Sidebar

22
led,
30 Aktuality

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení
na LS 2020/2021 na studijní pobyty a praktické stáže

Výjezdy je možné/nutné uskutečnit v době od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2021!

Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.

Přihlašovat na studijní pobyty se mohou studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu zapsáni minimálně do druhého ročníku bakalářského studia.

Na praktické stáže se mohou přihlašovat studenti již od letního semestru 1. ročníku!

Pokyny k výběrovému řízení

Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu https://erasmus.ujep.cz/

Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete, podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování v systému bude možné do 3. 12. 2020 do 12:00 hod.
Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte/zašlete, prosím, nejpozději
do 4. 12. 2020 do 9:00.

O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v pátek 4. 12. 2020 ve 13 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Odevzdávání přihlášek

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře.

 • KGER: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D., e-mail: tereza.hrabcova@ujep.cz
 • KHI, KAPV: Mgr. Tomáš Velička, Ph.D., e-mail: tomas.velicka@ujep.cz
 • KPF: Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., e-mail: konradovaveronika@seznam.cz

Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Náležitosti přihlášky

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
 2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému. Studenti Filozofické fakulty mají možnost zde zaškrtnout položku žádosti o stipendium FF, které činí 2.500,- za každý měsíc strávený v zahraničí.
 3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
 4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty), pokud takový máte.
 5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

Kritéria výběru

 • Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu (u studijních pobytů).
 • Datum podání přihlášky
 • Aktivní členství v ESN Ústí
 • Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)
 • Studijní výsledky
 • Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

Složení výběrové komise

 • Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
 • Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. – koordinátorka KHI a KAPV
 • Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
 • Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro letní semestr 2020/2021 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+

Facebook - Erasmus na UJEP