PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Kontakty

e-mail: martin.simsa@ujep.cz
tel.: 475 286 492
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní činnost

 • 1974-1978 Učební obor sazeč v n.p. Tisk Brno
 • 1974-1978 Soukromé hodiny němčiny, latiny, historie a filosofie u prof. Komárkové
 • 1977-1987 Účast na bytových seminářích prof. Komárkové
 • 1978 - podpis Charty 77
 • 1980-1984 Večerní gymnázium s maturitou, Brno, Lerchova 63
 • 1984-1986 Intenzivní kurzy němčiny a angličtiny – Jazyková škola v Brně
 • 1980-1989 Účast na bytových seminářích profesora Hejdánka
 • 1990–1995 Studium filosofie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • 1995 Diplomová práce Filosof a reforma světa vedená profesorem Hejdánkem
 • 1995–2001 Doktorská studia pod vedením profesora Erazima Koháka.
 • 1997–1998 Zahraniční stáž v sociálně vědním archivu Alfréda Schütze, Universität Konstanz.
 • 2001 Rigorózní zkoušky a obhajoba diz. práce: Hermeneutika smyslu dějin na FF UK v Praze
 • 1978-1980 Základní vojenská služba v Humenném
 • 1980-1984 Práce v knihařství, n.p. Kniha Brno
 • 1985-1987 Výuka jazyků na OKVS v Brně, doprovodce poštovních kurzů, hlavní pošta Brno
 • 1987-1990 Vychovatel učňů – SSŽ Praha 9 - Hloubětín
 • 1990-1995 Výuka angličtiny na ZŠ Svojsíkova 5, Litoměřice
 • 1995-2006 Odborný asistent filosofie na katedře společenských věd PF UJEP Ústí n. L.
 • 2002-2005 Vedoucí katedry společenských věd, PF UJEP Ústí n. L.
 • 2008-2013 Odborný asistent na katedře politologie, IPS FSV UK v Praze
 • 2006-2020 Odborný asistent filosofie na katedře politologie a filosofie, FF UJEP, Ústí n. L.

Odborná specializace

Politická filosofie, zvláště liberální a deliberativní demokracie; Normativní a kritická hermeneutika; Česká filosofie.

Výzkum

IGA – SGS

 • 2015 – 2016  Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality (hlavní řešitel)
 • 2012 – 2013  Česká praktická filosofie (hlavní řešitel)

Stimulace

 • 2018 Uspořádání interdisciplinární konference ke 100. výročí česk(oslovensk)é republiky a zkoumání vztahu demokracie, nacionalismu a populismu
 • 2017 Zkoumání kritické hermeneutiky v deliberativní demokracii
 • 2015 Úloha filosofie a náboženství v sekulární demokracii
 • 2014 Zkoumání úlohy filosofie a náboženství v českém a evropském myšlení
 • 2013 Kritická reflexe demokracie
 • 2012 Zkoumání deliberativní demokracie a filosofie H. Arendt
 • 2011 Zkoumání normativních struktur demokracie II
 • 2010 Zkoumání normativních struktur demokracie

Publikační činnost (výběr)

 • [2019] České otázky. InŠimona Löwenstein (Ed.). Evropská civilizace a její problémy – Svazek 2. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina. Kulmbach 2019. s. 176-194.
 • [2019] Tschechische Fragen. InŠimona Löwenstein (Ed.). Die europäische Zivilisation und ihre Probleme – Band 2. Festschrift für Bedřich Loewenstein. Kulmbach 2019, s. 177-195.
 • [2018] A Hermeneutical Critique of Czech Democracy. Conference Proceedings – Book 1. Helsinki 2018. s. 415-423
 • [2018] Demokracie mezi relativismem, spekulacemi a (post)pravdou. In Martin Šimsa (ed.) Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 9-23.
 • [2018] Několik poznámek o lhaní a pravdě v demokracii. In Martin Šimsa (ed.) Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 236-249.
 • [2018] Uspořádání 7. interdisciplinární konference Reflexe republiky 1918-2018  ve dnech 18.-19. října 2018 v Písku.
 • [2018] Reformace a demokracie. Ergot 2, 1. Ústí nad Labem 2018, s. 115-123.
 • [2018] Srdce, nebo periférie Evropy? Ergot 2,2. Ústí nad Labem 2018, s. 49-55.
 • [2017] Filosofické texty a veřejné diskuse. Ergot 1,1. Ústí nad Labem 2017, s. 71-78
 • [2017] Filozof, teolog a republikánské svědomí. Listy 47, 2. Olomouc 2017, s. 14-16
 • [2017] Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue. Křesťanská revue 84, 2. Praha 2017, s. 52-55
 • [2017] Hermeneutical Critique in Deliberative Democracy, in Archeology, History, Philosophy. Conference Proceedings, Volume I, SGEM 2017, Vienna, Austria 2017, s. 269-276
 • [2016] Jan Hus mezi interprety a kritiky. Úvodní studie, in Martin Šimsa (ed.) Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 9-17
 • [2016] Jan Hus, deliberativní argumentace a ekumenický dialog, in Martin Šimsa (ed.) Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 245-255
 • [2016] Lidská práva a demokratické revoluce, in Aleš Havlíček, Jiří Chotaš a kol., Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 153-165
 • [2016] Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Úvodní studie, in Martin Šimsa (ed.) Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 9-20
 • [2016] Sekularizace a náboženství, in Martin Šimsa (ed.) Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Ústí nad Labem, Filosofická fakulta UJEP 2016, s. 103-116
 • [2016] Sekularizace a náboženství v demokratickém diskurzu, in Milan Hanyš, Johann P. Arnason (eds.), Mezi náboženstvím a politikou, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Togga 2016, s. 129-170
 • [2016] Jan Hus, Deliberative Arguments and Ecumenical Dialogue,in History, Philosophy, Conference Proceedings, Volume 1, SGEM 2016,Vienna, Austria 2016, s. 571-578
 • [2016] Secular Democracy and Truth in Czech and Deliberative Democracy in History, Philosophy, Conference Proceedings, Volume 1, SGEM 2016,Vienna, Austria 2016, s. 741-748
 • [2016] Uspořádání 5. interdisciplinární konference Pravda, relativita, hodnotová neutralita 6. – 7. října 2015 v Písku
 • [2015] “Třetí cesta deliberativní kritiky”, in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, UJEP, 2015, pp. 144–154.
 • [2015] “Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti”,in: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti,M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, UJEP, 2015, pp. 9–21.
 • [2015] Uspořádání konference: Jan Hus: dílo, kontexty, interpretace. Písek 22.-23. Října 2015
 • [2015] “Je pro současnou demokracii sekularizace nutnou podmínkou, nebo překážkou?” in Křesťanská revue, 2/2015, s. 35-40
 • [2015] “Jan Hus, deliberativní argumentace a ekumenické křesťanství” in Křesťanská revue, 6/2015, s. 26-30
 • [2014] Uspořádání konference: Úloha filosofie a náboženství v demokracii v českém a evropském myšlení. Písek 9.-10. října 2014
 • [2013] “Demokratická kritika (neo)liberalismu. Od české demokratické tradice k deliberativní demokracii”,in: Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka,M. Šimsa (ed.), Ústí nad Labem, UJEP, 2013.
 • [2013] Uspořádání konference: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Písek 26.-27. září 2013
 • [2013] “Rusko a československá (česká) demokracie. Deliberativní demokracie, náboženství a dialog.” Sankt Petěrburg, Veche 20/2013, s.233-239
 • [2013] “Třetí cesta deliberativní demokracie” in Křesťanská revue, 6/2013, s. 38-42
 • [2012] “Proměna svobody v kritické teorii”,in: Svoboda od antiky po současnost, A. Havlíček (ed.),
 • Ústí nad Labem, UJEP, 2012, pp. 327–339.
 • [2011] “Marx, Heidegger, Kosík – teoretická a praktická svoboda”in: Myslitel
 • Karel Kosík,Hrubec, Pauza, Zumr (eds.), Praha, Filosofia, 2011, pp. 157–176.
 • [2011] “Kritika demokratické svobody” in Křesťanská revue, 2/2011, s. 38-42
 • [2011] “Deficit současného demokratického diskursu” in Demokracie jako hodnota a problem, Liberec 2011, s. 24-31
 • [2011] “Čestný doktorát pro Ladislava Hejdánka” in Filosofický časopis, 1/2011, s. 148-150
 • [2010] “The Role and Nature of Freedom in Two Normative Concepts of Democracy”,
 • Human Affairs, 2/2010, Bratislava, SAV.S., pp. 114–123
 • [2010] “Role diference v konsensuální teorii etického a demokratického diskursu” in Identita – diferencia. Bratislava, SAV 2010, s. 512-517
 • [2010] “John Rawls: Právo národů” in Reflexe: Filosofický časopis, 38/2010, s. 128-130
 • [2009] Globalizace, kosmopolitismus a diskurzní teorie demokracie. in Philosophica XXXIV. Éra globalizácie vo filozofickej reflexii. ISBN 978-80-223-2616-2. Univerzita Komenského Bratislava 2009. s. 115-127
 • [2008] Reflektující autenticita, prostor Evropy, deliberativní demokracie a kosmopolitismus. Filosofický časopis 3/2008. ISSN 0015-1831. Praha, Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 459-465
 • [2008] Boj nebo dialog? Literární noviny 51/2008 Praha, Brno, Centrum pro média a demokracii. ISSN 1210-0021. s.6
 • [2008] Několik poznámek ke křesťanské sociální demokracii či k postmarxistickému demokratickému socialismu. Křesťanská revue 3/2008. ISSN 0023-4613. Praha, OIKUMENE – Akademická YMCA 2008. s. 5-12
 • [2007] Potřebuje demokracie filosofické zdůvodnění a víru? Protestant 6/2007. ISSN 1210-4361. Benešov 2007. s.11-12
 • [2007] Lévinas a diskurzívní etika in Emmanuel Lévinas. Filosofie a výchova. ISBN 80-239-8833-2. Praha, UK FHS 2007. s.161-169
 • [2006] Existuje u nás teoretická diskuse o demokracii? in III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10.9.2006. Praha, Olomouc 2007. s.26-32
 • [2006] Apelův transcendentální most mezi kontinentální a analytickou filosofií in: Nitsche, Sousedík, Šimsa (eds.) Schisma filosofie 20. století, Filosofia, Praha 2006, ss. 287 – 297
 • [2005] Nietzschova kritika křesťanství inJ.Kružík a J.Novotný (eds.) Nietzsche a člověk. Praha, UK FHS 2005. ISBN:80-239-5355-9. S.13-17
 • [2005] Otázka Evropy na periférii, nebo v srdci Evropy? in Hrubec, M.(ed.): Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha, Filosofia 2005. ISBN:80-7007-215-6. S.157-170
 • [2004] Rádlův vstup do hermeneutické diskuse. in T.Hermann-A.Markoš (eds.) Emanuel Rádl – vědec a filosof. Praha, Oikoymenh 2004. ISBN 80-7298-107-2. ISSN 1213-1199. s.451-461
 • [2004] Má filosofie dějin budoucnost?. in: Holzbachová, I. a kol.: Filozofie dějin. Problémy a perspektivy. Brno, Masarykova univerzita 2004, ISBN 80-210-3593-5, s. 87-94
 • [2004] Masarykův a Habermasův pojem demokracie in Hrubec, M.(ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha, Filosofia 2004. ISBN 80-7044-395-2. s.135-146
 • [2003] Apelovo transcendentální hermeneutické a pragmatické inter-komunitní filosofování. Filosofický časopis 3/2003. ISSN:0015-1831. Praha 2003. s.468-470
 • [2003] Filosofie a demokracie. Ergo 2/2003. ISSN: 1212-8317. Ústí n.L. 2003. s.8-14
 • [2002] The Question of Understanding and its Criteria in Conservative and Critical Hermeneutics. in Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Tübingen 2002. ISBN:3-16-147894-0. S. 59-67

Vedení úspěšně obhájených bakalářských prací (2006-2019)

 • Pavel Zahradník: Role čtenáře v hermeneutické filosofii
 • Vedení úspěšně obhájených diplomových prací 2006-2019
 • Petra Carhounová: Antické vs. moderní pojetí svobody
 • Pavlína Horáková: Ekologická etika v českém politickém myšlení
 • Kristýna Kačeriková: Porovnání různých koncepcí lidských práv v rámci Charty 77
 • Luboš Tomíček: Komparace pojetí moderního člověka v díle T. G. Masaryka a M. Webera
 • Žaneta Vojtěchovská: Habermasovo pojetí deliberativní demorkracie
 • Romana Ernstová: Model deliberativní demokracie u J. Cohena
 • Jiří Floriančič: Politická filosofie Emanuela Rádla, její recepce a kritika
 • Ondřej Nitsch: Reflexe Mnichovské dohody v českém politickém myšlení
 • Jaroslav Chramosta: Dílo a myšlení Karla Kosíka a jeho současná recepce
 • Petr Teleki: Masaryk: Krize moderní společnosti
 • Markéta Rovná: Význam občanské společnosti v demokracii
 • Petra Stowasserová: Dworkinovo pojetí liberalismu
 • Tomáš Wiesner: Obecný problém rozumění s ohledem na dílo Paula Ricoeura
 • Denisa Čížková: Masarykovo pojetí krize
 • Pavel Dlask: Problémy konstrukce Rawlsovy teorie spravedlnosti
 • Martina Janošíková: Masarykova otázka sociální
 • Lucie Mařasová: Poselství undergroundu
 • Veronika Svobodová: Rozdíl v pojetí symbolu u Paula Ricoeura a Eugena Finka
 • Daniela Kordinová: Role a vztah literárního a odborného jazyku u Umberta Eca
 • Radek Hendrych: Diskursivní etika v díle Karl-Otto Apela
 • Lenka Studecká: Masarykova formulace a bilance českého (československého) politického programu
 • Jan Musil: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata
 • Tomáš Leschak: Hermeneutika estetiky v díle P. Ricoeura
 • Lucie Vopálenská: Lidská práva v pojetí Boženy Komárkové
 • Jitka Holerová: Pojem „mimesis“ v Aristotelově Poetice a Riceourově hermeneutice
 • Adéla Machova: Hermeneutika v díle Riceoura a Eca
 • Aleš Vávra: Popperovo pojetí demokracie
 • Ondřej Novák: Taylorovo pojetí moderny
 • Petr Blažej: Rádlova kritika nacionalismu
 • Kateřina Houhová: Pojetí svobody J. S. Milla a jeho kritika I. Berlinem
 • Rudolf Kadlec: John Rawls a egalitarismus „náhody“: dvě distributivní pojetí spravedlnosti

Vedení úspěšně obhájených diplomových prací (2006-2017)

 • Jiří Beneš: Média jako součást demokratického veřejného prostoru z pohledu Jürgena Habermase
 • Pavel Dlask: John Rawls a deliberativní demokracie
 • Daniel Štěpánek: Méetika. Méontlogické pojetí etiky a politiky
 • Veronika Jančová: Otázka Evropy ve Ferrarově politické filosofii
 • Petra Stowasserová: Komparaca Rawlsovy a Dworkinovy koncepce svobody a spravedlnosti
 • Monika Šebestová: Spor o Českou otázku
 • Jan Kaňa: Politická antropologie Clifforda Geertze
 • Martina Laláková: Deliberativní demokracie a její uplatnitelnost v praxi
 • Pavlína Novotná: Role a pojetí lidských práv v Chartě 77
 • Stanislav Martinec: Rádlova kritika rasových a organických teorií národa a státu
 • Jan Musil: Národ jako program: Reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu
 • Veronika Dohnalová: Masarykovo české politické myšlení
 • Lucie Kuráková: Gardavského pojetí ateismu
 • Marek Mach: Reflexe současného stavu teorie a praxe společenských věd

Další aktivity

 • Místopředseda správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa
 • Člen oborové rady ústavu politologie, FF UK v Praze