Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

Kontakty

e-mail: konradovaveronika@seznam.cz
tel.: 475 286 519
kancelář: B 302
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1262-7543
web: https://ujep.academia.edu/VeronikaKonradova

Vzdělání, profesní životopis

Vzdělání

 • 1998-2006 Ph.D. v oboru filosofie, Univerzita Karlova v Praze
 • disertační práce „Řecká kosmogonie: Zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii“ (školitel doc. Zdeněk Kratochvíl, Ph.D.)
 • 1991-1997 Mgr. v oboru filosofie, Univerzita Karlova v Praze
 • diplomová práce „Kosmologický náhled Thaléta a Anaximandra v konfrontaci s koncepcí archaických kosmogonií“ (vedoucí práce doc. Karel Thein, Ph.D.)

Zaměstnání

 • 2021-dosud: odborná asistentka na Katedře filosofie a humanitních studií FF UJEP Ústí nad Labem
 • 2007-2020: odborná asistentka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2006-2007 externistka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem

Působení v zahraničí

 • 4/2019 výuková mobilita Erasmus+ na Universidad Carlos III de Madrid
 • 7/2018 badatelský pobyt na Universität Regensburg
 • 4/2018 výuková mobilita Erasmus+ na Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 7/2017 badatelský pobyt na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 • 7/2016 badatelský pobyt na Universität Wien
 • 5/2014 výuková mobilita Erasmus+ na Universidad Carlos III de Madrid
 • 10/2004 stipendijní pobyt Aktion Tschechische Republik – Österreich na Universität Wien (Institut für Klassische Philologie, školitel a.Uni.Prof Dr. Georg Danek)

Odborná specializace

 • antická filosofie
 • antické politické myšlení
 • etika
 • vztah filosofie a básnické tradice

Výzkum

 • Řešitelka grantu 21st Annua| Meeting of the Collegium Politicurn: Non-citizens in the City (rok řešení 2022)
 • Řešitelka grantu Obec a společenství v antické filosofii (rok řešení 2021)
 • Řešitelka grantu Filosofie a politika ve veřejném prostoru (rok řešení 2019-2020)
 • Řešitelka grantu Bůh, obec a zákon v antickém myšlení (rok řešení 2018)
 • Řešitelka grantu Interpretace Platónova myšlení v kontextu soudobého mezinárodního bádání (rok řešení 2017)
 • Řešitelka grantu Člověk a obec v antickém myšlení (rok řešení 2016)
 • Spoluřešitelka grantu Koina ta tón filón (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2015)
 • Spoluřešitelka grantu Antická filosofie a politická filosofie (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2013)

Publikační činnost

Monografie

 • V. Konrádová, Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii, Ústí nad Labem 2008, 159 s., ISBN 978-80-7414-099-0.

Kapitoly v monografiích

 • V. Konrádová, Judicial Reform and the Meaning of the Eschatological Myth in the Gorgias, in: D. Machek – V. Mikeš (eds.) Plato’s Gorgias (forthcoming in Brill)
 • V. Konrádová, Sókratés jako filosof, Athéňan a přítel, in: J. Jinek – J. Jirsa (ed.), Platónův dialog Kritón, Praha, OIKOYMENH2020, pp. 29–43, ISBN 978-80-7298-575-3, e-ISBN 978-80-7298-590-6.
 • V. Konrádová, Moc, erós, tyran. Otázka vlády a sebevlády v platónské perspektivě, in: J. Musil (vyd.), Reflexe moci a moc reflexe. Červený Kostelec 2020, ISBN 978-80-7465-428-2, ISBN 978-80-7561-269-4.
 • V. Konrádová, Zbožnost mezi tradicí a inovací, in: J. Jinek, J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha 2019, ISBN: 978-80-7298-283-7.
 • V. Konrádová, Gold, Women and Corruption of the polis, in: J. Jinek, V. Konrádová (vyd.), For Friends, All Is Shared. Friendship and Politics in Ancient Greek Political Thought, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-239-4, ISBN 978-80-7414-942-9.
 • V. Konrádová, Sókratés a achilleovské paradigma, in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-228-8.
 • V. Konrádová, Enthúsiasmos a techné, in: A. Havlíček, J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Ión, Praha 2014, ISBN 978-80-7298-161-8.
 • V. Konrádová, Filosofie jako způsob života u Platóna a Aristotela, in: J. Vydrová et al., Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia, Červený Kostelec 2014, ISBN 978-80-7465-117-5.
 • V. Konrádová, Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství, in: U. Wollner, J. Cepko (vyd.), Reflexia Homéra v antickej filozofii, Banská Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0767-9.
 • V. Konrádová, Svoboda a tragické myšlení: K pojetí svobody u Friedricha Nietzscheho, in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-444-8.

Články a odborné studie

 • V. Konrádová, Koinōnia and the Psychology of Possession, in: Areté. Revista de Filosofía, 36, 2022, pp. 59–70, ISSN 1016-913X, e-ISSN 2223-3741.
 • V. Konrádová, Family Affection, Political Community and Humanity: A Comparison of Aristotle and Cicero, in: Listy filologické, 142, 3-4, 2019, pp. 253-281, ISSN 0024-4457.
 • V. Konrádová, The Concept of Punishment in Plato’s Eschatological Myths, in: Etica & Politica / Ethics & Politics, 21, 3, 2019, pp. 571-582, ISSN 1825-5167.
 • V. Konrádová, Sebe-vztah a vztah k druhému: k Aristotelovu konceptu přátelství, in: M. Pokorný (vyd.), Energein. Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám, Praha 2019, ISBN 978-80-87705-74-2.
 • V. Konrádová, God and Justice in Hesiod and Plato: Interpreting the Myth of Protagoras (Prot. 320d-322d), in: ΠΗΓΗ / FONS 3, 2018, pp. 9-19, ISSN 2445-2297, DOI: https://doi.org/10.20318/fons.2019.4549.
 • V. Konrádová, Fronésis a problém zvažování, in: Filosofický časopis, 65, 5, 2017, s. 707-719, ISSN 0015-1831.
 • V. Konrádová, Aristotelés o hranicích kultury, in: A. Javorská, O. Marchevský (vyd.), Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Bratislava 2017, ISBN 978-80-970303-8-4.
 • V. Konrádová, Human and Divine Lives in Book X of Aristotle‘s Nicomachean Ethics, in: ΠΗΓΗ / FONS 1, 2016, pp. 1-20, ISSN 2445-2297.
 • V. Konrádová, Co si počít se zvířetem v nás: mnohotvárný obraz platónské duše, in: P. Sucharek, O. Marchevský (vyd.), Racionálne – iracionálne, Prešov 2015, ISBN 978-80-970303-4-6.
 • V. Konrádová, Homér a Hésiodos v platónských dialozích, in: Aither 14, 2015, str. 84-99, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Politický a kontemplativní život u Aristotela, in: P. Sucharek, R. Sťahel (vyd.), Filozofia a umenie žiť, Bratislava – Nitra 2014, ISBN 978-80-8153-026-5.
 • V. Konrádová, „Lidský“ a „božský“ život v X. knize Aristotelovy Etiky Níkomachovy, in: Aither 5, 10, 2013, str. 67-91, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Platón a básníci, in: Reflexe 42, 2012, str.  3-23, ISSN 0862-6901.  
 • V. Konrádová, Músický charakter básnické řeči, in: Listy filologické, 130, 3-4, 2007, str. 205-228, ISSN 0024-4457.

Edice

 • J. Jinek, V. Konrádová (vyd.), For Friends, All Is Shared. Friendship and Politics in Ancient Greek Political Thought, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-239-4, ISBN 978-80-7414-942-9.

Recenze

 • V. Konrádová, Eliška Luhanová, Zrození světa, in: Reflexe, 49, 2015, str. 161-167, ISSN 0862-6901.
 • V. Konrádová, Provincie a periférie, in: Reflexe, 34, 2008, str. 139-145, ISSN 0862-6901.

Konferenční příspěvky (výběr)

 • 2022 “Poetic Enthusiasm and the Perils of Ethical Mimesis” (Syracuse, Italy, “Paideia and Performance. Seventh Interdisciplinary Symposium on the Heritage of Western Greece”)
 • “Female Status in Xenophon, Plato and Aristotle: Premises and Consequences” (Ústí nad Labem, Czech Republic, 21st Meeting of the Collegium Politicum: “Non-citizens in the City. Strategies of Differentiation and Integration in Greek Political Theory and Practice”)
 • 2021 “The Psychology of Property Relations in Plato’s Republic” (Senigallia, Italy, 20th Meeting of the Collegium Politicum: “Oikos nomos. Politics and Economics in Ancient Thought)
 • “God, Human and Principles of Morality. Plato vs. Sophists” (Aix-en-Provence, France, “God and Morality”)
 • “Koinōnia and the Psychology of Possession” (Lima, Peru, International Plato Society Mid-Term Meeting: “Koinōnia in Plato’s Philosophy“)
 • 2020 Philosophical Communication through Poetic Imagination: the Myth of Plato’s Gorgias(Tampa, USA: „Poetry, Philosophy, and Mathematics: Performance, Text, and Representations in Ancient Greek Cultural Practices“
 • 2020 Lachés: První definice a její filosofická relevance (online XII. české platónské symposium: „Lachés“)
 • 2019 Public Reasoning and the Role of Logos in Gorgias and Aristotle (Pardubice, 19th Meeting of the Collegium Politicum: “The Rule of People, the Rule of Law of Law and the Role of Logos in the Public Sphere”
 • 2019 Feminine Activities as Paradigms for Philosophy and Politics in Plato (Tampa, Florida: “Sex, Gender and Science in Ancient Greece”)
 • 2018 God and Justice in Hesiod and Plato (Bologna, 18th Meeting of the Collegium Politicum: “God, Religion and Society in Ancient Thought”)
 • 2018 Sókratés jako Athéňan, filosof a přítel (Praha, XI. platónské symposium: „Dialogy Kritón a Minós“)
 • 2017 The Concept of Punishment in Plato’s Eschatological Myths (Barcelona, 17th Meeting of the Collegium Politicum: “Pain and Punishment in Ancient Thought“)
 • 2016 Family Affection, Political Community and Humanity: A Comparison of Cicero, Fin. 3, 62- 68 and Aristotle, Eth. Nic. 8, 12-14 (Bonn, 16th Meeting of the Collegium Politicum: “Kosmopolitismus, Universalismus und Ius Gentium in der Antike und ihre Fortwirkung“)
 • 2016 Zbožnost mezi tradicí a inovací (Praha, X. platónské symposium: “ΕΥΘΥΦΡΩΝ“)
 • 2015 Gold, Women and Corruption of the Polis (Ústí nad Labem, 15th Meeting of the Collegium Politicum: “KOINA TA TΩΝ ΦIΛΩΝ“)
 • 2015 Politická dimenze přátelství u Aristotela (Bratislava, V. Slovenský filozofický kongres: “(Meta)filozofia – prax”)
 • 2014 Sókratés a achilleovské paradigma v Obraně Sókrata (Praha, IX. platónské symposium: “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ“)
 • 2012 Enthúsiasmos a techné (Praha, VIII. platónské symposium: „Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku“)

Členství v odborných společnostech