Doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D.

Kontakty

e-mail: jana.hrdlickova@ujep.cz, jhrdlickova@yahoo.de
tel.: 475 286 486
kancelář: B 101

K osobě

 • 1988 – 1994 Magisterské studium českého a německého jazyka a literatury na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích; semestrální stipendijní pobyt na Technické univerzitě Berlín (1992-1993)
 • 1994 – 2001 Asistentka/odborná asistentka na katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 1995 – 1999 Externí doktorské studium německé literatury na Filozofické fakultě UK v Praze (prof. Kurt Krolop)
 • 1997 – 1999 Stipendium Franze Werfela na Univerzitě Vídeň (prof. Wendelin Schmidt-Dengler)
 • 1999 – 2006 Externí doktorské studium německé literatury na Filozofické fakultě MU v Brně (prof. Jiří Munzar), disertace „Es sieht schlimm aus in der Welt“. Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz (vyšla knižně v roce 2008 na FF UJEP v Ústí nad Labem)
 • od r. 2007 Odborná asistentka na katedře germanistiky UJEP v Ústí nad Labem; krátkodobé pobyty na univerzitách v Bamberku, Braze, Vídni, Dortmundu, Turíně, Bayreuthu a Würzburku
 • 2-7/2015 Stipendijní pobyt na Univerzitě Vídeň (habilitační stipendium Franze Werfela, prof. Konstanze Fliedl)
 • 1/2016 Univerzita Bayreuth, kurz „Postheroismus und Antimilitarismus in der Literatur. Der ,brave Soldat Schwejk‘und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur
 • 6/2019 Stipendijní pobyt na Univerzitě Vídeň (stipendium Franze Werfela, prof. Konstanze Fliedl)
 • 2/2021 Ukončení habilitačního řízení na FF MU v Brně (práce „Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945“; knižní vydání v roce 2021 v berlínském nakladatelství Frank & Timme), titul „doc.“

 

Členství a funkce

 • členka komise pro obhajoby diplomových a bakalářských prací
 • členka komise pro státní závěrečné zkoušky
 • členka Svazu germanistů ČR
 • Členka Oborové rady DSP Německá filologie a DSP Německá literatura

Výuka

 • Současná kultura německojazyčné oblasti
 • Dějiny literatury NJO I, II, III (od osvícenství do současnosti) 
 • Interkulturní germanistika
 • Interkulturní komunikace
 • Obraz Čechů, Rakušanů a Němců v literatuře od r. 1918
 • Česká témata a motivy v literatuře 18. až 21. století
 • Literární překlad

Oblasti vědeckého bádání

 • Německojazyčná rozhlasová hra
 • Marie Luise Kaschnitzová
 • Česko-německé kulturní vztahy (Božena Němcová, Jaroslav Hašek)
 • Hermetická lyrika
 • Překlady básní

Publikační činnost

Monografie

 • Hrdličková, J. / Heinrichová, N. (2012): Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, ISBN 978-80-7465-033-8, 141 stran.
  Monografie zpracovává holocaust a druhou světovou válku jako nekončící téma německy psané literatury. Skládá se ze tří kapitol. První ukazuje, že se i hermetická lyrika umí „dotknout té hrůzy” (Nelly Sachsová), mnohdy i nebývale přesvědčivě, zatímco se druhá kapitola zaměřuje na rozdíly u západoněmeckých a východoněmeckých autorů především v jejich denících a literatuře o vyhnání. Třetí kapitola se nakonec věnuje současné německé literatuře po r. 1990 a v ní především obrazům Němců-civilistů jako obětí.
  • Recenze: Petraško, Ĺudovít: Naděžda Heinrichová / Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. (Červený Kostelec 2012). In: Revue svetovej literatúry. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 3/ 2013, Jahrgang XLIX, s. 138-139. 
  • Recenze: Frolíková, Marie: Naděžda Heinrichová / Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. (Červený Kostelec 2012). In: Brückren. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge 21/1-2 (2013), ed. Steffen Höhne, Ingeborg Fiala-Fürst, Milat Tvrdík aj., s. 256-260.
  • Recenze: Baudišová, Helena: Naděžda Heinrichová / Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. (Červený Kostelec 2012). In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2013/13, ISSN 1803-408X, s. 113-114.
  • Recenze: Malý, Radek: Naděžda Heinrichová / Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. (Červený Kostelec 2012). In: Bohemica Olomucensia, roč. 5 (2013), č. 3. Olomouc, Katedra bohemistiky Filozofické fakulty UJP v Olomouci 2013, s. 259-261.
  • Recenze: Alešíková, Dagmar (Brno): Naděžda Heinrichová / Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. (Červený Kostelec 2012). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Jg. 27, Nr. 1-2/2013, s. 214-216.
  • Recenze: Jarmila Jehličková (Ústí nad Labem): Naděžda Heinrichová / Jana Hrdličková: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. (Červený Kostelec 2012). In: Aussiger Beiträge 7. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, Jg. 7, Nr. 7/2013, s. 259-260.
 •  Hrdličková, J. (2008): „Es sieht schlimm aus in der Welt“. Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz. Ústí nad Labem: FF UJEP, ISBN 978-80-7414-025-9, 261 stran.
  Das Hörspielwerk der deutschen Autorin Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) wurde bisher von der Forschung sehr vernachlässigt. Doch offenbart sich gerade in diesem Teil des Gesamtwerkes der nirgendwo sonst so auffällige moralische Appell der Dichterin. Er betrifft Polaritäten wie Krieg und Frieden, Liebe und Hass, Weibliches und Männliches, Privates und Öffentliches, Naturzerstörung und Naturschutz. In acht detaillierten Analysen der am meisten repräsentativen Hörspiele wird dies offen gelegt. Darüber hinaus werden Koordinaten geschaffen zu den dreizehn übrigen Hörspielen der Autorin, zu ihrer Lyrik und Prosa sowie zu relevanten Werken der Weltliteratur. Zudem werden die Genese des jeweiligen Werkes und Autobiografisches beleuchtet und in die Interpretation einbezogen, so dass noch bei der gealterten Autorin eine Progressivität sichtbar wird, deren Motto sie angesichts der düsteren Weltlage einer ihren immer jünger werdenden Figuren in den Mund legt: „Ich denke an eine bessere Welt!“. Dadurch wird der Dichtung insgesamt eine rettende Funktion zugeschrieben.
  • Recenze: Eder, Jürgen (České Budějovice/Augsburg): Jana Hrdličková: „Es sieht schlimm aus in der Welt“. Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz. (Ústí nad Labem 2008). In: Aussiger Beiträge 3 (2009). Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem, s. 196-197.
  • Recenze: Famula, Marta (Bamberg): Jana Hrdličková: „Es sieht schlimm aus in der Welt“. Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz. (Ústí nad Labem 2008). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Nr. 1-2/2009, Jg. 14, Brünn, s. 193-194.
  • Recenze: Piontek, Slawomir (Poznan): Jana Hrdličková: „Es sieht schlimm aus in der Welt“. Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz. (Ústí nad Labem 2008). In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2010, DAAD Bonn, s. 154-156.
 • Hrdličková, J. (2021): Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945. Berlin: Frank & Timme (Literaturwissenschaft, Band 97), ISBN 978-3-7329-9196-9,346 stran.
  Bis heute sorgt der Begriff der hermetischen Lyrik für negative Emotionen. Sie sei dunkel, undurchdringlich, selbstbezogen. Die These meiner Habilitation lautet, dass ihre bisher letzte Phase komplex auf die Zeit antwortet, die sie geformt hat (vor allem auf den Zweiten Weltkrieg und die Shoah), und dass sie durchwegs dialogisch sei. Ihr Ziel ist nicht nur die Selbstreflexion, sondern auch die Darstellung der Koordinaten der Zeit, die sie hervorgebracht hat. Die Bilder der Todeslager, ihrer Opfer und der ,Meister aus Deutschland‘sollen an alle erinnern, die kein Grab haben, und sind Versuche, "das Furchtbare zu berühren" (Nelly Sachs), das Wesen dessen auszudrücken, "was geschah" (Paul Celan).

In der Arbeit konzentriere ich mich auf das bekannte Dreigestirn Nelly Sachs - Paul Celan - Ingeborg Bachmann, berücksichtige aber auch den ,Hermetiker aus Hagen‘Ernst Meister und den DDR-Lyriker Erich Arendt. Die einzelnen vergleichenden Interpretationen ausgewählter Gedichte dieser Autoren wollen mithilfe "close reading" dazu beitragen, die Wahl einer Ästhetik der Unverständlichkeit zu beleuchten und nicht zuletzt Licht in die Problematik  dieser "dunklen" Lyrik zu bringen.

Obraz druhé světové války a holokaustu v hermetické lyrice

Dodnes vyvolává pojem hermetické lyriky negativní asociace. Je prý temná, neprostupná, sebestředná. Tezí mé habilitace je, že její dosud poslední fáze ale odpovídá komplexně na dobu, která ji utvářela (především na druhou světovou válku a holokaust), a že je veskrze dialogická. Jejím cílem tedy není pouze reflexe sebe sama, ale i úsilí o ztvárnění souřadnic své doby. Obrazy táborů smrti, jejich obětí a „mistrů z Němec“ mají upomínat na všechny, kteří nemají hrob, a jsou pokusem „dotknout se té hrůzy“ (Nelly Sachsová), vyjádřit podstatu „toho, co se stalo“ (Paul Celan).

V práci se zaměřuji na známé trojhvězdí Nelly Sachsová – Paul Celan – Ingeborg Bachmannová, zohledňuji ale také hermetika z Hagenu Ernsta Meistera a autora z NDR Ericha Arendta. Jednotlivé interpretace mají osvětlit volbu estetiky nesrozumitelnosti a vnést jas do problematiky této „temné“ lyriky. 

Objednání možné u LKG – Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel,

Tel. 034206-65 181, E-Mail: frank-timme@lkg.eu nebo přímo přes nakladatele: buchbestellung@frank-timme.de, Tel. 030-88 66 79 11.

Editorská činnost

 • Aussiger Beiträge 4 (2010): Differenz und Hybridität. Grenzfiguren als literarischer Topos. Ed. R. Cornejo, J. Hrdličková a K. S. Wozonig. Ústí nad Labem: UJEP, ISSN 1802-6419, 216 stran.

Vědecké stati

 • Hrdličková, J. (2020): Die deutschsprachige Lyrik und die ,Stunde Null‘ 1945. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Band 34, Heft 2, 2020. MU Brno, s. 45-63.
 • „[N]och einmal“ leben, allein. Marie Luise Kaschnitz’ experimentelle Kurzgeschichte „Am Circeo“ (1960). In: Studia germanistica. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Nr. 22/2018, s. 41-47.
 • Eine Poetologie nach Krieg und Katastrophe: Erich Arendts „Der Albatros“ (1951) und Ingeborg Bachmanns „Mein Vogel“ (1956). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Band 32, Heft 2, 2018. FF MU Brno, s. 89-109.
 • Sprachliche Hybridität in Hašeks Švejk und ihre interkulturellen Implikationen. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. Jg. 29 (2018), Heft 2, ISSN1210-9029, s. 44-57.
 • Hrdličková, J. (2016): Orte der Marie Luise Kaschnitz. In: Gajdis, Anna/Mańczyk-Krygiel, Monika (ed.): Der imaginierte Ort, der (un)bekannte Ort. Zur Darstellung des Raumes in der Literatur. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Bd. 124. Bern: Peter Lang, s. 285-293, ISBN 978-3-0343-1664-4
 • Hrdličková, J. (2016): Božena Němcová und ihre Babička (Die Großmutter) in Film und Literatur. In: Schenk, Klaus/Cornejo, Renata/V. Szabó, László  (ed.): Zwischen Kulturen und Medien. Zur medialen Inszenierung von Interkulturalität. Wien: Praesens, s. 242-257, ISBN 978-3-7069-0766-8
 • Hrdličková, J. (2016): Das Vermächtnis der Peripherie. Marie Luise Kaschnitz’ Beschreibung eines Dorfes (1966). In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, Nr. 10/2016, s. 135-144, ISSN 1802-6419
 • S malými změnami uveřejněno taktéž in: Martin Maurach/Miroslav Urbanec (ed.): Zentrum und Peripherie. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Slezská univerzita v Opavě 2017, s. 201-210, ISBN 978-80-7510-262-1
 • Hrdličková, J. (2015): Die Fremde bei Nelly Sachs. In: Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. Ed.J. Eder a Z. Pecka. Brno: Tribun EU, s. 261-269, ISBN 978-80-263-0943-7
 • Hrdličková, J. (2014): Hermetik und die Shoah bei Paul Celan und Nelly Sachs. In: Aussiger Beiträge 8 (2014), s. 155-170, ISSN 1802-6419
 • Hrdličková, J. (2014): Liebe und Politik als Herausforderung für die Dichtung. Nelly Sachs und Marie Luise Kaschnitz in den 1960ern. In: Strob, Florian/Louth, Charlie (ed.): Nelly Sachs im Kontext – eine „Schwester Kafkas“? Heidelberg: Universitätsverlag Winter, s. 201-222, ISBN 978-3-8253-6395-6 
 • Hrdličková, J. (2014): „Je mehr Heimat ich erwarte, um so mehr Fremde treffe ich an.“ Die Slowakei und die Schweiz der Irena Brežná. In: Cornejo Renata/ Piontek, Slawomir/ Sellmer Izabela/ Vlasta, Sandra (ed.): Wie viele Sprachen spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien: Praesens, s. 180-192, ISBN 978-3-7069-0759-0
 • Hrdličková, J. (2013): „Mein Herz dürstete danach, innig geliebt zu werden“ – wie Božena Němcová auf Deutsch und Tschechisch lebt. In: Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. Jg. 24 (2013), Heft 1, s. 33-42, ISSN 1210-9029
 • Hrdličková, J. (2013): Hermetik und Dialogizität am Beispiel von Paul Celan und Nelly Sachs. In: Gutu, George/ Schares, Thomas (ed.): Transcarpathica. Germanistisches Jahrbuch Rumänien. Band 11/2012. Bukarest: Editura Paideia, s. 119-128,  ISSN 1583-6592
 • Hrdličková, J. (2013): Nelly Sachs zwischen Pathos und Lakonismus. In: Lachout, Martin (ed.): Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. Hamburg: Dr. Kovač, s. 217-229, ISBN 978-3-8300-7104-4
 • Hrdličková, J. (2012): Der Slowakeidiskurs bei Irena Brežná und Zdenka Becker. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Jg. 26, 1-2/2012,  s. 127-136, ISSN 1803-7380
 • Hrdličková, J. (2011): „Unsere Frau Božena Němcová“ als Heldin eines deutschen Films. Möglichkeiten einer interkulturellen und interdisziplinären Begegnung. In: Aussiger Beiträge 5 (2011),  s. 87-97, ISSN 1802-6419
 • Hrdličková, J. (2011): „WIR SIND SO wund“. Nelly Sachs´ lakonisches Sprechen über die Folgen der Shoah. In: Studia germanistica. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, Nr. 9/2011, s. 113-122, ISSN 1803-408X  
 • Hrdličková, J. (2010): „[E]in Ort der Lebendigen und der Toten”. Konstituierung und Aufhebung der Grenze zwischen Leben und Tod in Marie Luise Kaschnitz’ Selbstfindungsbuch Wohin denn ich (1963). In: Aussiger Beiträge 4 (2010), s. 111-125, ISSN 1802-6419
 • Hrdličková, J. (2009): Die neuen Patriarchen: Inka Bachs und John von Düffels Romane über die Familienoberhäupter (2004). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1-2, Jg. 14, s. 123-133, ISSN 1803-7380
 • Hrdličková, J. (2009): Franz Werfels Zeitstück Juarez und Maximilian. In: Attila Bombitz/ Renata Cornejo/ Slawomir Piontek/ Eleonora Ringler-Pascu (ed.): Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin-Schmidt-Dengler. Wien: Praesens,  s. 177-189, ISBN 978-3-7069-0496-4
 • Hrdličková, J. (2009): „Ta kniha má dodávat odvahu“. Román Šťastná Marie od Inky Bachové. In: Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře, ročník XXV, Brno 1/2009, s. 83-85, ISSN 1211-9938
 • Hrdličková, J. (2007): Rettung durch die Natur: Zu einem vergessenen Märchen von Marie Luise Kaschnitz. In: Ondráková, Jana/Vaňková, Lenka (ed.): Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Referate der Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes Hradec Králové 2006. Hradec Králové/Ostrava, s. 147-152, ISBN 978-80-7368-327-6
 • Hrdličková, J. (2006): Der moralische Appell in den Hörspielen von Marie Luise Kaschnitz. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XX, s. 183-203, ISSN 1211-4979
 • Hrdličková, J. (2005): „War immer Krieg. Schad.“ Marie Luise Kaschnitz’autobiographisches Hörspiel „Gespräche im All“ (1967). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XIX, 9, s. 195-210, ISSN 1211-497, ISSN 1211-4979
 • Hrdličková, J. (2005): Der alte Garten der Marie Luise Kaschnitz und die neue Zeit. In: Festschrift zum 15. Gründungsjubiläum des Lehrstuhls Germanistik. Ed. Hana Bergerová, Renata Cornejo und Ekkehard Haring, Ústí nad Labem: UJEP, s. 307-316, ISBN 80-70044-645-5
 • Hrdličková, J. (2004): Suma bolesti a štěstí. Nelly Sachsové básnický cyklus „Hledající“ (1966). In: Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře, roč. XX. Brno 03/2004, s. 74-76, ISSN 1211-9938
 • Hrdličková, J. (2004): „Jen láska“ Marie Luise Kaschnitzové. In: Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře, roč. XX. Brno 03/2004, s. 71-73,  ISSN 1211-9938
 • Hrdličková, J. (2000): Bezdomoví zde – domov všude. Lyrika Rose Ausländerové. In: Proglas. Revue pro politiku a kulturu, Jg. XI, Brno 8/2000, s. 45-48, ISSN 0862-6731
 • Hrdličková, J. (2000): „Pozornější a přemýšlivější svět je lepší svět.“ K básnickému dílu Marie Luise Kaschnitzové. In: Proglas. Revue pro politiku a kulturu, Jg. XI, Brno 2/2000, s. 42-45, ISSN 0862-6731

Recenze a zprávy

 • Hrdličková, J. (2020): Projekt und Anthologie „Grenzen überschreiten / Překročit hranice“. Ústí nad Labem – Dresden – Praha – Brno – Olomouc (2016–2019). In: Aussiger Beiträge 14 (2020), s. 265-266, ISSN 1802-6419.
 • Hrdličková, J. (2018): Jürgen Eder: Politik und Literatur im 20. Jahrhundert. Beiträge zu einem notwendigen Diskurs. Saarbrücken: Akademikerverlag, 278 S., ISBN 978-3-330-51975-6, 2017. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, 12. Jahrgang, Ústí nad Labem 2018: Univerzita J.E.Purkyně, Filozofická fakulta/Wien: Praesens, ISSN 1802-6419, s. 214-217.
 • Hrdličková, J. (2016): Radek Malý: Příběhy básní a jejich překladů. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, Nr. 10, 2016, s. 169-171. 
 • Hrdličková, J. (2016): Ruven Karr (ed.): Celan und der Holocaust. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, Nr. 10, 2016, s. 167-169.  
 • Hrdličková, J. (2016): Naděžda Heinrichová, Helena Dědičová et al.: Německá próza po roce 2000. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, Nr. 10, 2016, s. 165-167. 
 • Hrdličková, J. (2014): Fialová, Ingeborg (2013): Dějiny německé židovské literatury do roku 1914. Olomouc: Univerzita Palackého. In: Aussiger Beiträge 8 (2014), s. 194-196.
 • Hrdličková, J. (2013): Renata Cornejo/ Slawomir Piontek/Sandra Vlasta (ed.): Aussiger Beiträge 6 (2012): National – postnational – transnational? Neuere Perspektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa (Ústí nad Labem 2012). In: Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Jahrbuch des BKGE 21 (2013), s. 448-449.  
 • Hrdličková, J. (2013): Malý, Radek: Domovem v jazyce. České čtení Paula Celana (Olomouc, 2012). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Jg. 27, Nr. 1-2/2013, s. 211-212.
 • Hrdličková, J. (2009): Eilittä, Leena: Ingeborg Bachmann’s Utopia and Disillusionment. Introduction. (Helsinki 2008). In: Aussiger Beiträge 3 (2009), s. 193-195.
 • Hrdličková, J. (2009): Arnulf Knafl/Wendelin Schmidt-Dengler (ed.): Unter Kanonverdacht. Beispielhaftes zur österreichischen Literatur im 20. Jahrhundert. (Wien 2009). In: Aussiger Beiträge 3 (2009), s. 198-202.
 • Hrdličková, J. (2008): Otakar Veselý zu Ehren: die Aussiger Tagung Uferdasein in Ústí nad Labem, 19.9. 2007. In: Aussiger Beiträge 2 (2008), s. 203-205.
 • Hrdličková, J. (2008): Piontek: ,Erben des Feuers’. Krieg, Nationalsozialismus und Identitätsfrage in den Nachkriegsromanen der österreichischen ,jungen Generation’. (Poznan 2008). In: Aussiger Beiträge 2 (2008), s. 183-184.
 • Hrdličková, J. (2008):  Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 1 (2007). In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XXII, 2008, s. 129-132.

Literární překlady

 • Lyrika Nelly Sachsové, Rose Ausländerové a Marie Luise Kaschnitzové.
 • Hrdličková, J.  / Jičínská, V.  / studující germanistiky FF UJEP (2020): Překročit hranice. Antologie současného německojazyčného dramatu / Grenzen überschreiten. Eine Anthologie des deutschsprachigen Gegenwartsdramas.  Ústí nad Labem: Činoherní studium města Ústí nad Labem, ISBN 978-80-270-7780-9, 949 stran.

Učební materiály

 • CD Interkulturelle Germanistik: Hrdličková, J. (2014): Interkulturelle Germanistik (metodická příručka, CD). Ústí nad Labem: UJEP (Acta Universitatis Purkynianae, Fakultatis philosophicae), 20 stran, ISBN 978-80-7414-744-6
 • Renata Cornejo / Jana Hrdličková / Veronika Jičínská / Jan Kvapil: Ausgewählte Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur. Ústí nad Labem: FF UJEP v Ústí nad Labem 2021, 86 stran, ISBN 978-80-7561-330-1

Projekty

 • 2019-2021 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: (Inter)Kulturní transfer v literatuře NJO se zaměřením na česko-německé vztahy I a II (spoluřešitelka)
 • 2018 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Interkulturí aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý kontext II (spoluřešitelka)
 • 2014-2016 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Na pomezí. Jazyk a literatura jako prostředek kulturního transferu (spoluřešitelka)
 • 2013-2014 Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit Österreich - Tschechien (WTZ): Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literaturen (partner Universität Wien, Institut für Germanistik) (spoluřešitelka)
 • 2012 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Reflexe druhé světové války a holocaustu v moderní německy psané literatuře (řešitelka)  
 • 2012 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Migrace jako interkulturní a literární fenomén (spoluřešitelka)
 • 2011 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Zobrazení druhé světové války a holocaustu u vybraných německojazyčných lyriků po r. 1945 (řešitelka)
 • 2010 Vědecko-výzkumný grant FF UJEP: Prameny, proudy a břehy badatelské činnosti na KGER FF UJEP 1990-2010 (spoluřešitelka)