Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Kontakty

e-mail: kroupad@volny.cz
tel.: 475 286 509
kancelář: B 215

Vzdělání, profesní životopis

 • 2008: Filozofie, FF UP v Olomouci, Ph.D.
 • 1995: filozofie, FF UK v Praze, Mgr.
 • 2005 – současnost: odborný asistent, FF UJEP Ústí nad Labem
 • 2005 – 2015: vedoucí katedry, FF UJEP Ústí nad Labem
 • 1994 – 1998: odborný asistent, FHS UK v Praze
 • 1994 – 1998: odborný asistent, PF ZČU v Plzni
 • 1996: FF OU v Ostravě
 • 1990 – 1992: FHS, UK v Praze
 • 1990: VŠE v Praze
 • 1978 – 1989: systematického studia filozofie v soukromých bytech, se zaměřením na Husserlovu fenomenologii, Heideggerovu filozofii existence a na dějiny filozofie.

Publikační činnost

 • KROUPA, Daniel. Masaryk: Evropa - federace svobodných národů. In MUSIL, Jan. (ed.). Národ a Evropa v českém myšlení.Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2015. ISBN 978-80-7414-960-3.
 • KROUPA, Daniel. Křesťanství jako náboženství svobody u W. G. F. Hegela. In Havlíček, Aleš (ed.)š, Svoboda od antiky po současnost. Ústí n. Labem: FF UJEP v Ústí n. Labem, 2012, s. 191–214.
 • KROUPA, Daniel. Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989. In SALVE, Revue pro teologii a duchovní život, 2014, č. 3/14. s. 35–42. ISSN 1213-6301.
 • KROUPA, Daniel O kultuře války, cti a slávy. In Program Národního divadla ke hře: W. Shakespeare Troilus a Kressida. Praha 2012, s. 35–51.
 • KROUPA, Daniel. Současné teorie moci, Ústí n. Labem 2010. ISBN 978-80-7414-015-0.
 • KROUPA, Daniel., Bratinka P. Normální člověk  v nenormální situaci. In Faustování s Havlem,
 • Praha 2010, ISBN 978-80-903518-3-7.