Sidebar

16
úno, ne
20 Aktuality

Ústav vznikl současně s univerzitou v roce 1991 jako její vědecké a koordinační centrum, vycházející ze specifiky regionu (staletá česko-německá symbióza, příhraniční charakter) a odpovídající novým společenským podmínkám.

Ústav si od začátku kladl za cíl nejen zkoumání česko-německých a česko-rakouských vztahů v minulosti, nýbrž i otvírání nových kontaktů s perspektivou multikulturní Evropy.

Projekt ústavu oponoval tehdejší ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Doc. PhDr. Vilém Prečan, jeho vznik podpořil i ředitel Slovanského ústavu AV ČR Prof. PhDr. Antonín Měšťan.

ÚSGS je od roku 2008 včleněn do struktury Filozofické fakulty UJEP, zprávy o činnosti viz výroční zprávy FF UJEP.

Über das Institut

Das Institut wurde gemeinsam mit der Universität 1991 als Koordinations- und Wissenschaftszentrum gegründet. Hauptforschungsziel sind die tschechisch-deutschen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart.

Ziel des Instituts ist von Anfang an, nicht nur die Erforschung der tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Beziehungen, sondern auch die Erweiterung der Kontakte im vereinigten Europa.

Das Institut wurde 2008 in die Philosophische Fakultät der UJEP integriert.

Sídlo

Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Kontakty

tel.: +420 475 286 423
tel.: +420 475 286 428
e-mail: usgs@ujep.cz