Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry pro bakalářské a magisterské studium

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry pro doktorské studium a vědu

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Tajemník

PhDr. Filip Hrbek

Sekretářka

Vendula Hráčová

Profesoři

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.

prof. Ing. arch. Petr Urlich

Docenti

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

- Emeritní docentka

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

- Garance atestací v rámci doktorského studia
- VR FF UJEP
- Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky

doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

- Předseda redakční rady AUP Phil. Fak., Historica
- Uznávání předmětů ze studia v zahraničí

doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

- Předseda komise SZZ

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

- Organizace přijímacího řízení
- Výkonný redaktor AUP Phil. Fak., Historica

Odborní asistenti

Mgr. Milan Hes, Ph.D.

PhDr. Vít Honys

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.

PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Mgr. Josef Märc

- Organizace praxe studentů FF
- Zadávání Diplomových prací studentů FF se zaměřením na vzdělávání a učitelství

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

- Koordinace odborných praxí a exkurzí
- Zadávání BP a DP do IS STAG
- Koordinátor programu Erasmus+ pro pedagogické a vědecké incomingy

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

- Praxe A studentů BC KHR a dokumentace památek, praxe B Dokumentace památek a NMgr. Kulturně historická regionalistka – specializace Stavební historie
- Zadávání Bakalářských prací Dokumentace památek a Diplomových prací oboru Kultně historická regionalistika

PhDr. Anna Šerberová, CSc.

- Praxe studentů učitelství na PF

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

- Garant studovny katedry historie

Mgr. Vilém Zábranský. Ph.D.

- Rozvrh katedry historie

Interní/externí doktorandi

Mgr. Ivana Bláhová

Mgr. Markéta Brožová

PhDr. Ivan Fuksa

Mgr. Jan Grisa

Mgr. Eva Grisová

Mgr. Adam Hájek

PhDr. Filip Hrbek

Mgr. Michal Jirman

PhDr. Vlasta Kordová

Michal Korhel, M.A.

JUDr. et Mgr. Stanislav Körner

Mgr. Jan Peer

Mgr. Mirka Salavová

Mgr. David Skalický

Mgr. Lukáš Sláma

Mgr. Monika Stará

Mgr. Filip Stojaník

Mrg. Martin Tichý

Mgr. Daniel Trnka

PhDr. Václav Zeman, Ph.D.

Mgr. Adam Zítek

Externisté

Mgr. Kristýna Hochmuth

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

Mgr. Jan Horák

Mgr. Václav Houfek

PhDr. Petr Hrubý

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.

Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D.

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

Mgr. Michaela Koumarová

Mgr. Renata Kuprová

PhDr. Jan Mareš, Ph.D.

Mgr. Martin Myšička

Ing. arch. Vladimír Novák

Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.

PhDr. Ľubomír Turčan

Ing. Jan Vinař

Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D.

Mgr. Martin Zubík, Ph.D.

Správce knihovny a studovny katedry

Mgr. Jan Grisa

Správce dokumentační laboratoře

Mgr. Jan Peer