Sidebar

17
dub, so
28 Aktuality

Moodle (FF UJEP)

Platforma pro realizaci distančního studa na FF UJEP:  Pro realizaci výuky v kombinované formě (a rovněž pro některé aktivity v rámci prezenčního studia) je na FF UJEP využíván systém Moodle (fakultní lokalizace studijního systému je přístupná na: http://moodle.ff.ujep.cz/). V rámci uvedené platformny jsou studentům k dispozici samostatně realizované kurzy, jejichž základem jsou kontrétní studijní opory představující podklad pro programované samostudium v průběhu distanční části výuky. Dle charakteru předmětu jsou pak opory doplněny či v některých případech nahrazeny dalšími studijními materiály.
 
Kontakty: O podrobnější informace či pomoc při komplikacích s přihlášením do kurzů lze požádat na adrese studijního systému fakulty: ff@rt.ujep.cz. V případě konkrétních kurzů je vhodné se obrátit na jednotlivé koordinátory platformy Moodle na jednotlivých katedrách:
  • KAPVH - Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.;
  • KGER - Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.;
  • KHI - Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.;
  • KPF - Mgr. Barbora Řebíková, Ph,.D.
  • kontakty v Adresáři fakulty na úvodní stránce webu). 
 

Moodle - (přihlášení do systému, návody a tipy)

Nástroje a možnosti pro on-line výuku:

BigBlueButton (podpora online přednášek na UJEP)