Doc. Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.

Kontakty

e-mail: michaelafiserova@yahoo.fr
tel.: 475 286 502
kancelář: B 213

Vzdělání

 • 2004: Mgr. v oboru kulturologie, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
 • 2006: M.A. v oboru estetika, Université Paris 8, Paříž, Francie
 • 2009: Ph.D. v oboru filozofie, Université Paris 7, Paříž, Francie
 • (jednohlasné ocenění “tres honorable avec félicitations de jury”, 8 posudků mezinárodní komise)

Habilitace

 • 2020: "docent" v oboru filosofie, Masarykova univerzita v Brně, ČR (jednohlasné rozhodnutí vědecké rady FF MU)

Specializace v oboru

 • novověká filozofie
 • současná francouzská filosofie
 • politická filosofie
 • estetika
 • etika

Ocenění a stipendia

 • 2004: Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislavě za vynikající diplomovou práci
 • 2004/2005, 2007, 2008, 2009: Stipendium Francouzské vlády
 • 2008, 2009: Stipendium pro vynikající doktorandy, Université Paris 7
 • 2012: Stipendium Nadace Jana Husa

Zaměstnání

 • 2010-2018: odborný asistent na Univerzitě Karlově v Praze, Fakulta humanitních studií, katedra Elektronické kultury a sémiotiky (HPP)
 • 2012-2019: akademický pracovník na Metropolitní univerzitě Praha, katedra Mediálních studií (VPP, 2018-2020 HPP, výuka v angličtině)
 • 2020-2022: docent na Metropolitní univerzitě Praha, katedra Mediálních studií (HPP, výuka v angličtině)
 • od 2022: docent na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, katedra Filozofie a humanitních studií (HPP)

Externí výuka

 • 2007, 2008, 2009: Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
 • 2011, 2012: Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních věd
 • 2013, 2018: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
 • od 2020: Akademie múzických umění, Praha

Vedení rigorózních a disertačních prací

Rigorózní práce (vedena)

 • Petra Petersson (Mediální studia, MUP)

Disertační práce (vedeny)

 • Bartoňová Tereza (Sémiotika a filosofie komunikace, FHS UK)
 • Novák Vojtěch (Sémiotika a filosofie komunikace, FHS UK)
 • Puškárik Tomáš (Sémiotika a filosofie komunikace, FHS UK)
 • Badurová Chavalková Tatiana (Obecná antropologie, FHS UK)
 • Záleský Vojtěch (Mediální studia, MUP)

Disertační práce (obhájena)

 • Sluková Tereza (Sémiotika a filosofie komunikace, FHS UK)

Členství v oborových radách

 • 2014-2020: doktorský obor Sémiotika a filosofie komunikace, FHS UK
 • od 2016: doktorský obor Mediální studia, MUP

Další akademické funkce

 • 2013-2015: vedoucí Centra pro studium mediální kultury, MUP
 • od 2020: členství v ediční radě vydavatelství odborné literatury MUP Press
 • od 2021: hodnotitel v Národním akreditačním úřadu v oblasti Filozofie, religionistika a teologie

Grantové agentury

 • od 2018: hodnotitel, Agentúra pre vedu a vývoj (APVV, SR)
 • od 2020: hodnotitel, Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK, ČR)
 • od 2021: členství v oborové komisi OK4 “Společenské a humanitní vědy”, GAČR
 • od 2021: místopředseda panelu 401 "Filosofie, teologie, religionistika", GAČR
 • od 2021: členství v panelu 401 "Filosofie, teologie, religionistika", GAČR

Výzkumné granty GAČR

 • 2014-2016: Dekonstrukce podpisu. Metafyzická dimenze legální mediační politiky, panel 401 Filosofie teologie religionistika (hlavní řešitel)
 • 2021-2024: Robert Saudek, trasy písma. Panel 406 Lingvistika a literární vědy (vedl. řešitel)

Členství ve vědeckých asociacích (výběr)

 • American Philosophical Association, USA
 • Association Jacques Derrida, FR
 • Centre de Sociologie des Pratiques et Représentations Politiques, FR
 • European Society for Aesthetics, EU
 • Společnost pro estetiku, ČR
 • Slovenské filozofické združenie, SR

Zvané přednášky (výběr)

 • Obraz ako paradox. Paradoxy a hranice racionality. FF UCM, Trnava, 2007
 • Co je vizualita? Terminologie amerických a francouzských vizuálních studií, Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF Masarykova univerzita, Brno, 2011
 • Obraz a moc. Univerzita Palackého, Olomouc, 2012
 • Jacques Derrida: dekonstrukce znaku, FLÚ AVČR, Praha, 2012
 • Jacques Rancière: reprezentácia, nereprezentovateľné, zdieľanie vnímateľného, Tranzit / Vysoká škola muzických umení, Bratislava, 2013
 • Fotografie jako relikvie. Umění dívat se. Západočeská galerie v Plzni,Plzeň, 2013
 • Dekonstrukce: signifikace, interpretace, diseminace. FF Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2014
 • Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného, Filosofická jednota, FF Masarykova univerzita, Brno, 2018
 • Jacques Derrida: Síla zákona. FF Masarykova univerzita, Brno, 2019
 • Visual Knowledge in Science: Schema and Dispositive. FAMU, Praha, 2019
 • Fotografie jako utopická technologie. FF Masarykova univerzita, Brno, 2021
 • Deconstructing Covid-19.(online) Syracuse university, New York, USA, 2021
 • Deleuze and Guattari Studies – letní univerzita (online), 2 přednášky, AVČR, Praha. 2021
 • Co znamená pohladit zvíře?, Filosofická jednota, Univerzita Palackého, Olomouc, 2021
 • Podnety z francúzskej filozofie postmoderny pre politické myslenie 21. storočia,Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica, 2021
 • Síra rámů. Přerámování fotografií ilustrujících fake news, Společnost pro filosofickou antropologii FHS UK, Praha, 2022
 • Going Viral. Affective Hacceities on Social Networks.FLÚAVČR, Praha 2022

Organizování mezinárodních filosofických konferencí (výběr)

 • Deleuze and signs. 2015, Praha, Univerzita Karlova
 • Critique and deconstruction. 016, Praha, Univerzita Karlova
 • What is Style? Revisiting Deleuze and Derrida. 2017, Praha, Univerzita Karlova
 • Jacques Derrida et la technologie. 2019, Paříž, Columbia Global Centre
 • Deleuze and Guattari Studies. Conference. 2021, Praha, AVČR

Cizí jazyky

 • angličtina: výborná znalost (10 let výuky v angličtině na MUP, aktivní účast na zahraničních konferencích, publikace v zahraničních časopisech a vydavatelstvích)
 • francouzština: výborná znalost (baccalaurérat /francouzská maturita/ z francouzštiny na bilingvním lyceu v Bratislavě, magisterské i doktorské studium absolvované na univerzitách v Paříži, aktivní účast na zahraničních konferencích, publikace v zahraničních časopisech a vydavatelstvích)
 • slovenština: výborná znalost (rodilá mluvčí)

Publikační činnost

Počet citací

 • české a slovenské: 54
 • zahraniční: 15

Monografie

Zahraniční

České

Články v časopisech (výběr)

Zahraniční

 • La photographie et le politique. Marges, Université Paris 8, 2005, č. 4, s. 94-105.
 • Censure et dissidence : la lutte des représentations. Tumultes, Université Paris 7 / Éditions Kimé, 2009, č. 32-33, s. 57-77.
 • Pragmatical Paradox of Signature, Signata, 2018, č. 9, s. 485-50.
 • There's no regime beyond representation: Deconstructing Rancière's antinomies,
 • Philosophy Today, roč.62, 2018, č. 1, s. 215-234.

České a slovenské

 • Mimo logiky reprezentácie. Problém nereprezentovateľného vo filozofii obrazu J. Rancièra. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 582-591.
 • Kríza reprezentácie. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 454-464.
 • Blow up – le puzzle sémiotique. Interpretationes, Praha: Karolinum, 2011,  roč. , č. 2, s. 127-139.
 • Text, ktorý rozvrátil poriadok svojho sveta. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 667-682.
 • Odložený význam. Derrida o sémantickej konštrukcii a deštrukcii. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 1, s. 11-21.
 • Drift dekonštrukcie. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 215-228.
 • Meta-reprezentace. Michel Foucault a sémantické násilí strukturalismu. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 14-24. 
 • Aporie podpisu: opakování neopakovatelného u Derridy a Deleuze. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 450-461.
 • Dekonstrukce "není" kritika. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 515-526.  
 • Písemný akt. Derrida a Searle o parazitické performativitě. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 63-74.

Kapitoly v kolektivních monografiích (výběr)

Zahraniční

 • Die Rekonstruktion der Visualität des Kommunismus in der Zeit des “Normalisierung”, in Blaščák, Fedor (ed.): Transit 68/ 89. Berlin: Metropol Verlag 2009. s. 372-383.
 • Stratégies de sélection des photographies sous le régime autoritaire, in Rouet, Gilles - Soulages, François (eds.): Du Printemps de Prague à la chute du Mur de Belin. Photographie et politique. Paris: Klincksieck, 2009. s. 185-206.
 • Image contre crime. In Coyault, Syvianne - Message, Jacques (eds.): Fictions et vérités assasines, Clermond-Ferrand: Université  Blaise Pascal, 2013. s. 299-306.
 • Hopes of Derrida’s Reading? On Emergence of Peirce’s Texts in the Poststructuralist Context, in Gvoždiak, Vít - Švantner, Martin (eds.): How to Make Our Signs Clear. Ch. S. Peirce and Semiotics. Leiden: Brill 2017, s. 119-133.
 • Touching and Retouching. Authenticity in Social Networking, in Simon Wrobel, Krzysztof Skonieczny (eds.): Living and Thinking in Postdigital World, eds. Krakow: Universitas 2021, s. 111-126.
 • La trace de style. Sémantique de la signature revisée par la déconstruction, in: Guindani, Sara – Nuselovici, Alexis (eds.): Jacques Derrida, la dissémination a l’oeuvre. Paris: Maison des Sciences de l’Homme 2021, s. 139-154.

České a slovenské

 • Obraz ako paradox, in Paradoxy a hranice racionality. Slavkovský, Adrian - Vydrová, Jaroslava - Vydra, Anton (eds.): Trnava: Schola Philosophica 2007. s. 178-187.
 • Rád reprezentácie, in Borecký, Felix - Fišerová, Michaela - Švantner, Martin - Váša, Ondřej. Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, Praha: Togga, 2011, s. 17-80.
 • Jacques Rancière, filozof emancipácie, in Novosád, František - Smreková, Dagmar (eds.): Dejiny sociálnej a politickej filozofie, Bratislava: Kalligram, 2013, s. 655-666.
 • Digital Signatures: From Traces to Codes, in Fišerová, Michaela - Machek, Jakub (eds.): New Mediation, New Pop-Culture?, Praha: MUP Press, 2015, s. 10-29.
 • Neomediální smrt postmoderny: rozepře naruby, in Škodová, Markéta - Škrábová, Michala (eds.): Mediální smrt konsenzu. Praha: Togga, 2016. s. 125-162.
 • Moderní relikvie. Fotografie a mumie z pohledu vizuální rérotiky, in Arndt, Tereza - Nachlinger, David - Sluková, Tereza (eds.): Vitalita smrti. Odraz tradice smrti v současném myšlení. Praha: Brkola 2018, s. 67-90.
 • On Deferral. Kafka and Derrida before the Law, in Koťátko, Petr – Koblížek, Tomáš (eds.): Lessons from Kafka. Praha: Filosofia AVČR 2021, s. 183-205.

Články v editovaných sbornících (výběr)

 • Problém reči fotografie, In Šuch, Juraj - Taliga, Miloš (eds.).Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella, 2007. s. 106-114. 
 • Fotografia a problém estetického súdu, In Karul, Róbert - Muránsky, Martin - Vydrová, Jaroslava (eds.). Intersubjektivita v globálnej situácii, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006. s. 63-70.
 • De la sémiologie à l’errance. In Míča, Slavomír - Vožďová, Marie (eds.). Romanica Olomoucensia XVII. Langue(s) et langages, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 57-62.
 • K možnej pravdivosti vedeckých obrazov. Problém (post)modernej sociálnej konštrukcie a reprezentácie v diele Bruna Latoura, In Hauer, Tomáš (ed.). Medzi modernou a postmodernou. Ostrava: Technická univerzita  Ostrava, 2007. s. 33-38.
 • Od zakázaného k prežívajúcemu obrazu. In Karul, Róbert - Muránsky, Martin - Vydrová, Jaroslava (eds.). Vnímať, konať, myslieť. Bratislava: Filozofický úst. SAV, 2008. s. 40-44.
 • L’image interdite. In Image. Imaginaire. Imagination. In Malinovská, Zuzana (ed.). Prešov: Prešovská univerzita, 2008. s. 67-78.
 • Fotografia a interpretácia. Antropologické riešenie jedného problému semiotiky. In Karul, Róbert - Porubjak, Matúš (eds.). Fikcia a realita, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010. s. 52-58.
 • Pamäť fotografie. K podmienkam možnosti interpretácie fotografie ako dôkazu. In Gažová, Viera - Slušná, Zuzana (eds.). Acta culturologica XX, Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. s. 65-70.
 • Idée comme image. In Geistová Čakovská, Barbora - Karul, Róbert - Tureková, Andrea (eds.). Les passions de l'âme. Bratislava: Aleph 2011. s. 59-68.
 • Rousseau a Derrida: väzenie suplementarity, In Javorská, Andrea - Chabada, Michal - Gáliková, Silvia (eds.). Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit, Nitra: SFZ/UKF, 2013. s. 99-109.
 • Fotografie, ktoré prežili holokaust. Obraz ako svedectvo u Didi-Hubermana. In Nižňanský, Eduard - Lônčíková, Michala (eds.). Antisemitizmus a propaganda. Acta historica Posoniensia XXVII. Judaica et holocaustica 5. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 171-182.