Tamara Šitnerová

Kontakty

e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
tel.: +420 475 286 500
kancelář: B 201

Pozice

Sekretářka

Sekretariát zajišťuje

  • poskytuje potřebné informace studentům (ohledně přítomnosti vyučujících, kanceláří, konzultací, výuky, harmonogramy SZZ a obhajob, hesla do dokumentů na web stránkách FF aj.)
  • žádosti k vyřízení, prosím, odevzdávejte přímo vedoucí KPF v konzultačních hodinách
  • k dispozici jsou zde poštovní přihrádky jednotlivých vyučujících, kde lze na základě předchozí domluvy s vyučujícím zanechat potřebné dokumenty, seminární práce aj.
  • odevzdání seznamů literatury a didaktických příprav k SZZ
  • vyzvedávání zadání BP a DP – tisk z IS STAG
  • odevzdání zadání BP/DP ke schválení komisí
  • odevzdávání BP a DP (nejprve musí se student dostavit na příslušné stud. odd. fakulty, kde obdrží razítko, bez razítka nebudou práce přijaty)