Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Pro vyhledávání v adresáři použijte Ctrl+F

Děkanát

Jméno Místnost Telefon Úřední hodiny
Mgr. Jana Burdová - sekretariát děkana
jana.burdova@ujep.cz
A 317 475 286 400 Erasmus
PO 8:30 - 11:30 12:30 - 15:00
ČT 12:30 - 15:00
Martina Beranová
martina.beranova@ujep.cz
A 313/314 475 286 404
Mgr. Monika Beranová - PR
monika.beranova@ujep.cz
A 307 475 286 415
Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz
A 302 475 286 408 PO - ST 9:00-12:00
ČT 11:00-12:00
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 301 475 286 445 ST 10:00-12:00
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
jiri.koumar@ujep.cz
A 304 475 286 412 viz KHI
Mgr. Michaela Koumarová
michaela.koumarova@ujep.cz
A 302 475 286 409 PO - ČT 9:00-12:00
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
pavel.maskarinec@ujep.cz
A 305 475 286 413 ST 9:00-11:00
kromě první středy v měsíci
příp. dle předchozí dohody
Ing. Terezie Tahalová
terezie.tahalova@ujep.cz
A 316 475 286 402
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 303 475 286 410 ST 8:00-10:00
kromě první středy v měsíci
Dana Ulmanová
dana.ulmanova@ujep.cz
A 315 475 286 403 PO - ST 8:00-12:00

Jazykové centrum

Jméno Místnost Telefon Zkouškové LS 2019/2020
PhDr. Marie Ivancová
ivancova.marie@volny.cz
B 303 dle dohody
Daniel Kratochvíl M.A.
kratochvil.dan@seznam.cz
B 303 dle dohody
Mgr. Lenka Reinhartová
reinle@seznam.cz
B 303 dle dohody
Mgr. Martin Škvára
martin.skvara@ujep.cz
B 303 475 286 522 ST 8:00 - 9:30
Mgr. Tereza Žáčková
bouckovat@post.cz
B 303 dle dohody
Mgr. Markéta Zakarová
marketa.zakarova@gmail.com
B 303 dle dohody

Katedra historie

Jméno Místnost Telefon zkouškové LS 2019/ 2020
Vendula Hráčová
vendula.hracova@ujep.cz
A 206 475 286 444 PO - PÁ 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
vaclav.drska@gmail.com
A 221 475 286 450
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
jana.englova@ujep.cz
A 202 475 286 455 po dohodě e-mailem
PhDr. Olga Fejtová
olga.fejtova@praha.eu
A 107 236 004 943 po předchozí domluvě e-mailem
Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
radek.fukala@ujep.cz
A 116 475 286 429
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 205 475 286 445 ST 10:00 - 12:00
jinak po předchozí domluvě e-mailem
Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
martin.holy@ujep.cz
A 209 475 286 436 po předchozí domluvě e-mailem
PhDr. Vít Honys
honys.vit@npu.cz
NPÚ, Krásné Březno,
Starý zámek
475 210 433 PO 14:00 - 15:30 (nutné ohlásit předem)
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
kaiserova@albis-int.cz
A 115 475 286 428
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
jiri.koumar@ujep.cz
A 201 475 286 453 PO 8:00-10:00
ST 8:00-9:00
Odkaz na konzultace online na personální stránce:
http://ff.ujep.cz/khi/personalni-slozeni.
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D.
viliam.kratochvil736@gmail.com
A 217 475 286 447 po dohodě e-mailem
PhDr. Miloslav Krieger, CSc.
miloslav.krieger@ujep.cz
A 101 475 286 432 ST 11:00 - 12:00
jinak dle dohody e-mailem
Michal Korhel, M.A.
michal.korhel@ujep.cz
A 216
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
vaclav.ledvinka@praha.eu
A 104 475 286 417
603 420 304
po dohodě e-mailem nebo telefonicky
(přednostně v úterý 14:00 – 15:30)
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.
stanislava.musilova@ujep.cz
A 202 475 286 454
Mgr. Josef Märc
cram@volny.cz
A 201 475 286 452
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
tomas.okurka@ujep.cz
A 202 475 286 456 ÚT 15:00 - 16:00
jinak dle dohody e-mailem
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
jakub.patek@ujep.cz
A 201 475 286 451
Mgr. Jan Peer
jan.peer@ujep.cz
A 120 475 286 430
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
kamil.podrouzek@ujep.cz
A021 475 286 458 ST 10:00 - 12:00
Doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.
pernes@volny.cz
A 209 475 286 436 po předchozí domluvě e-mailem
PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D.
rak@soalitomerice.cz
A 107 475 286 421
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
jaroslav.rokosky@ujep.cz
A 209 475 286 435 PÁ 13:00 - 16:00
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
royt@volny.cz
A 206 606 903 551 po telefonické dohodě
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
ludmila.sulitkova@ujep.cz
A 105 475 286 420
775 217 887
na základě dohody e-mailem nebo telefonicky
PhDr. Anna Šerberová, CSc.
anna.serberova@ujep.cz
A 101 475 286 433
Mgr. Táňa Šimková
tana.simkova@ujep.cz
A020 475 286 530
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 221 475 286 448
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
petr.urlich@fsv.cvut.cz
475 286 444
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
tomas.velicka@ujep.cz
A 105 475 286 420 9. 7. 12:30-14:00
14. 7. - 14:00-15:30
25.8. - 13:00-14:30
4.9. - 13:30-15:00
17.9. - 13:30-15:00
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
tomas.velimsky@ujep.cz
A 221 475 286 449 PÁ 9:00 - 11:00; 12:30 - 13:30
Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
martinvesely.ff@centrum.cz
A 208 475 286 446 ÚT 9:00 - 12:00
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
vilem.zabransky@email.cz
A 104 475 286 418 ST 10:00 - 12:00

Katedra politologie a filozofie

Jméno Místnost Telefon LS - zkouškové období
Tamara Šitnerová - sekretariát
tamara.sitnerova@ujep.cz
B 201 475 286 500
Mgr. Petr Bláha, Ph.D. B 312 475 286 511 2.9., 16.9., 23.9., 30.9.
vždy 10:00 - 14:00
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
jakub.charvat@ujep.cz
B 219 475 286 513 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
jan.charvat@ujep.cz
B 206 475 286 506 po předchozí domluvě e-mailem
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
jiri.chotas@ujep.cz
B 215 475 286 509 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
ihavlinova@email.cz
B 202 475 286 501 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Jiří Hoblík, Ph.D.
jirhob@seznam.cz
B 312 475 286 512 po předchozí domluvě e-mailem
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
kocian@usd.cas.cz
B 219 475 286 499 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
martin.kolar@ujep.cz
FUD 423 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.
konradovaveronika@seznam.cz
B 302 475 286 519 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
kroupad@volny.cz
B 213 475 286 502 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
maskarinec@centrum.cz
A 305 475 286 505 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
l.mes@seznam.cz
B 219 475 286 513 po předchozí domluvě e-mailem
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.
josef.moural@ujep.cz
B 214 475 286 510 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Jan Musil
jan.musil@ujep.cz
B 301 475 286 481 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
martin.nitsche@ujep.cz
B 216 475 286 495 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Dr.phil.
lukas.novotny@ujep.cz
B 314 475 286 517 po předchozí domluvě e-mailem
ThLic. David Peroutka, Ph.D.
peroutka.ujep@seznam.cz
B 216 475 286 493 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
vit.pokorny@ujep.cz
B 215 475 286 508 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.
rebbarbora@email.cz
B 205 475 286 503 po předchozí domluvě e-mailem
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
martin.simsa@ujep.cz
B 216 475 286 492 po předchozí domluvě e-mailem
PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
jan.smid@ujep.cz
B 206 475 286 504 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
hynek.tippelt@ujep.cz
B 302 475 286 520 po předchozí domluvě e-mailem

Katedra germanistiky

Jméno Místnost Telefon zkouškové období
Pavlína Máčková - sekretariát KGER
pavlina.mackova@ujep.cz
B 116 475 286 490 konzultace po dohodě e-mailem
doc. Hana Bergerová, Dr.
hana.bergerova@ujep.cz
B 115 475 286 489 konzultace po dohodě e-mailem
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
renata.cornejo@yahoo.de
B 106 475 286 473 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Andrea Frydrychová
andrea.frydrychova@ujep.cz
B 102 475 286 485 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.
tereza.hrabcova@ujep.cz
B 112 475 286 483 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
jhrdlickova@yahoo.de
jhrdlickova@email.cz
B 101 475 286 486 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Jarmila Jehličková
jarmila.jehlickova@ujep.cz
jehlicko@seznam.cz
B 102 475 286 484 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
veronika.jicinska@ujep.cz
veronika.jicinska@gmail.com
B 101 475 286 487 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.
jankvapil@post.cz
B 112 475 286 482 konzultace po dohodě e-mailem
doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
martin.lachout@ujep.cz
B 111 475 286 474 konzultace po dohodě e-mailem
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
jimala@phil.muni.cz
B 105 475 286 476 konzultace po dohodě e-mailem
doc. Dr. phil. Miroslav Němec
mireknemec@hotmail.com
B 101 475 286 488 konzultace po dohodě e-mailem
Mgr. Monika Růžičková
monika.ruzickova@ujep.cz
B 111 475 286 474 konzultace po dohodě e-mailem
Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener
georg.schuppener@t-online.de
B 105 475 286 676 dle dohody e-mailem, nebo skypem
Mgr. Gabriela Šilhavá
Gabina.silhava@seznam.cz
B107 konzultace po dohodě e-mailem
Dr. Karin S. Wozonig
karin.wozonig@ujep.cz
B 107 475 286 478 konzultace po dohodě e-mailem