Sidebar

21
kvě, so
50 Aktuality

E-mail: martin.skvara@ujep.cz

Založení jazykového centra FF

V zimním semestru 2008 bylo založeno Jazykové centrum FF. Jeho cílem je poskytnout studentům FF kvalitní jazykovou výuku. Jedním z hlavních problémů, které jsme museli řešit, byla rozdílná jazyková úroveň našich studentů. Proto jsme se rozhodli rozdělit naše studenty do skupin podle jejich úrovně a zaměření, a zároveň doplnit výuku systémem PVK v cizích jazycích.

Systém výuky cizích jazyků na FF

Studenti prvních ročníků jsou rozřazeni do skupin podle jazykové úrovně a odborného zaměření pomocí elektronických rozřazovacích testů.

FF zajišťuje v tuto chvíli výuku anglického, německého a v případě naplnění skupin i španělského a ruského jazyka.

Jazykové centrum též zajišťuje výuku odborného jazyka ve vyšších ročnících a výuku angličtiny a němčiny pro navazující magisterské studium.

V letním semestru nabízí jazykové centrum též výuku PVK. Výuka probíhá v cizích jazycích za použití metody CLIL (Content Language Intergrated Learning). Dochází k rozšiřování odborných znalostí a dovedností studentů a zároveň k zlepšení jazykových schopností studentů.