Sidebar

22
zář, čt
44 Aktuality

Z důvodu mimořádných akcí v Multifunkčním centru bude výuka Základů práva (KFHS/B304, KPF/B052, KPF/B052S, KFHS/B053 - PVK) probíhat ve dnech 23. 9. a 30. 9. v učebně FF-A 118. Náhradní učebna však disponuje pouze omezenou kapacitou. Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Výuka prof. Kociana začne z pracovních důvodů ve čtvrtek 30. 9. 2021.

Týká se to těchto kurzů:

KFHS / B345     Akademické psaní
KPF / N009       Česká státnost I
KFHS / B387     Moderní politické dějiny
Děkujeme za pochopení.

Vážené studentky, vážení studenti, upozorňujeme na naléhavou změnu ve Vašich rozvrzích na zimní semestr AR 2021/2022 - předmět KPF/B043 a KPF/B077 - Dějiny evropské ideje a evropské integrace vyučovaný doc. Novotným, bude otevřen až v letním semestru 2022. V zimním semestru se místo něj zapište na předmět KPF/B056 - Mezinárodní vztahy, který byste podle původního studijního plánu měli absolvovat v letním semestru.

Výměna předmětů byla nezbytná vzhledem ke sladění výuky studijních programů na katedře filozofie a humanitních studií a na katedře politologie.

Omlouváme se za menší komplikace a věříme, že je spolu s Vaším pochopením zvládneme.

Vážení studenti oborů Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ a Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ (navazující studium), zapište si prosím v nadcházejícím ZS kurz KPF/N046 PVK Četba a interpretace religionistických textů - doc. J. Hoblík. Jeho úspěšné splnění je podmínkou pro absolvování kurzu doc. J. Hoblíka KPF/N042 Systematická religionistika, který je pro tyto obory povinný v LS.

Sledujte také aktuality, pozvánky, foto z akcí a další na Instagramu a Facebooku katedry!

 

Facebookovou stránku najdete pod názvem: 

Katedra filozofie a humanitních studií

Instagram:

kfhs_ff_ujep

A nezapomeňte lajkovat!