Sidebar

21
zář,
32 Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na ZS 2018/2019 na studijní pobyty a praktické stáže

2. kolo

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Přihlašovat na studijní pobyty se mohou studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu zapsáni minimálně do druhého ročníku bakalářského studia.

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/ Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 16. 04. 2018 do 15:00.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v úterý 17. 04. 2018 ve 13 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Přihlášky konzultujte se svým katedrálním koordinátorem:

 • KGER: Mgr. Eva Krovová eva.krovova@ujep.cz
 • KHI:  Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz
 • KPF: Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. konradovaveronika@seznam.cz

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

Kritéria výběru

 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Eva Krovová – koordinátorka KGER
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro Zimní semestr 2018/2019 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+