Mgr. Tereza Arndt, Ph.D.

Kontakty

e-mail: tereza.arndt@ujep.cz
tel.: 475 286 514
kancelář: B 313

Vzdělání

 • 2012 Bc. v oboru Bohemistika, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2014 Mgr. v oboru Literárně-historická studia, absolvováno s vyznamenáním, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2023 Ph.D. v oboru Sémiotika a filozofie komunikace, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Odborné zaměření

 • Vizuální rétorika a teorie vizuálních médii
 • Didaktika humanitních věd
 • Vzpomínková kultura a dějiny ve veřejném prostoru

Zaměstnání a pedagogická činnost

 • 2015–2017 výuka na Katedře elektronické kultury a sémiotiky, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • 2016–2019 dramaturgyně a lektorka v Památníku národního písemnictví (Muzeum literatury)
 • 2018–2023 lektorka, didaktička a metodička na Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
 • 2023 odborná asistentka, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Výzkumné projekty

 • 2014–2014 Reprezentace v literárním textu jako indikace dobového diskurzu, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity (GAJU)
 • 2018–2022 Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti (NAKI II)
 • 2022 Romský holokaust v lokální perspektivě: Písecko / Local perspectives on Romani Holocaust: the case of Písek region (EVZ Foundation: local.history funding program)
 • 2022–dosud Remembrance education and Diversity (ERASMUS+)

Další aktivity

Cizí jazyky

 • Angličtina (aktivní znalost slovem i písmem)

Stáže

 • 2015 Extended Summer School. Semiotic (un)predictability

Aktivní účast na konferencích (výběr)

 • 2022 Mezinárodní kongres „Juri Lotman’s Semiosphere”, Tallin a Tartu, Estonsko– příspěvek The borders and transitions through the semiosphere: the forms of image and text in communication
 • 2020 Mezinárodní konference „Transmedial Turn? Potentials, Problems, and Points to Consider“, Tartu, Esonsko – příspěvek ‘Growing-through’ as a meaning-making principle
 • 2019 Tartu Summer School of Semiotics: Semiotic dimensions of spaces & literacies, Tartu, Estonsko – příspěvek Culture of remembering and materialized memory
 • 2018 konference Slovenské asociácie pre estetiku: Umenie, estetika, politika, Bratislava, Slovensko – příspěvek Kultura vzpomínání a materializovaná paměť
 • 2018 1. Bienální konference České společnosti pro estetiku: Unavené umění: Kompetence tvůrčí a kritické 2.0, Olomouc – příspěvek Stalo se to? Resistence skutečnosti a nové světy umění
 • 2017 konference České sociologické společnosti ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK: ČSS 2017, Praha – příspěvek Meze (ne)živého: vymístěná smrt v kulturní produkci
 • 2016 konference Vitalita smrti: odraz tradice smrti v současném myšlení, Praha – příspěvek Koncepty nemrtvého
 • 2015 mezinárodní konference The European Society for Aesthetics: ESA Conference 2015, Dublin, Irsko – příspěvek The Aesthetics of Photography in World Press Photo in the View of Visual Semiotics

Publikace

Monografie

 • ARNDT, Tereza – MELICHAR, Bohumil – PÝCHA, Čeněk: 13 objektů z (ne)šťastného muzea. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2022.
 • ARNDT, Tereza – SLUKOVÁ, Tereza – NACHLINGER, David: Vitalita smrti. Odraz tradice smrti v současném myšlení. Brkola, Praha 2018.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ARNDT, Tereza: Práce se soubory pramenů; Proměny zobrazování. In: DROBNÝ, T. – SIXTA, V. (eds.): Metodika edukace soudobých dějin v muzeu. Ústav pro studium totalitních režimů & Moravské zemské muzeum, Praha & Brno, 2021, s. 30–33 a 52–54.
 • ARNDT, Tereza – PÝCHA, Čeněk: Zaniklé muzeum. In: DROBNÝ, T. – SIXTA, V. (eds.): Metodika edukace soudobých dějin v muzeu. Ústav pro studium totalitních režimů & Moravské zemské muzeum, Praha & Brno, 2021, s. 60–63.
 • ARNDT, Tereza: Mnohost (tváří) Julia Fučíka. In: JÚN, Libor – MAJTENYI, David – KABŮRKOVÁ, Markéta (eds.): ReporTvář Julia Fučíka. Národní muzeum & Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2020, s. 71–84.
 • ARNDT, Tereza – MELICHAR, Bohumil: Kronikář národa. Překonávání Bílé hory četbou Jiráska. A2, 2020, č. 24.
 • ARNDT, Tereza – MELICHAR, Bohumil: Jak učit o zaniklém světě socialistické diktatury. Stranická muzea jako podnět pro školní výuku. Marginalia Historica, 2019, č. 10(2), s. 135–161.
 • ARNDT, Tereza: Kultura vzpomínání a materializovaná paměť. In: PAŠTEKOVÁ, Michaela – BREZŇAN, Peter (eds.): Umenie, estetika, politika. Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava 2019, s. 214–221.
 • ARNDT, Tereza: Zobecňující struktury v jazycích umění. In: PAŠTEKOVÁ, Michaela – DEBNÁR, Marek (eds.): Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Slovenská asociácia pre estetiku v spolupráci s vydavatelstvím F. R. & G., Bratislava 2018, s. 80–90.