Mgr. Gabriela Dvornycká

Kontakty

e-mail: gabriela.dvornycka@ujep.cz
tel.: 475 286 484
kancelář: B 102

K osobě

Vzdělání

 • 2013 – 2016 UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Německý jazyk a literatura a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, titul: Bc.
 • 2016 – 2018 UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Učitelství německého jazyka a literatury a Učitelství společenských věd pro SŠ, titul: Mgr.
 • od roku 2018 UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, obor Filologie, zaměření na současnou německy psanou literaturu

Pedagogická činnost

 • 2013 – 2022 lektorka německého jazyka, jazyková škola EducaTeam
 • od 2022 – asistentka na Katedře germanistiky, Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

Téma dizertační práce

„Die Suche eines Migranten nach Glück“ – zum Leben und Werk von Stanislav Struhar (vedoucí práce doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)

Zahraniční pobyty

 • 3-7/2021 Studijní pobyt na Univerzitě Vídeň (stipendium AKTION Česká republika-Rakousko, mentorka Dr. Susanne Hochreiter)
 • „Nevšední pozorovatel všedního dne“ (interview pro Rádio Dráťák Magazin – ORF Volksgruppen 5. 7. 2021)

Projekty

 • Spoluřešitelka projektu GA ČR 22-07846S „(Ne)sjednocená Evropa? Překračování hranic v německé a rakouské literatuře a jejich česká recepce po r. 2000“ (řešitelka doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.) ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR (2022–2024)
 • Spoluřešitelka projektu SGS 2019-2021: Interkulturalita jako tendence současné literatury NJO (řešitelka: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.)
 • Spoluřešitelka projektu SGS 2018-2020: Podpora vícejazyčnosti v předškolním a primárním vzdělávání v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého (řešitel: doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.)
 • Spoluřešitelka projektu SGS 2017-2019: Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy) (řešitelka: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.)
 • Spoluřešitelka projektu SGS 2017-2018 SGS: Motivační strategie učení německému jazyku (realizováno ve spolupráci s FSE)

Publikace

 • Cornejo, R./Šilhavá, G. (2023): „EIN STÜCK WIEN (TOD, LEBEN)“ – Stanislav Struhar als Vertreter der Umbruchsgeneration? In: Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration. Hrsg. v. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk u. Eliza Szymańska. Göttingen: V&R Unipress. S. 183–198.
 • Lachout, M./Šilhavá, G. (2022): Förderung der Mehrsprachigkeit in der Ústí nad Labem-Region. Eine Studie im Vorschul- und Grundschulalter. In: Deutsch als Fremdsprache aktiv und attraktiv im Studium, in Lehre und Forschung. Hrsg. von M. Lachout u. Z. Bohušová et al. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, S. 100–127, ISBN 978-3-339-12876-8
 • Šilhavá, G. (2021): Migration Experiences in Selected Works by Stanislav Struhar. In: Journal of Frontier Studies., Vol 6, No 2 (2021), pp. 16-36, ISSN 2500-0225
 • Šilhavá, G. (2021): Fremdheit und Fremdsein als Motiv in den Romanen Die vertrauten Sterne der Heimat und Die Gabe der Hoffnung von Stanislav Struhar. In: Hornáček Banášová, M./ Jičínská, V./ Staniewski, P. (Hg.): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław III. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S. 51-64 (= Doktorandenforum Auslandsgermanistik, Bd. 3), ISBN 978-3-96023-402-9
 • Šilhavá, G. (2021): Migrationserfahrungen und Positionierungen der Migranten in ausgewählten Werken von Stanislav Struhar. In: Schuppener, G./ Jičínská, V./ Kałasznik, M. (Hg.): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław II. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S. 93-105 (= Doktorandenforum Auslandsgermanistik, Bd. 2), ISBN 978-3-96023-394-7
 • Šilhavá, G. (2020): Themen und Symbole in den Werken von Stanislav Struhar. In: Demčišák, J./ Hornáček Banášová, M. (Hg): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław I. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, S. 73-83 (= Doktorandenforum Auslandsgermanistik, Bd. 1), ISBN 978-3-96023-346-6

Účast na konferencích

 • 18.–21.05.2022, Form und Funktion, Tagung des Germanistenverbandes, Ostrava, Universität in Ostrava, Beitrag: „Funktion von Farbe und Licht in Erzählbänden ‚Farben der Vergangenheit‘ und ‚Farben der Zukunft‘ von Stanislav Struhar“
 • 1.-4.7.2021 Die Jahrestagung der Austrian Studies Association „Nationale und postnationale Perspektiven in/aus/auf Österreich“, Posen  (Polen), příspěvek: „Fremdheit und Ausgrenzung in den Erzählbänden Fremde Frauen und Fremde Männer von Stanislav Struhar“
 • 8.10.2020 Internationaler Workshop „Zwischen Heimat, Fremde und Diaspora: Erfahrungen der Selbstpositionierung von (Post)Migrant*innen in der Gegenwartsliteratur“, St. Petersburg (Russland), příspěvek: „Migrationserfahrungen und Selbstpositionierungen der Migranten im Werk von Stanislav Struhar“

Výuka

 • PVK Cvičení ke gramatice
 • Úvod do studia germanistiky
 • Informační a komunikační technologie
 • Literární proseminář

Funkce a další aktivity

 • Členka Akademického senátu FF UJEP (od 2019)
 • Členka disciplinární komise (od 2019)
 • Vedoucí studovny a mediatéky KGER
 • Tutorka 1. ročníku bakalářského studia