Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Kontakty

e-mail: rebbarbora@email.cz
tel.: 475 286 503
kancelář: B 205

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009 – 2018 doktorské studium, FF UK, Katedra estetiky, školitel prof. Vlastimil Zuska
 • 2005 – 2009 navazující magisterské studium filosofie, FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, vedoucí diplomové práce prof. Miroslav Petříček
 • 2002 – 2005 bakalářské studium, Základy společenských věd – filosofie, estetika, PF UJEP

Pracovní zkušenosti

 • 2014 – dosud, odborný asistent, Katedra filozofie a humanitních studií FF UJEP (od ZS 2020 zástupkyně vedoucí katedry)
 • 2011 – dosud, odborný asistent, Ústav etiky a humanitních studií, 3. lékařská fakulta UK 
 • 2009 – 2012, asistentka, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
 • 2009 – 2012, odpovědný redaktor nakladatelství OIKOIMENH
 • 2009 – 2011, externí člen KPF FF UJEP
 • 2008 – 2012, editorka filosofického časopisu Nomádva

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – aktivně
 • Německý jazyk – aktivně
 • Francouzský jazyk – základy
 • Starořecký, latinský jazyk – základy

Odborná specializace

bioetika, estetika

Účast na konferencích

 • 2019 Súradnice estetiky, umenia a kultury V, Prešovská společnost pro estetiku, Prešov
 • 2019 Mezinárodní estetický kongres: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics between History, Geography and Media, Bělehrad, Srbsko
 • 2019 workshop: Semantics of Space in the Works of Thomas Mann, Institute of Modern Languages Research, School of Advanced Study, Londýn
 • 2018 Umenie, estetika, politika, Slovenská společnost pro estetiku, Bratislava
 • 2012 Konference „Nepředmětné výzvy české filosofie“ (10-12.10.2012) v Písku, příspěvek: Pojmi pojmy, umění a genetika“
 • 2008 Kolokvium doktorandů: Nové druhy vidění – Naladěné vidění, s Martinem Kolářem, KVK PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • 2006 Účast na tradičním sympoziu spisovatelů, Luhačovice, Příspěvek: o Literárním časopise Pandora, ISSN 1801 – 6782
 • 2005 Filosofická konference: Péče o tělo, příspěvek: Péče o ústní dutinu, pozor na jazyk, KSV PF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Granty, stipendia

 • 2019 – 2020 postdoktorand na FF UJEP
 • 2019 – 2020 IGA UJEP, Politika diváctví – Politics of Spectatorship, hlavní řešitel
 • 2019 Stipendium OEAD, Vídeň, Program Aktion ČR – Rakousko, Art and Kowledge – Politics of Spectatorship
 • 2018 Stipendium OEAD, Graz, Program Aktion ČR – Rakousko, Why Does Art Have a Spectators? Art and Visual Communication
 • 2017 Stipendium OEAD, Graz, Program Aktion ČR – Rakousko, The Spectator Turn – Contemporary Art and Kowledge
 • Od 2015 výzkum současných estetických, uměno-vědních a uměleckých problémů. Organizace workshopů „estetický víkend v Krušných horách“, vnitřní granty FF UJEP
 • 2014 – „stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků“
 • 2012 – Grant Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně na projekt: “Filmový medailon prof. Ladislava Hejdánka“.

Zahraniční zkušenost

Odborné stáže

 • 2021/2022 (listopad - únor) - čtyřměsíční badatelský pobyt na Oxford Brookes University (visiting researcher), Oxford, Velká Británie, mentor Daniel O'Brien
 • 2019 – měsíční badatelský pobyt na Institut für Germanistik, Universität Wien, Vídeň, Rakousko; odborné vedení doc. Alexandra Millner
 • 2018 – měsíční badatelský pobyt na Institute of Design & Communication, FH-Joanneum, Graz, Rakousko; odborné vedení prof. Karl Stocker
 • 2017 – půlroční badatelský pobyt na Institute of Design & Communication, FH-Joanneum, Graz, Rakousko; odborné vedení prof. Karl Stocker

Workshopy a konference

 • 2019 workshop Semantic of Space, Institute of Modern Languages Research, School of Advanced Study, University of London
 • 2019 Mezinárodní estetický kongres: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics between History, Geography and Media, Bělehrad, Srbsko

Ostatní

Publikační činnost

Knihy

 • Řebíková Barbora, Poučený estetický postoj. Estetika současného umění. Praha: Togga, 2020. ISBN: 978-80-7476-170-6. 234 stran.
 • Řebíková Barbora, Lekce. Akademická vyznání. Praha: Togga, 2020. ISBN: 978-80-7476-190-4. 237 stran.

Odborné články

 • Řebíková, Barbora. 2020. Informed Aesthetic Attitude. Contribution to the Theory of Aesthetic Education in: Súradnice estetiky, umenia a kultury V. Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia ? Dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. s. 246-262, ISBN 978-80-555-2516-7 
 • Řebíková, Barbora. 2019. Ethics in Contemporary Art, in: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics between History, Geography and Media, p. 1484-1490, ISBN 978-86-7924-224-2
 • Řebíková Barbora. 2018. Estetický kognitivismus. Kultura, umění a výchova, 6(1) [cit. 2018-04-27]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=15&clanek=176.
 • Řebíková Barbora. 2017. „Začátek obrazu, konec (filosofického) textu?“, Ergot, ISSN 2533-7564, s. 79-86.
 • Řebíková Barbora (ed.). 2014. Filozofie umění, Acta Universitatis Purkynianae Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-761-6
 • Řebíková Barbora. 2014. „Velký kulový v Armaturce“ in Veselá Romana (ed.) Místo sdílené uměním, FUD, Ústí nad Labem, 128 s., ISBN 978-80-7414-787-6, s. 95-101.
 • Řebíková Barbora. 2014. „Předmluva“ in: Ladislav Hejdánek, O umění, Oikúmené, Praha, ISBN 978–80–7298–499–2, 144 stran, s. 7-8.
 • Řebíková Barbora. 2013. „(Současné) umění jako cesta nepředmětného myšlení“ in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka. Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-621-3, 418 stran, s. 255-267.
 • Řebíková Barbora. 2013. „Předložky jako citoslovce“ in: Zpravodaj, č. registrace MK ČR E 14563, UJEP, číslo 4, s. 11
 • Řebíková Barbora. 2012. „Předmluva“ in: Hejdánek, L., Úvod do filosofování, Oikúmené, Praha, ISBN 978-80-7298-416-9, 223 stran, s. 11-12
 • Řebíková Barbora. 2012. „Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování“, Křesťanská revue, ročník XLLIX, č. 5, 2012, s. 49-50.
 • Řebíková Barbora. 2011. „Umělecké intervence do veřejného prostoru“, sborník: Koleček M., Kolečková Z. (eds.), The Art of Urban Intervention, FUD UJEP, Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7414-359-5, 240 stran, str. 14-19

Ostatní

 • Vedení Galerie Docendo Disco na FF UJEP
 • Organizace Filmového festivalu na FF UJEP
 • Od roku 2020 člen Spolku Hraničář
 • Od roku 2008 člen České platónské společnosti