Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Pro vyhledávání v adresáři použijte Ctrl+F

Děkanát

Jméno Místnost Telefon Úřední hodiny
Mgr. Jana Burdová - sekretariát děkana
jana.burdova@ujep.cz
A 317 475 286 400 Erasmus
PO 8:30 - 11:30 12:30 - 15:00
ČT 12:30 - 15:00
Martina Beranová
martina.beranova@ujep.cz
A 313/314 475 286 404
Mgr. Monika Beranová
monika.beranova@ujep.cz
A 307 475 286 415
Doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr.
hana.bergerova@ujep.cz
A 304 475 286 412 viz KGER
Mgr. Ivana Bláhová
ivana.blahova@ujep.cz
A 302 475 286 408 PO - ST 9:00-12:00
ČT 11:00-12:00
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 301 475 286 445 ST 10:00-12:00
Mgr. Michaela Koumarová
michaela.koumarova@ujep.cz
A 302 475 286 409 PO - ČT 9:00-12:00
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
pavel.maskarinec@ujep.cz
A 305 475 286 413 ST 9:00-11:00
kromě první středy v měsíci
příp. dle předchozí dohody
Ing. Terezie Tahalová
terezie.tahalova@ujep.cz
A 316 475 286 402
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 303 475 286 410 ST 8:00-10:00
kromě první středy v měsíci
Dana Ulmanová
dana.ulmanova@ujep.cz
A 315 475 286 403 PO - ST 8:00-12:00

Jazykové centrum

Jméno Místnost Telefon LS 2018/2019
PhDr. Marie Ivancová
ivancova.marie@volny.cz
B 303 dle dohody
Daniel Kratochvíl M.A.
kratochvil.dan@seznam.cz
B 303 dle dohody
Mgr. Lucie Obrová
lucieobrova@yahoo.de
B 303 dle dohody
Mgr. Martin Škvára
martin.skvara@ujep.cz
B 303 475 286 522 ÚT 8:30 - 10:00
Mgr. Tereza Žáčková
bouckovat@post.cz
B 303 dle dohody

Katedra historie

Jméno Místnost Telefon zkouškové LS 2018/ 2019
Vendula Hráčová
vendula.hracova@ujep.cz
A 206 475 286 444 PO - PÁ 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
vaclav.drska@gmail.com
A 221 475 286 450 31. 5., 7.6., 14.6. vždy od 10:00 do 11:00
jinak dle dohody
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
jana.englova@ujep.cz
A 202 475 286 455 dle dohody e-mailem
PhDr. Olga Fejtová
olga.fejtova@praha.eu
A 107 236 004 943 po předchozí dohodě e-mailem
Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
radek.fukala@ujep.cz
A 116 475 286 429 7. 6., 14.6., 20.6., 21.6. vždy od 13.00 hod.
(jinak dle dohody e-mailem)
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
michaela.hruba@ujep.cz
A 205 475 286 445 ST 10:00 - 12:00
(jinak dle dohody)
PhDr. Vít Honys
honys.vit@npu.cz
NPÚ, Krásné Březno,
Starý zámek
475 210 433 PO 14:00 - 15:30
(vyjma 3. týdne v červenci - dovolená)
PhDr. Petr Hrubý
hruby@usti.npu.cz
472 704 823 dle dohody e-mailem
Mgr. Václav Houfek
houfek@muzeumusti.cz
475 210 937 dle dohody e-mailem
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
kaiserova@albis-int.cz
A 115 475 286 428 dle dohody e-mailem
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
jiri.koumar@ujep.cz
A 201 475 286 453 PO 8:00-9:30
PÁ 8:00-9:30
Mgr. Stanislava Musilová
stanislava.musilova@ujep.cz
A 202 475 286 454 ÚT 10:00 - 12:00 (jinak dle dohody e-mailem)
PhDr. Miloslav Krieger, CSc.
miloslav.krieger@ujep.cz
A 101 475 286 432
Michal Korhel, M.A.
michal.korhel@ujep.cz
A 216 dle dohody e-mailem
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
vaclav.ledvinka@praha.eu
A 104 475286417
603420304
ÚT 15:00 - 16:45 (ohlásit předem e-mailem, s výjimkou 28.5., 25.6. - zahraničí)
Mgr. Josef Märc
cram@volny.cz
A 201 475 286 452
PhDr. Eduard Mikušek
E.Mikusek@seznam.cz
A 107 475 286 422-24 dle dohody e-mailem
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
tomas.okurka@ujep.cz
A 202 475 286 456 ČT 16:00 - 17:00 (jinak dle dohody)
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
jakub.patek@ujep.cz
A 201 475 286 451 ST 11:00 - 13:00
ČT 12:00 - 14:00
Mgr. Jan Peer
jan.peer@ujep.cz
A 120 475 286 430
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
kamil.podrouzek@ujep.cz
A021 475 286 458
Doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.
pernes@volny.cz
A 209 475 286 436 po dohodě e-mailem
PaedDr. Mgr. Petr Rak
rak@soalitomerice.cz
A 107 475 286 421
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
jaroslav.rokosky@ujep.cz
A 209 475 286 435 ST 13:00-16:00
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
royt@volny.cz
A 206 606 903 551 po telefonické dohodě
Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.
sekyrka@gmail.com
Tomas.Sekyrka@praha.eu
257 922 617 dle předběžné dohody
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
ludmila.sulitkova@ujep.cz
A 105 475 286 420
775 217 887
kdykoliv po předběžné dohodě (telefonicky nebo e-mailem)
PhDr. Anna Šerberová, CSc.
anna.serberova@ujep.cz
A 101 475 286 433
Mgr. Táňa Šimková
nejezchlebova.t@centrum.cz
A020 475 286 464 mateřská, po domluvě e-mailem
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
david.tomicek@ujep.cz
A 221 475 286 448 ST 08:00 - 10:00
PÁ 08:00 - 09:00
PhDr. Ĺubomír Turčan
lturcan@seznam.cz
724 663 765 po dohodě e-mailem nebo po tel. dohodě
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
petr.urlich@fsv.cvut.cz
475 286 444 po dohodě e-mailem
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
tomas.velicka@ujep.cz
A 105 475 286 420 24. 5. 14:00 - 15:00
30. 5. 14:30 - 16:00
5. 6. 15:00 - 16:00
14. 6. 13:00 - 14:00
24. 6. 13:00 - 14:00
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
tomas.velimsky@ujep.cz
A 221 475 286 449 ÚT 8:00 - 10:00; 13:30 - 14:30
Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
martinvesely.ff@centrum.cz
A 208 475 286 446 ÚT 9:00 - 12:00
Ing. Jan Vinař
murus@kolodeje.cz
220 570 665 po dohodě e-mailem
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.
vilem.zabransky@email.cz
A 104 475 286 418 ÚT 9:00 - 11:00

Katedra politologie a filozofie

Jméno Místnost Telefon zkouškové období LS - 2. část
Tamara Šitnerová - sekretariát
tamara.sitnerova@ujep.cz
B 201 475 286 500
Mgr. Petr Bláha, Ph.D. B 312 475 286 511 27. 8. 16:00 - 18:00
28. 8. 8:00 - 9:00
3. 9. 16:00 - 18:00
4. 9. 8:00 - 9:00
dále:
ST 16:00 - 18:00
Čt 8:00 - 9:00
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
jakub.charvat@ujep.cz
B 219 475 286 513 ST 10:00 - 12:00
po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
jan.charvat@ujep.cz
B 206 475 286 506 26. 8. 10:00 - 13:00
2. 9. 10:00 - 13:00
9. 9. 10:00 - 13:00
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
jiri.chotas@ujep.cz
B 215 475 286 509 6. 9. 10:30 - 12:00
12. 9. 10:30 - 12:00
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
ihavlinova@email.cz
B 202 475 286 501 27. 8. 8:00 - 11:00
3. 9. 8:00 - 11:00
10. 9. 8:00 - 11:00
doc. Jiří Hoblík, Ph.D.
jirhob@seznam.cz
B 312 475 286 512 PO 14:00 - 16:00
ÚT 15:00 - 16:00
kromě 27. 8. a 3. 9. 17:00 - 18:00
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
kocian@usd.cas.cz
B 219 475 286 499 12. 9. 15:00 - 16:30
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
martin.kolar@ujep.cz
FUD 423 dle dohody e-mailem
Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.
konradovaveronika@seznam.cz
B 302 475 286 519 3.9. 10:00 - 11:30
4.9. 10:00 - 11:30
10.9. 10:00 - 11:30
11.9. 10:00 - 11:30
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
kroupad@volny.cz
B 213 475 286 502 21.8. 14:00 - 17:00
29.8. 10:00 - 13:00
4.9. 10:00 - 13:00
11.9. 10:00 - 13:00
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
maskarinec@centrum.cz
A 305 475 286 505 28.8. 10:00 - 11:30
10.9. 10:30 - 13:00
17.9. 10:00 - 11:30
doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
l.mes@seznam.cz
B 219 475 286 513 ČT 15:00 - 16:30
PÁ 9:00 - 10:30
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D.
josef.moural@ujep.cz
B 214 475 286 510 26.8. 16:00 - 17:30
3.9. 17:00 - 19:00
11.9. 11:30 - 13:00
Mgr. Jan Musil
jan.musil@ujep.cz
B 301 475 286 481 ST 9:00 - 11:00
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
martin.nitsche@ujep.cz
B 216 475 286 495 po domluvě e-mailem
doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Dr.phil.
lukas.novotny@ujep.cz
B 314 475 286 517

29.8. 10:00 - 11,15 po předchozí domluvě
e-mailem
4.9. 9:00 - 10:00
ThLic. David Peroutka, Ph.D.
peroutka.ujep@seznam.cz
B 216 475 286 493 ČT 9:00 - 10:00 a 12:00 - 13:00
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.
vit.pokorny@ujep.cz
B 215 475 286 508 3.9. a 10.9. 15:00 - 16:30
- po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.
rebbarbora@email.cz
B 205 475 286 503 zahraniční pracovní stáž
KH po domluvě e-mailem
Ing. PhDr. Prokop Sousedík, Ph.D.
sousedik@site.cas.cz
B 216 475 286 494 po předchozí domluvě e-mailem
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
martin.simsa@ujep.cz
B 216 475 286 492 PO 10:00 - 13:00
PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
jan.smid@ujep.cz
B 206 475 286 504 2.9. 10:00 - 12:00
4.9. 10:00 - 12:00
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
hynek.tippelt@ujep.cz
B 302 475 286 520 ST 12:00 - 13:30
ČT 12:00 - 13:30

Katedra germanistiky

Jméno Místnost Telefon zkouškové období LS
Pavlína Máčková - sekretariát KGER
pavlina.mackova@ujep.cz
B 116 475 286 490 08:00 - 11:00
12:00 - 15:00
doc. Hana Bergerová, Dr.
hana.bergerova@ujep.cz
B 105 475 286 412 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
renata.cornejo@yahoo.de
B 115 475 286 489 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Andrea Frydrychová
andrea.frydrychova@ujep.cz
B 102 475 286 485 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D.
tereza.hrabcova@ujep.cz
B 112 475 286 483 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.
jhrdlickova@yahoo.de
jhrdlickova@email.cz
B 101 475 286 486 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Jarmila Jehličková
jarmila.jehlickova@ujep.cz
jehlicko@seznam.cz
B 102 475 286 484 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
veronika.jicinska@ujep.cz
veronika.jicinska@gmail.com
B 101 475 286 487 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Eva Krovová
eva.krovova@ujep.cz
B 106 475 286 473 po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.
jankvapil@post.cz
B 112 475 286 482 ČT 09:00 - 11:00 a po předchozí domluvě e-mailem
doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
martin.lachout@ujep.cz
B 111 475 286 474 po předchozí domluvě e-mailem
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
jimala@phil.muni.cz
475 286 476 po předchozí domluvě e-mailem
doc. Dr. phil. Miroslav Němec
mireknemec@hotmail.com
B 101 475 286 488 PO 09:00 - 11:00
ST 10:00 - 11:00
Mgr. Monika Růžičková
monika.ruzickova@ujep.cz
B 111 475 286 474 po předchozí domluvě e-mailem
Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener
georg.schuppener@t-online.de
B 105 475 286 676 po předchozí domluvě e-mailem
Dr. Karin S. Wozonig
karin.wozonig@ujep.cz
B 107 475 286 478 po předchozí domluvě e-mailem