Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Pro vyhledávání v adresáři použijte Ctrl+F

Děkanát

Jméno Místnost Telefon Úřední hodiny
Mgr. Jana Burdová - sekretariát děkana
jana.burdova@ujep.cz
A 317 475 286 400 Erasmus
PO 8:30 - 11:30 12:30 - 15:00
ČT 12:30 - 15:00
Martina Beranová
martina.beranova@ujep.cz
A 313/314 475 286 404
Mgr. Monika Beranová
monika.beranova@ujep.cz
A 307 475 286 415
Doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr.
hana.bergerova@ujep.cz
A 304 475 286 412 viz KGER
Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz
A 302 475 286 408 PO - ST 9:00-12:00
ČT 11:00-12:00
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 301 475 286 445 ST 10:00-12:00
Mgr. Michaela Koumarová
michaela.koumarova@ujep.cz
A 302 475 286 409 PO - ČT 9:00-12:00
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
pavel.maskarinec@ujep.cz
A 305 475 286 413 ST 9:00-11:00
kromě první středy v měsíci
příp. dle předchozí dohody
Ing. Terezie Tahalová
terezie.tahalova@ujep.cz
A 316 475 286 402
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 303 475 286 410 ST 8:00-10:00
kromě první středy v měsíci
Dana Ulmanová
dana.ulmanova@ujep.cz
A 315 475 286 403 PO - ST 8:00-12:00

Jazykové centrum

Jméno Místnost Telefon ZS 2017/2018
PhDr. Marie Ivancová
ivancova.marie@volny.cz
B 303 dle dohody
Daniel Kratochvíl M.A.
kratochvil.dan@seznam.cz
B 303 dle dohody
Mgr. Lucie Obrová
lucieobrova@yahoo.de
B 303 dle dohody
Mgr. Martin Škvára
martin.skvara@ujep.cz
B 303 475 286 522 ÚT 9:45-11:45
Mgr. Alžběta Tlustá
tlusta@gymjat.cz
B 303 dle dohody

Katedra historie

Jméno Místnost Telefon Zkouškové období LS 2017/ 2018
Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
vaclav.drska@gmail.com
A 221 475 286 450 v době zkouškových termínů
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
jana.englova@ujep.cz
A 202 475 286 455 po dohodě e-mailem
PhDr. Olga Fejtová
olga.fejtova@praha.eu
A 107 236 004 943 na základě tel. dohody
Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
radek.fukala@ujep.cz
A 116 475 286 429 30. 5., 5. 6., 19. 6., 27. 6.
(vždy od 12:15 - 13:00)
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 205 475 286 445 ST 10:00 - 12:00
(po předchozí dohodě e-mailem)
PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.
holubova@eu.cas.cz
234 612 603 dle předběžné dohody
PhDr. Vít Honys
honys.vit@npu.cz
NPÚ, Krásné Březno,
Starý zámek
475 210 433 14:00 - 15:30
(jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Petr Hrubý
hruby@usti.npu.cz
472 704 823 dle dohody e-mailem
Mgr. Václav Houfek
houfek@muzeumusti.cz
475 210 937 dle dohody e-mailem
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
kaiserova@albis-int.cz
A 115 475 286 428 v době zkouškových termínů
(jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
jiri.koumar@ujep.cz
A 201 475 286 453 PO 9:00 - 11:00
PÁ 8:00 - 9:00
Mgr. Stanislava Musilová
stanislava.musilova@ujep.cz
A 202 475 286 454 ST 9:00 - 11:00
(jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Miloslav Krieger, CSc.
miloslav.krieger@ujep.cz
A 101 475 286 432 na základě dohody e-mailem
Michal Korhel, M.A.
michal.korhel@ujep.cz
A 216 dle dohody e-mailem
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
vaclav.ledvinka@praha.eu
A 104 475286417
603420304
29. 5. - 30. 6.; 4. 9. - 18. 9. - ÚT 15:00 - 17:00
(po tel. dohodě nebo e-mailem)
Mgr. Josef Märc
cram@volny.cz
A 201 475 286 452
PhDr. Eduard Mikušek
E.Mikusek@seznam.cz
A 107 475 286 422-24 dle dohody e-mailem
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
okurka@muzeumusti.cz
A 202 475 286 456 PO 15:30 - 16:30
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
jakub.patek@ujep.cz
A 201 475 286 451 ST 11:00 - 13:00
(jinak dle dohody e-mailem)
Mgr. Jan Peer
jan.peer@ujep.cz
A 120 475 286 430
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
kamil.podrouzek@ujep.cz
A021 475 286 458 ST 8:00 - 10:00
(ohlásit předem e-mailem)
Doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.
pernes@volny.cz
A 209 475 286 436
PaedDr. Mgr. Petr Rak
rak@soalitomerice.cz
A 107 475 286 421
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
jaroslav.rokosky@ujep.cz
A 209 475 286 435 ST 13:00 - 15:00
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
royt@volny.cz
A 206 606 903 551 po telefonické dohodě
Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.
sekyrka@gmail.com
Tomas.Sekyrka@praha.eu
257 922 617 dle předběžné dohody
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
ludmila.sulitkova@ujep.cz
A 105 475 286 420
775 217 887
po dohodě e-mailem
PhDr. Anna Šerberová, CSc.
anna.serberova@ujep.cz
A 101 475 286 433
Mgr. Táňa Šimková
nejezchlebova.t@centrum.cz
A020 475 286 464 mateřská, po domluvě e-mailem
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 221 475 286 448 ÚT 11:00 - 13:00
(kromě 29. 5., jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Ĺubomír Turčan
lturcan@seznam.cz
724 663 765 po dohodě e-mailem nebo po tel. dohodě
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
petr.urlich@fsv.cvut.cz
475 286 444 po dohodě e-mailem
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
tomas.velicka@ujep.cz
A 105 475 286 420 29. 5. - 12:30 - 14:00
7. 6. - 13:00 - 14:30
15. 6. 14:00 - 15:30
26. 6. 11:00 - 12:30
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
tomas.velimsky@ujep.cz
A 221 475 286 449
Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
martinvesely.ff@centrum.cz
A 208 475 286 446 ST 8:00 - 11:00
Ing. Jan Vinař
murus@kolodeje.cz
220 570 665 po dohodě e-mailem
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
vilem.zabransky@email.cz
A 104 475 286 418 ST 10:00 - 12:00
Vendula Hráčová
vendula.hracova@ujep.cz
A 206 475 286 444 PO - PÁ 8:00 - 15:00

Katedra politologie a filozofie

Jméno Místnost Telefon zkouškové období LS - 2.část
Mgr. Petr Bláha, Ph.D. B 312 475 286 511 20.8. - 7.9. 2018
ÚT 16:00 - 18:00
ST 8:00 - 9:00
10.9. - 21.9. 2018
ST 16:00 - 18:00
ČT 8:00 - 9:00
doc. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D.
belling@email.cz
B 218 475 286 515
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
jan.charvat@ujep.cz
B 206 475 286 506
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
jiri.chotas@ujep.cz
B 215 475 286 509 ST 5.9. 13:00 - 14:30
ST 12.9. 13:00 - 14:30
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
ihavlinova@email.cz
B 202 475 286 501 pondělky:
20.8., 27.8., 3.9.
10:00 - 13:00
doc. Jiří Hoblík, Th.D.
jirhob@seznam.cz
B 312 475 286 512 PO 14:00 - 15:00
ÚT 14:00 - 16:00
PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.
pavel.hyncica@seznam.cz
B 314 475 286 518 22.8., 5.9., 19.9.
10:00 - 12:00 13:00 - 14:00
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
kocian@usd.cas.cz
B 219 475 286 499 ČT 30.8. 15:00 - 16:30
ST 13.9. 15:00 - 16:30
Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.
konradovaveronika@seznam.cz
B 302 475 286 519 ST 5.9. 11:00 - 13:00
ST 12.9. 10:00 - 13:00
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
kroupad@volny.cz
B 213 475 286 502 23.8. , 29.8., 4.9., 12.9., 19.9.
10:30 - 13:00
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
rudolf.kucera@cmail.cz
B 214 475 286 510 ST 8:00 - 9:00
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
maskarinec@centrum.cz
A 305 475 286 505 ST 5.9. 11:00 - 13:00
ÚT 11.9. 11:00 - 13:00
doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
l.mes@seznam.cz
B 219 475 286 513 ČT 15:00 - 16:00
PÁ 14:30 - 16:30
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.
josef.moural@ujep.cz
B 205 475 286 507 ST 29.8. 14:00 - 17:00
ST 5.9. 10:00 - 12:00
Mgr. Jan Musil
jan.musil@ujep.cz
B 218 475 286 496 PO 9:30 - 11:00
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
martin.nitsche@ujep.cz
B 216 475 286 495 po domluvě e-mailem
Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Dr.phil.
lukas.novotny@ujep.cz
B 314 475 286 517 4.7. 8:00 - 10:00
24.8. 10:00 - 11:00 (předchozí dohoda
e-mailem nutná)
30.8. 9:00 - 12:00
5.9. 10:00 - 13:00
Jiné termíny případně dle dohody e-mailem
ThLic. David Peroutka, Ph.D.
peroutka.ujep@seznam.cz
B 216 475 286 493 ST 12.9. 18:00 - 18:50
ČT 13.9. 9:00 - 9:50 a 12:00 - 12:50
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
vit.pokorny@ujep.cz
B 215 475 286 508 ve čtvrtky:
6.9., 13.9., 20.9., 27.9.
14:00 - 16:00
Mgr. Barbora Řebíková
rebbarbora@email.cz
B 205 475 286 503 z důvodu zahraniční stáže pouze
po dohodě e-mailem
Ing. PhDr. Prokop Sousedík, Ph.D.
sousedik@site.cas.cz
B 216 475 286 494 po dohodě e-mailem
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
martin.simsa@ujep.cz
B 216 475 286 492 PO 8:00 - 10:00 15:00 - 16:00
PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
jan.smid@ujep.cz
B 206 475 286 504 22.8. 11:00 - 15:00
5.9. 15:00 - 19:00
6.9. 8:00 - 11:00
Ing. Ivan Štern
ivan.stern@rozhlas.cz
B 218 475 286 515 ČT 14:00 - 16:00
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
hynek.tippelt@ujep.cz
B 302 475 286 520 ST 12:00 - 14:00
ČT 12:00 - 13:00

Katedra germanistiky

Jméno Místnost Telefon Zkouškové období
Dr. Katrin Ankenbrand
katrin.ankenbrand@ujep.cz
B 107 475 286 479 dle dohody e-mailem
doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr.
hana.bergerova@ujep.cz
B 105 475 286 412 ST 11:00-12:30 na děkanátu FF a dle dohody
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
renata.cornejo@yahoo.de
B 115 475 286 489 dle dohody e-mailem
Mgr. Andrea Frydrychová
andrea.frydrychova@ujep.cz
B 102 475 286 485 PO 09:00-11:00 a dle dohody e-mailem
Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.
tereza.hrabcova@ujep.cz
B 112 475 286 483 dle dohody e-mailem
Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
jhrdlickova@yahoo.de
jhrdlickova@email.cz
B 101 475 286 486 dle dohody e-mailem
Mgr. Jarmila Jehličková
jarmila.jehlickova@ujep.cz
jehlicko@seznam.cz
B 102 475 286 484 CT 24. 05. 09:00-11:00
PO 28. 05. 09:00-10:00
UT 29. 05. 08:00-09:00
PO 11. 06. 08:00-10:00
UT 12. 06. 08:00-10:00
a dále dle dohody
Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
veronika.jicinska@ujep.cz
veronika.jicinska@gmail.com
B 101 475 286 487 30. 05. 10:00 - 12:00
06. 06. 13:00 - 15:00
21. 06. 10:00 - 12:00
Mgr. Eva Krovová
eva.krovova@ujep.cz
B 106 475 286 473 dle dohody e-mailem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.
jankvapil@post.cz
B 112 475 286 482 dle dohody e-mailem
PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
martin.lachout@ujep.cz
B 111 475 286 474 V pondělí po předchozí domluvě e-mailem
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. 475 286 476 PO 30. 5 16:30 - 17:30 a dle dohody e-mailem
Dr. phil. Miroslav Němec
mireknemec@hotmail.com
B 101 475 286 488 dle dohody e-mailem
Mgr. Monika Růžičková
monika.ruzickova@ujep.cz
B 111 475 286 474 dle dohody e-mailem
Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener
georg.schuppener@t-online.de
B 105 475 286 676 dle dohody e-mailem
Dr. Karin S. Wozonig
karin.wozonig@ujep.cz
B 107 475 286 478 UT 12:00 - 14:00 - jen po předchozí včasné dohodě e-mailem