Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

Dne 29. ledna 2020 otevřela Filozofická fakulta UJEP, stejně jako celá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, své dveře i prostory uchazečům o studium a zvědavcům z řad široké veřejnosti. Fakulta si připravila ochutnávky některých přednášek místních akademiků.

Již tradiční Den otevřených dveří na filozofické fakultě se po roce opět konal v režimu Vysokoškolákem na zkoušku. Kromě přednášky o fakultě a jejích katedrách nabídla cca 45minutové přednášky zdejších vyučujících. Po příchodu získali návštěvníci výkaz o studiu s programem. Po přednášce jim byl podpisem přednášejícího uznán zápočet tak, jako by strávili semestr na VŠ. Ač se návštěvnický den odehrával ve zkouškovém období, nikdo nezkoušel.

„Víme, že někteří uchazeči se snaží v jednom dni navštívit co nejvíce fakult naší univerzity. Proto jsme se rozhodli, že na program dne zařadíme hned dvě informační přednášky o fakultě a katedrách tak, aby měli možnost vybrat si čas, který se jim hodí více,“ uvedl proděkan pro studium dr. Jiří Koumar.

Pokud někdo nestihl přednášky nebo měl individuální dotaz, byli během dne na fakultě přítomni také zástupci z řad akademiků či studentů jednotlivých kateder, kteří zodpověděli všechny všetečné otázky nejen uchazečů o studium.

Návštěvníci filozofické fakulty se těšili také z doprovodného programu. Kromě několika výstav, které zdobily prostory budovy, si mohli např. vyrobit placku na batoh nebo si vychutnat čaj dle tradiční východofríské ceremonie, se kterou slavila úspěchy katedra germanistiky na posledním ročníku Čajů fest.

„V loňském roce jsme byli překvapeni a potěšeni, kolik návštěvníků na náš den na zkoušku dorazilo. Doufáme, že i v letošním roce se akce líbila a účastníci si od nás kromě lehkého poučení odnesli i pocit dne plného zážitků,“ doplnila děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer