Doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Kontakty

e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
tel.: 475 286 413
kancelář: A 305, B 206
ResearcherID: J-8629-2014
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5336-4073
web: https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Maskarinec

Vzdělání, profesní životopis

 • 2020: FSS MU, politologie, doc.
 • 2009–2014: FSS MU, politologie, Ph.D.
 • 2006–2009: FSS MU, politologie, Mgr.
 • 2002–2006: FSS MU, politologie/sociologie, Bc.
 • 2020–dosud: proděkan pro vědu a doktorské studium, FF UJEP
 • 2019–2020: proděkan pro rozvoj a kvalitu, FF UJEP
 • 2015–2019: proděkan pro rozvoj a informatizaci, FF UJEP
 • 2021–dosud: vedoucí katedry, Katedra politologie FF UJEP
 • 2021–dosud: docent, Katedra politologie FF UJEP
 • 2020: docent, Katedra politologie a filozofie FF UJEP
 • 2012–2020: odborný asistent, Katedra politologie a filozofie FF UJEP
 • 2008–2011: člen Asijského programu Asociace pro mezinárodní otázky v Praze

Odborná specializace

Volby a voličské chování, prostorová analýza voleb, kvalita demokracie, politická participace, politická reprezentace, politická reprezentace žen, víceúrovňové vládnutí.

Dokumenty

pdf Témata BP a DP

Výzkum

 • 2020–2022: Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky. Grantová agentura České republiky, grant č. 20-04551S – hlavní řešitel projektu (FF UJEP v Ústí nad Labem).
 • 2016–2018: Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994–2014. Grantová agentura České republiky, grant č. GA16-01019S – hlavní řešitel projektu (FF UJEP v Ústí nad Labem).
 • 2021–2022: Mít kuráž – žít a utvářet náš region. Evropský fond pro regionální rozvoj (Program Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020) – hlavní řešitel projektu za FF UJEP (hlavní řešitel: TU Dresden).
 • 2019–2021: Problémy přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-bavorském pohraničí. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, grant č. LTAB19023 (Program Inter-Excellence) – člen řešitelského týmu (FF UJEP v Ústí nad Labem).
 • 2019–2020: Euroskepticismus a populismus ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Interní grantová agenturaUJEP, grant č. UJEP-IGA-TC-2019-63-03-2 – hlavní řešitel projektu(FF UJEP v Ústí nad Labem).
 • 2016–2018: Imigrace, sociální napětí a volební chování. Studentská grantová soutěž UJEP, grant č. UJEP-SGS-2016-63-003-363202– hlavní řešitel projektu(FF UJEP v Ústí nad Labem).

Publikační činnost

Články v časopisech s impakt faktorem

 • Maškarinec, Pavel. 2021. “Women and Local Politics: Determinants of Women’s Emergence and Success in Elections to Czech Town Councils, 1998–2018.” Urban Affairs Review. OnlineFirst: https://doi.org/10.1177/1078087421992879. ISSN 1078-0874.
 • Maškarinec, Pavel. 2020. “Crossing the left-right party divide? Understanding the electoral success of the Czech Pirate Party in the 2017 parliamentary elections.” Politics 40 (4): 510–526. ISSN 0263-3957.
 • Maškarinec, Pavel. 2020. “Spatial Dimensions of Female Political Participation: Regional Perspective of Women’s Descriptive Representation in Czech Local Councils, 1994–2018.” ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (12): 729. ISSN 2220-9964.
 • Maškarinec, Pavel a Lukáš Novotný. 2020. “Von links nach rechts: Wandel der regionalen Unterstützung für die technokratisch-populistische Bewegung ANO 2011 bei den tschechischen Parlamentswahlen 2013 und 2017.” Austrian Journal of Political Science49 (4): 1–14. ISSN 2313-5433.
 • Maškarinec, Pavel. 2020. “Analýza prostorové podpory a stranického nahrazení na příkladu hnutí Starostové a nezávislí (STAN): Vstup nového subjektu do stranického systému České republiky.” Politické vedy 23 (1): 8–31. ISSN 1335-2741.
 • Maškarinec, Pavel. 2019. “The rise of new populist political parties in Czech parliamentary elections between 2010 and 2017: the geography of party replacement.” Eurasian Geography and Economics 60 (5): 511–547. ISSN 1538-7216.
 • Maškarinec, Pavel. 2019. “Ticket splitting, strategic voting and personal vote in the 2012 Mongolian elections.” Communist and Post-Communist Studies 52 (3): 235–245. ISSN 0967-067X.
 • Maškarinec, Pavel.2019. “Does Gender Matter? Determinants of Women’s Representation on Corporate Boards of Firms Owned by the Czech Statutory Cities.” Lex Localis– Journal of Local Self-Government14 (4): 961–984. ISSN 1855-363X.
 • Maškarinec, Pavel. 2018. “The 2016 Electoral Reform in Mongolia: From Mixed System and Multiparty Competition to FPTP and One-Party Dominance.” Journal of Asian and African Studies 53 (4): 511–531. ISSN 0021-9096.
 • Maškarinec, Pavel, Daniel Klimovský a Stanislava Danišová. 2018. “Politická reprezentace žen na pozicích starostek v Česku a na Slovensku v letech 2006–2014: Srovnávací analýza faktorů úspěšnosti.” Sociologický časopis 54 (4): 529–560. ISSN 0038-0288.
 • Maškarinec, Pavel. 2018. “Strategic Voting in Slovak Regional Elections of 2013 and 2017: Evidence for Duverger’s Law in Elections of Presidents of Regional Self-Government?” Sociológia 50 (6): 697–726. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, Pavel. 2018. “Women and Regional Politics: Political Determinants of Women’s Descriptive Representation in the Czech and Slovak regional Elections 2000–2017.” Politické vedy21 (4): 49–73. ISSN 1335-2741.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. “A spatial analysis of Czech parliamentary elections, 2006–2013.” Europe-Asia Studies 69 (3): 426–457. ISSN 0966-8136.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. “Testing Duvergerʼs law: strategic voting in Mongolian elections, 1996–2004.” Post-Soviet Affairs 33 (2): 145–160. ISSN 1938-2855.
 • Maškarinec, Pavel a Daniel Klimovský. 2017. “Political Determinants of Women’s Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections.” Lex Localis – Journal of Local Self-Government 15 (3): 387–410. ISSN 1855-363X.
 • Novotný, Lukáš a Pavel Maškarinec. 2017. “Evropská občanská iniciativa jako nástroj rozvoje občansko-politické participace pohledem konceptu struktury politických příležitostí.” Sociológia 49 (1): 81–108. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, Pavel a Daniel Klimovský. 2016. “Independent Candidates in the Local Elections of 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of Determinants of Their Successfulness.” Lex Localis – Journal of Local Self-Government 14 (4): 853–871. ISSN 1855-363X.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. “Nationalisation of the Czech Local Party System: Case Study of the 2010 Local Elections in Municipalities with Extended Powers.” Sociológia 47 (6): 625–656. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. “Nekonečný příběh. Pokračující stabilita voličské podpory Komunistické strany Čech a Moravy v parlamentních volbách 2006 – 2013.” Politické vedy18 (3): 135–160. ISSN 1335-2741.
 • Maškarinec, Pavel a Petr Bláha. 2014. “For whom the Bell Tolls: Grievance Theory and the Rise of New Political Parties in the 2010 and 2013 Czech Parlia­mentary Elections.” Sociológia 46 (6): 706–731. ISSN 0049-1225.
 • Maškarinec, Pavel. 2014. “Parliamentary and presidential elections in Mongolia, 2012 and 2013.” Electoral Studies 36: 86–191. ISSN 0261-3794.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. “Prostorová analýza prezidentských voleb v České republice v roce 2013.” Sociológia 45 (5): 435–469. ISSN 0049-1225.

Články v časopisech v databázi Scopus (Jsc)

 • Maškarinec, Pavel. 2018. “Strategic Voting in Hungarian Elections of 2014: Evidence for Duverger’s Law under the Compensatory Mixed Electoral System?” Studia Politica. Romanian Political Science Review18 (1): 9–34. ISSN 1582-4551.

Vědecké monografie

 • Maškarinec, Pavel. 2019. Ženy a lokální politika. Komunální volby v České republice v letech 1994–2018 z pohledu politické reprezentace žen. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 220 s. ISBN 978-80-7325-489-6.
 • Maškarinec, Pavel. 2019. Kvalita demokracie v Mongolsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 480 s. ISBN 978-80-7325-466-7.
 • Maškarinec, Pavel. 2014. Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010. Voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA).  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 334 s. ISBN 978-80-7325-344-8.

Editované vědecké monografie

 • Maškarinec, Pavel a Lukáš Novotný. 2020.  Strany a vládnutí v digitální éře. Vybraná témata výzkumu politického stranictví. Praha: Academia, 208 s. ISBN 978-80-3052-8.
 • Charvát, Jakub a Pavel Maškarinec. 2020.Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 188 s. ISBN 978-80-7325-502-2.
 • Maškarinec, Pavel, Daniel Klimovský a Petr Bláha. 2019. Where Have All the Women Gone?  Women’s Political Representation in Local Councils of Czech and Slovak Towns, 1994–2014. Praha: Dokořán, 148 s. ISBN 978-80-7363-967-9.
 • Bláha, Petr, Ivana Havlínová, Pavel Maškarinec a Kateřina Vojtíšková. 2017. Politická participace: současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj. Ústí nad Labem: FF UJEP/Ústečan, 120 s. ISBN 978-80-7561-066-9.
 • Hynčica, Pavel, Pavel Maškarinec a Lukáš Novotný. 2016. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia, 216 s. ISBN 978-80-200-2619-4.
 • Maškarinec, Pavel a Petr Bláha a kol. 2013. Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: FF UJEP, 153 s. ISBN 978-80-7414-623-7.

Články v recenzovaných časopisech

 • Maškarinec, Pavel. 2020. „Quality of Life and Women’s Descriptive Representation: Female Emergence and Success in the 2018 Czech Local Elections.“ Central European Journal of Politics 6 (2): 23–43. ISSN 2464-479X.
 • Bláha, Petr a Pavel Maškarinec. 2020. „Politická reprezentace žen v zastupitelstvech krajských měst: kvalitativní komparativní analýza (QCA) komunálních voleb v České republice v roce 2018.“ Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 12 (1): 1–18. ISSN 2336-0634.
 • Klimovský, Daniel, Uroš Pinterič a Pavel Maškarinec. 2019. „Slovenské komunální volby v roce 2018 a politická reprezentace žen: potvrzení vývoje nebo nástup nových trendů?“ Politologická revue 25 (2): 5–25. ISSN 1211-0353.
 • Maškarinec, Pavel. 2018. „Ženy jako starostky: politická reprezentace žen ve vedení slovenských obcí po komunálních volbách v roce 2010.“ Annales Scientia Politica 7 (2): 6–17. ISSN 1339-073.
 • Novotný, Lukáš a Pavel Maškarinec. 2018. „More to the People, Less to Brussels! Alternative for Germany and the 2014 European Parliament Elections.“ Politologická revue 24 (2): 5–23. ISSN 1211-0353.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. „The Czech Pirate Party in the 2010 and 2013 Parliamentary Elections and the 2014 European Parliament Elections: Spatial Analysis of Voter Support.“ Slovak Journal of Political Science 17 (1): 5–33. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel a Petr Bláha. 2016. „Křivda jako příležitost pro nové politické strany? Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko na cestě parlamentu.“ Politics in Central Europe 12 (2S): 45–66. ISSN 1801-3422.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Strategic voting in the 2011 and 2015 Polish Senate elections: Testing Duvergerʼs Law in the second-order elections.“ Slovak Journal of Political Science 16 (4): 369–391. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Determinants of Women’s Descriptive Representation on the City Boards of the Czech Statutory Cities after the Local Elections of 2014.“ Slovak Journal of Political Science 16 (2): 113–133. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2016. „Polské volby do Evropského parlamentu v letech 2004–2014 pohledem teorie voleb druhého řádu.“ Central European Journal of Politics 2 (1): 16–34. ISSN 2464-479X.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. „Nová výzva švédské stranické politice? Feministická strana a její voliči v evropských a národních volbách v roce 2014.“ Politics in Central Europe 11 (1S): 63–89. ISSN 1801-3422.
 • Maškarinec, Pavel. 2014. „Stabilita mongolského stranického systému v letech 1990–2012 z pohledu konceptu stranického nahrazení.“ Evropská volební studia 9 (1): 21–42. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. „Obrat vpravo: Islandské parlamentní volby 2013.“ Evropská volební studia 8 (1): 75–87. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2012. „Die Parlamentswahlen in der Mongolei vom 28. Juni 2012.“ Asien – The German Journal on Contemporary Asia 32 (125): 94–103. ISSN 0721-5231.
 • Maškarinec, Pavel. 2012. „Prezidentské volby na Islandu 2012.“ Evropská volební studia 7 (2): 171–179. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel a Roman Chytilek. 2011. „Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb?“ Evropská volební studia 6 (2): 137–148. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Nepál v letech 1990–2010: slabý, rozpadající se, nebo rozpadlý stát?“ Politologický časopis 18 (4): 379–406. ISSN 1211-3247.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Švédští demokraté: analýza teritoriální a voličské základny krajní pravice v současném Švédsku.“ Rexter – časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu 9 (2): 75–117. ISSN 1214-7737.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Volby do Evropského parlamentu ve Švédsku z hlediska teorie voleb druhého řádu.“ Politologická revue 17 (2): 3–34. ISSN 1211-0353.
 • Maškarinec, Pavel. 2011. „Volební podpora ČS(D)SD, (KDU)-ČSL, KSČ(M) a ODS v prostoru dnešního Libereckého kraje v letech 1920–1935 a 1996–2010: Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců?“ Evropská volební studia 6 (1): 22–43. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Krajské volby 2000–2008 v Libereckém kraji: mikroanalýza okresu Liberec.“ Středoevropské politické studie 12 (1): 45–78. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Mongolský přechod k demokracii z pohledu teorie tranzice.“ Politologický časopis 17 (3): 271–297. ISSN 1211-3247.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Komparace systémových projevů totalitního panství NDR a Československa v letech 1953–1968 v rovině politického pluralismu a způsobů jeho potírání.“ Slovenská politologická revue 10 (1): 39–58. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2010. „Voličská základna švédských politických stran ve volbách do Evropského parlamentu 1995–2009: kontinuita či diskontinuita voličských vzorců?“ Slovenská politologická revue 10 (4): 22–50. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2009. „Estonské komunální volby a jejich specifika a význam pro stranickou soutěž.“ Evropská volební studia 4 (2): 154–171. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2009. „Parlamentní volby na Islandu 2009: historické vítězství levice.“ Evropská volební studia 4 (2): 183–193. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Analýza ideově-programového profilu švédské Levicové strany z hlediska politického extremismu a radikalismu.“ Středoevropské politické studie 10 (1): 46–67. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Volby do Evropského parlamentu 2007 v Bulharsku.“ Evropská volební studia 3 (1): 113–129. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2008. „Volby do švédského Riksdagu v letech 1998–2006: analýza strategických účinků volebního systému na úrovni volebních obvodů.“ Slovenská politologická revue 8 (3): 3–42. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Křesťanští demokraté. Analýza identity švédské relevantní křesťansko-demokratické strany.“ Středoevropské politické studie 9 (1): 56–75. ISSN 1212-7817.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Parlamentní volby na Islandu – květen 2007.“ Evropská volební studia 2 (2): 194–210. ISSN 1801-6545.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Mongolský volební systém a jeho účinky na systém politických stran v letech 1992–2006.“ Slovenská politologická revue 7 (3): 45–70. ISSN 1335-9096.
 • Maškarinec, Pavel. 2007. „Prezidentské volby v Mongolsku 2005.“ Global Politics. ISSN 1213-7685.

Ostatní publikace (popularizační práce, významné recenze v novinách atd.)

 • Maškarinec, P. Mongolské parlamentní volby 2012: návrat demokratů k moci. Mezinárodní politika, 2012, 36, č. 10, s. 22-25. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P. Nová vláda v Nepálu: konec, nebo nový počátek (ne)stability? Mezinárodní politika, 2011, 35, č. 4, s. 27-30. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P.. Mongolské prezidentské volby 2009: vítězství změny? CEVRO revue, 2009, 9, č. 5, s. 21-21. ISSN 1213-9521.
 • Maškarinec, P. Prezidentské volby v Mongolsku 2009: konec dvanáctiletého období vlády postkomunistů v zemi. Mezinárodní politika, 2009, 33, č. 8, s. 35-38. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, Pavel. Mongolské parlamentní volby 2008 ve znamení výjimečného stavu. Mezinárodní politika, 2008, 32, č. 8, s. 30-33. ISSN 0543-7962.
 • Maškarinec, P. Mongolsko: od velké koalice k vládě "národní solidarity". Mezinárodní politika, 2006, 30, č. 3, s. 22-24. ISSN 0543-7962.

Kapitoly v monografiích

 • Maškarinec, Pavel. 2019. “Mongolia: Transformation of Women’s Representation.” In: The Palgrave Handbook of Women’s Political Rights. Eds. Susan Franceschet, Mona Lena Krook a Netina Tan. London: Palgrave Macmillan, 713–727. ISBN 978-1-137-59073-2.
 • Charvát, Jakub a Pavel Maškarinec. 2019. “The Middle Class and Changes in Voting Behaviour.” In: Middle Class at a Crossroads. Lucie Tungul et al. Prague: Wilfried Martens Centre for European Studies/Konrad Adenauer Stiftung/TOPAZ, 61–72. ISBN 978-80-88350-01-9.
 • Maškarinec, Pavel a Jakub Charvát. 2019. “A Geography of Electoral Support for Centre-Right Parties and Possibilities for Their Cooperation.” In: Economics, Politics and Europe. The Czech Centre-Right’s Solutions to the Political Challenges of 2020. Ed. L. Tungul. Prague: Wilfried Martens Centre for European Studies/Konrad Adenauer Stiftung/TOPAZ, 33–42. ISBN 978-80-88350-05-7.
 • Charvát, Jakub a Pavel Maškarinec. 2019. “Střední třída a proměny volebního chování.” In: Střední třída na křižovatce. Lucie Tungul a kol. Praha: Wilfried Martens Centre for European Studies/Konrad Adenauer Stiftung/TOPAZ, 56–67. ISBN 978-80-907348-8-3.
 • Maškarinec, Pavel a Jakub Charvát. 2019. “Geografie volební podpory pravicových stran a možnosti jejich spolupráce.” In: Ekonomika, politika a Evropa. Pravicová řešení politických výzev pro rok 2020. Ed. Lucie Tungul. Praha: Wilfried Martens Centre for European Studies/Konrad Adenauer Stiftung/TOPAZ, 33–42. ISBN 978-80-88350-03-3.
 • Maškarinec, Pavel. 2017. “Demokratizace a kvalita demokracie pohledem procedurálního pojetí demokracie.” In: O politické filozofii, demokracii a střední Evropě. Eds. Petr Bláha a Pavel Maškarinec. Ústí nad Labem: FF UJEP, 120–135. ISBN 978-80-7561-088-1.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. “Volební geografie krajských voleb 2012 v Ústeckém kraji.”In: Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Eds. Pavel Maškarinec a Petr Bláha (eds.). Ústí nad Labem: FF UJEP, 42–66. ISBN 978-80-7414-623-7.
 • Maškarinec, Pavel. “Volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 2012 z hlediska teorie voleb druhého řádu.”In: Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Eds. Pavel Maškarinec a Petr Bláha. Ústí nad Labem: FF UJEP, 67–84. ISBN 978-80-7414-623-7.
 • Maškarinec, Pavel. “Kontinuita nebo změna? Mongolské prezidentské volby 2009 v historické perspektivě.”In: Asijské milníky 2009. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 83–101.
 • Maškarinec, Pavel. “Parlamentní volby v Indii 2009: vítězství Kongresu a druhá vláda Manmóhana Singha.”In: Asijské milníky 2009. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 6–32.

Původní vědecké články ve sbornících

 • Maškarinec, Pavel. 2020. „Dělnická strana sociální spravedlnosti a její voličská podpora: Analýza prostorové podpory a stranického nahrazení.“ In: Human forum 2019. Volby po roku 1989. Eds. Jarmila Androvičová a Martina Bolečeková. Banská Bystrica: BELIANIUM, 29–39. ISBN 978-80-557-1753-1.
 • Maškarinec, Pavel. 2018. Slovenské regionální volby 2017 – Volba předsedů samosprávných krajů: Analýza politické soutěže pohledem strategického hlasování.“ In: Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku – Voľby 2017. Ed. Ján Machyniak. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave/Slovenská spoľočnosť pre verejnú správu při SAV/Občianske združenie FSV UCM v Trnave, 86–97. ISBN 978-80-8105-924-7.
 • Maškarinec, Pavel. 2015. „Proměny postavení prezidenta v politickém systému Mongolska.“ In: Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Eds. Pavol Juhás, Marek Hrušovský. Trnava: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 120–136. ISBN 978-80-8105-707-6.
 • Maškarinec, Pavel. 2014. „Voličská základna Švédské Pirátské strany v letech 2006–2010.“ In: QAUERE 2014, vol. IV: Recenzovaný sborník interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 501–510. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. „Komunální volby na Islandu v roce 2010: příklad voleb druhého řádu?“ In: MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 3032–3039. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • Maškarinec, Pavel. 2013. „Sociální zázemí krajní pravice ve Švédsku: aplikace geograficky vážené regrese (GWR) na analýzu voličské podpory Švédských demokratů v roce 2010.“ In: MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IV., 9. – 13. prosince 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 3012–3021. ISBN 978-80-87952-00-9.

Příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci s příspěvkem v cizím jazyce

 • Konference: Democratic Challenges in Asia and Mongolia: Innovations through deliberative democracy, online parliament, and electoral reform (virtual conference). Ulaanbaatar: Department of Political Science, National University of Mongolia / The Center for Deliberative Democracy, Stanford University, 28. 1. – 29. 1. 2021. Příspěvek: Transformation of district-level competition in Mongolian elections, 1992 –2020.
 • Konference: ECPR General Conference. Hamburg: Universität Hamburg, 22. 8. – 25. 8. 2018.
  Příspěvek: Women in Elections of Mayors in the Czech Republic and Slovakia: Determinants of Successful Stories.Konference: Rethinking Regional Competitiveness. Šiauliai: Šiauliai University/Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts/ Siauliai Municipality/European Regional Science Association Baltic Section/Academic centre for Public Administration, 29. 11. 2018.
  Příspěvek: Does Gender Matter? Determinants of Female Representation on Corporate Boards of Municipal Firms in the Czech Statutory Cities.
 • Konference: Good governance at local self-government: towards efficiency and welfare society. Šiauliai: Department of Public Administration, Šiauliai University, Faculty of Social Sciences, Humanities and Arts, 12. 10. – 13. 10. 2017. Příspěvek: Women in regional elections: Determinants of women’s representation in Czech and Slovak regional elections, 2000–2016.
 • Konference: Electoral engineering and competitiveness in post-communist Europe. Trnava: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 21. 4. – 22. 4. 2016. Příspěvek: Strategic voting in the Polish Senate elections of 2011 and 2015: Evidence for Duverger’s law?

Příspěvek na vědecké konferenci v ČR s příspěvkem v cizím jazyce

 • Konference: Lex Localis – Journal of Local Self-Government Annual Conference 2017. Brno: Institute for Local Self Government and Public Procurement (Maribor)/PrF MU, 15. 6. – 16. 6. 2017. Příspěvek: Political Determinants of Women’s Representation in the 2014 Czech and Slovak Local Elections.
 • Konference: VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: FSV UK/FF UK, 9. 9. – 11. 9. 2015. Příspěvek: Independent Candidates in the Local Elections 2014 in the Czech Republic and Slovakia: Analysis of determinants of their successfulness. Příspěvek na vědecké konferenci v ČR nebo příspěvek pronesený v českém jazyce na konferenci v zahraničí
 • Konference: Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 27. 11. 2019. Příspěvek:Vzestup nových politických stran v České republice ve volbách 2010–2017: volební geografie stranického nahrazení.
 • Konference: VII. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 6. 9. – 7. 9. 2018. Příspěvek: Geografie politické reprezentace žen v komunálních volbách v České republice v letech 1994–2014.
 • Konference:Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku – voľby 2017. Trnava: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave/Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV, 10. 11. 2017. Příspěvek: Politická reprezentace a strategické hlasování na substátní úrovni: slovenský případ.
 • Konference:Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore. Holíč: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave/Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV, 26. – 27. 4. 2017. Příspěvek: Vliv volebních systémů na zastoupení žen na substátní úrovni.
 • Konference:Nové fenomény v současné politice. Kutná Hora: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, 27. – 28. 4. 2017. Příspěvek: Stabilita exekutivních koalic v prostředí nestabilního stranického systému.
 • Konference: Konference České sociologické společnosti 2017. Praha: Česká sociologická společnost/Katedra sociologie FF UK, 1. – 3. 2. 2017. Příspěvek: Politická reprezentace žen na pozicích starostů v Česku a na Slovensku (2006 – 2014): Srovnávací analýza faktorů (ne)úspěšnosti. Příspěvek: Ženy a krajská zastupitelstva v ČR a SR: kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti kandidátek.
 • Konference: Prezidenti a strany: spoluhráči nebo soupeři? Praha: FSV UK, 19. 5. 2016. Příspěvek: Struktura politických příležitostí a prezidentský aktivismus: kontinuita a proměny vztahů mezi prezidentem Mongolska a mongolskými politickými stranami.
 • Konference: Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě. Plzeň: MUP, univerzitní středisko v Plzni, 2. 5. 2016. Příspěvek: Křivda jako příležitost pro strany mezery? Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko na cestě do Národní rady Slovenské republiky.
 • Konference: S piráty na akademické souši. Ústí nad Labem: FF UJEP, 5. 5. 2015. Příspěvek: Česká Pirátská strana: analýza teritoriální a voličské základny v letech 2010–2014.
 • Konference: Participativní demokracie: potenciál a limity. Ústí nad Labem: FF UJEP/Ústečan, o. s., 23. 4. 2015. Příspěvek: Politické determinanty deskriptivní reprezentace žen v krajských volbách 2012.
 • Konference: Premeny postavenia prezidentov v politických systémoch. Trnava: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2. 12. 2014. Příspěvek: Proměny postavení prezidenta v politickém systému Mongolska.
 • Konference: Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na evropskou politiku a národní politické systémy. Plzeň: MUP, univerzitní středisko v Plzni, 13. 11. 2014. Příspěvek: Nová výzva švédské stranické politice? Feministická strana a její voliči v evropských a národních volbách v roce 2014.

Další aktivity

 • Člen Výboru České společnosti pro politické vědy (od r. 2018)
 • Člen České společnosti pro politické vědy (od r. 2013)
 • Člen Vědecké rady FF UJEP (od r. 2015)
 • Šéfredaktor časopisu Central European Journal of Politics