Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Moodle (FF UJEP)

Platforma pro realizaci distančního studa na FF UJEP:  Pro realizaci výuky v kombinované formě (a rovněž pro některé aktivity v rámci prezenčního studia) je na FF UJEP využíván systém Moodle (fakultní lokalizace studijního systému je přístupná na: http://moodle.ff.ujep.cz/). V rámci uvedené platformny jsou studentům k dispozici samostatně realizované kurzy, jejichž základem jsou kontrétní studijní opory představující podklad pro programované samostudium v průběhu distanční části výuky. Dle charakteru předmětu jsou pak opory doplněny či v některých případech nahrazeny dalšími studijními materiály.
 
Přístup do systému: přihlášení do systému Moodle se realizuje prostřednictvím stejného přihlašovacího jména a hesla jako do hlavního studijního systému IS/Stag. Po přihlášení lze posléze vyhledat konkrétní kurz (dle struktury kateder), klíč k zápisu zde poskytuje vždy na počátku výuky vyučující daného kurzu. K tomu níže přiložený návod č. 1.
 
Kontakty: O podrobnější informace či pomoc při komplikacích s přihlášením do kurzů lze požádat na adrese studijního systému fakulty: ff@rt.ujep.cz. V případě konkrétních kurzů je vhodné se obrátit na jednotlivé koordinátory platformy Moodle na jednotlivých katedrách (KGER - Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.; KHI - Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.; KPF - Mgr. Barbora Řebíková, Ph,.D. - kontakty v Adresáři fakulty na úvodní stránce webu). 

 

Návod a tipy pro tvorbu distančních studijních materiálů na FF UJEP.

1) Postupy (návody) pro práci v Moodle

2) Další možnosti (mimo systém Moodle) - pro vyučující: