Sidebar

23
led, so
30 Aktuality

Letošní laureát Ceny Zdeňka Horského je z Katedry filozofie a humanitních studií
 
Mgr. Jan Musil, Ph.D. získal prestižní ocenění za nejlepší kvalifikační práci za svou disertační práci Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937-1959. Gratulujeme a přejeme hodně dalších badatelských a tvůrčích úspěchů!

Vážené studentky, vážení studenti,

 

dle nového Organizačního řádu FF UJEP schváleného Akademickým senátem dne 25. 11. 2020 vzniknou od 1. ledna 2021 ze stávající Katedry politologie a filozofie FF UJEP dvě samostatné katedry: Katedra politologie a Katedra filozofie a humanitních studií.

 

Pro Vás, studenty stávajících studijních programů a oborů, se vůbec nic nemění, pouze budete nadále vedeni pod novou Katedrou filozofie a humanitních studií ve stávajících programech a oborech a se stávajícími kódy předmětů.

 

Studenti studijního programu Základy humanitních studií zaznamenají pouze změnu kódů předmětů.

 

Studijní podmínky, požadavky, složení studijních programů a oborů, garanti či vyučující jednotlivých předmětů ani forma státních závěrečných zkoušek se nijak nemění.

 

Vznik nových kateder je veden snahou o co nejaktuálnější zprostředkování obsahů a potenciálu humanitních a společenských věd v nově vznikajících studijních programech určených nejenom studentům prezenční, ale také kombinované formy studia.

 

S případnými dotazy se prosím obracejte na ivana.havlinova@ujep.cz

 

Vedoucí Katedry filozofie a humanitních studií od 1. 1. 2021 – Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

 

Vedoucí katedry politologie od 1. 1. 2021 – doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.