Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Konzultační hodiny naleznete v sekci ADRESÁŘ A KONZULTACE

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Sekretářka

Vendula Hráčová

Profesoři

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

prof. Ing. arch. Petr Urlich

Docenti

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

- Emeritní docentka

doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

- Garance atestací v rámci doktorského studia
- VR FF UJEP
- Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.

doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

- Předseda komise pro SZZ (obor Spisová služba a archivnictví)

doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

- Předseda komise SZZ

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

- Organizace přijímacího řízení
- Výkonný redaktor AUP Phil. Fak., Historica

Odborní asistenti

PhDr. Vít Honys

Michal Korhel, M.A.

PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.

PhDr. Miloslav Krieger, CSc.

Mgr. Josef Märc

- Organizace praxe studentů FF
- Zadávání Diplomových prací studentů FF se zaměřením na vzdělávání a učitelství

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

- Koordinace odborných praxí a exkurzí
- Zadávání BP a DP do IS STAG
- Koordinátor programu Erasmus+ pro pedagogické a vědecké incomingy

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

- Vedoucí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví
- Praxe A studentů BC KHR a dokumentace památek, praxe B Dokumentace památek a NMgr. Kulturně historická regionalistka – specializace Stavební historie
- Zadávání Bakalářských prací Dokumentace památek a Diplomových prací oboru Kultně historická regionalistika

PaedDr. Mgr. Petr Rak, Pd.D.

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

- Předseda redakční rady AUP Phil. Fak., Historica
- Uznávání předmětů ze studia v zahraničí

PhDr. Anna Šerberová, CSc.

- Praxe studentů učitelství na PF

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

- Garant studovny katedry historie

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Mgr. Vilém Zábranský. Ph.D.

- Rozvrh katedry historie

Interní/externí doktorandi

Mgr. Ivana Bláhová

Mgr. Markéta Brožová

PhDr. Ivan Fuksa

Mgr. Jan Grisa

Mgr. Eva Grisová

Mgr. Adam Hájek

PhDr. Filip Hrbek

Mgr. Antonín Kadlec

Mgr. Rudolf Kardoš

PhDr. Vlasta Kordová

JUDr. et Mgr. Stanislav Körner

Mgr. Vít Najman

Mgr. Jan Peer

Mgr. Mirka Salavová

Mgr. David Skalický

Mgr. Lukáš Sláma

Mgr. Filip Stojaník

Mrg. Martin Tichý

PhDr. Václav Zeman

Mgr. Adam Zítek

Externisté

Mgr. Kristýna Hochmuth

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Mgr. Jan Horák

Mgr. Václav Houfek

PhDr. Petr Hrubý

PhDr. Petr Juřina, Ph.D.

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.

Mgr. Michaela Koumarová

Mgr. Renata Kuprová

PhDr. Jan Mareš, Ph.D.

PhDr. Eduard Mikušek

Mgr. Martin Myšička

Ing. arch. Vladimír Novák

Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.

Ing. Ondřej Smíšek

Mgr. Monika Stará

Ing. Pavel Šťastný, CSc.

Mgr. Martin Trefný, Ph.D.

PhDr. Ľubomír Turčan

Ing. Jan Vinař

Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D.

Mgr. Martin Zubík

Správce knihovny a studovny katedry

Mgr. Jan Grisa

Správce dokumentační laboratoře

Mgr. Jan Peer