaktor AUP Phil. Fak., Historica

Odborní asistenti:

PhDr. Vít Honys

Michal Korhel, M.A.

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.

- Správce IS Stag na FF

PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Mgr. Josef Märc

- Organizace praxe studentů FF
- Zadávání Diplomových prací studentů FF se zaměřením na vzdělávání a učitelství

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

- Koordinátor programu ERASMUS na katedře
- Zadávání Bakalářských prací do systému STAG

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

- Vedoucí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví
- Praxe A studentů BC KHR a dokumentace památek, praxe B Dokumentace památek a NMgr. Kulturně historická regionalistka – specializace Stavební historie
- Zadávání Bakalářských prací Dokumentace památek a Diplomových prací oboru Kultně historická regionalistika

PaedDr. Mgr. Petr Rak

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

- Předseda redakční rady AUP Phil. Fak., Historica
- Uznávání předmětů ze studia v zahraničí

PhDr. Anna Šerberová, CSc.

- Praxe studentů učitelství na PF

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

- Garant studovny katedry historie

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Mgr. Vilém Zábranský. Ph.D.

- Rozvrh katedry historie

Interní/externí doktorandi:

Mgr. Ivana Bláhová

Mgr. Markéta Brožová

Mgr. Ivan Fuksa

Mgr. Jan Grisa

Mgr. Eva Grisová

Mgr. Adam Hájek

PhDr. Filip Hrbek

Mgr. Antonín Kadlec

Mgr. Rudolf Kardoš

JUDr. et Mgr. Stanislav Körner

Mgr. Vít Najman

Mgr. Jan Peer

Mgr. Mirka Salavová

Mgr. David Skalický

Mgr. Filip Stojaník

Mgr. Martin Tichý

Mgr. Václav Zeman

Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D.

Mgr. Adam Zítek

Externisté:

PhDr. Jan Boublík

Mgr. Kristýna Brožová

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

Bc. Jan Horák

Mgr. Václav Houfek

PhDr. Petr Hrubý

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

Mgr. Michaela Koumarová

Mgr. Renata Kuprová

PhDr. Jan Mareš, Ph.D.

PhDr. Eduard Mikušek

Mgr. Martin Myšička

Ing. arch. Vladimír Novák

Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.

Ing. Ondřej Smíšek

Ing. Pavel Šťastný, CSc.

Mgr. Martin Trefný, Ph.D.

PhDr. Ľubomír Turčan

Ing. Jan Vinař

Mgr. Martin Zubík

Správce knihovny a studovny katedry: Mgr. Jan Grisa

Správce dokumentační laboratoře: Mgr. Jan Peer