Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D.

Kontakty

e-mail: jiri.hoblik@ujep.cz
tel.: 475 286 512
kancelář: B 312

Vzdělání, profesní životopis

 • 1986-1989 studium na Fakultě žurnalistiky UK Praha
 • 1989-1996 magisterské studium na Evangelické teologické fakultě UK (ETF UK)
 • 1993-1994 studijní pobyt v Německu (Philipps Universität Marburg, 2 semestry)
 • 1995 studijní pobyt v Německu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1 semestr)
 • 1999-2005 student denního postgraduálního programu na ETF UK, obor religionistika
 • 2003-2012 odborný asistent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (do 2006 katedra společenských věd Pedagogické fakulty tamt., pro religionistiku a etiku, od 2.2007 úvazek 100 %, předtím 40 %)
 • od 2005 odborný pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR (Kabinet pro klasická studia, úvazek 30 %)
 • 2011-2012 habilitační řízení na ETF UK v Praze (úspěšne zakonečno 5.4.2012)
 • od 2012 docent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (úvazek 100 %)

Odborná specializace

 • religionistika – dějiny náboženského myšlení, hebrejské tradice a jejich reflexe, teorie studia náboženství, monoteismy na Západě
 • filosofie náboženství – kontakty mezi židovským a řeckým myšlením, filosofická transformace náboženských idejí v novověkém myšlení, řecká, římská a křesťanská filosofie dějin
 • etika – obecné dějiny etiky, ekologická etika

Výzkum

 • 1) Řešitel projektu „Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství", GAČR 19-02741S, 2019–2022.
 • 2) Inovace kurzu Religionistika I a II, tutor FF/HS v projektu Corona Culturae – Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (CZ.1.07/2.2.00/28.0285), MŠMT, OPVK 2.2 – 2012–2014.
 • 3) Odborný spolupracovník v projektu „Centrum excelence“ (P401/12/G168), GAČR, 2012–2018.
 • 4) Řešitel projektu „Jeruzalém a Athény“, Stimulace ve vědě a výzkumu na FF UJEP, 2011.
 • 5) Účast na rozvojovém programu „Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol“ MŠMT, 2010.
 • 6) Odborný spolupracovník v projektu „Centrum biblických studií“ (LC 538), MŠMT, 2005–2011.
 • 7) Řešitel projektu „Současný přístup k hebrejské profétii“ (333/2002/A-TFP/ETF), GAUK, 2002.

Publikační činnost

Monografie / Monographs

 • Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické konfrontace, II, Ústí nad Labem. FF UJEP 2017, ISBN: 978-807561-054-6.
 • Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami: Nábožensko-filosofické konfrontace, I, Ústí nad Labem. FF UJEP 2012, ISBN: 978-807414-548-3.
 • Der Streit um die Prophetie, Hamburg: Verlag Dr. Kovač 2012, ISBN: 978-3-8300-6334-6
 • Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha: Vyšehrad 2009, ISBN: 978-80702-194-8.

Články / Articles

2023

 • Die vielschichtige Entwicklung des Verständnisses der Prophetie bei Flavius Josephus und seine Dilemmata, in: V. Kókai-Nagy – Á. Vér (ed.), Peace and War in Josephus, Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 52, Berlin: W. DeGruyter 2023, str. 77–95.

2022

 • The Prophetization of Wisdom: Towards the Reception of Isaiah’s Prophecy in the Book of Wisdom, Adamantius 26 (2020), 368–375 (opožděně vydáno roku 2022)
 • God’s Power and Powers in Philo of Alexandria,in: R. Fialová, J. Hoblík, and Petr Kitzler (eds.), Early Judaism, and Early Christianity Transmission and Transformation of Ideas, Berlin: de Gruyter 2003, 9–27. (datováno s předstihem do roku 2023)
 • Sub specie spiritualis, Ergot no. 1, 6 (2022), str. 7–18.
 • Žena statečná: Náčrt k filosofické gynekologii, Ergot no. 2, 6 (2022), str. 11–17.

2021

 • Interpersonal and Social Sensibility in Slapstick from the Perspective of Religious History, in: E. Malakaj und A. E. Lyons (eds.), Slapstick: An Interdisciplinary Companion, Berlin: de Gruyter 2021, str. 367–385
 • Tři role: Pomocník, zachránce, spasitel, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 5 (2021), on-line
 • K dobrotě a nedobrotě Ekonomie dobra a zla, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 5 (2021), on-line
 • Ekonomie dobra a zla versus humanitní vědy: Náboženské prameny, spiritualita a ekonomie, Dingir č. 2 (2021)

2020

 • The Philosophical Concept of Orientation Compared with the Historyof Religious Orientation in the First Four Centuries of Christianity: An Interdisciplinary Study, Communio Viatorum, no. 3, 62 (2020), str. 281–303
 • Pseudo-Clementine Writings as Evidence of Friendship, Christian Community, and Polemics in the Early Church, AUC Theologica, č. 2, 10 (2020), str. 27–40
 • Jan Ámos Komenský mezi biblismem a filosofií: Ke Komenského triadismu, in: O. Podavka (ed.), Křesťanská kultura a vzdělanost od středověku po Komenského: Justus et bonus - Ad honorem Jiří Beneš, Praha: Filosofia 2020, str. 303–218
 • Proměnlivé tváře ďábla v dějinách náboženství, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 4 (2020), str. 7–16
 • Hodnota hodnocení: K mechanismům akademického hodnocení, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 4 (2020), str. 22–28
 • Interrelationalität zwischen Gott und Mensch, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe III, Berlin: Studium in Israel e.V. 2020, str. 228–233
 • Pojem moci vzhledem k náboženským pramenům: K zásadnímu rozdílu mezi filosofickým pojmem moci a běžným míněním moci, in: J. Musil (ed.), Reflexe moci a moc reflexe, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020, str. 41–52

2019

 • Der Mensch Jeremia am Anfang seines prophetischen Wirkens,Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Berlin: Studium in Israel e.V. 2019, str. 311-315
 • Jak se válka stala svatou?, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 3 (2019), str. 75-85
 • Kam smrti, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 3 (2019), str. 9–18

2018

 • Ein Weg aus der Ausweglosigkeit., in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext:zur Perikopenreihe V. Studium in Israel e.V., Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2018, s.
 • Smrt foinické princezny a příběh jména,Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 2 (2018), str. 11–21. on-line
 • Lutherův rozum, Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 2 (2018), str. 7–12. on-line
 • Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky: Dějiny a současnost indiánské profetie, Religio, č. 1, 21 (2018), str. 22–25.
 • Tázání na pravdu cestou od hebrejských pramenů k filosofii, in: M. Šimsa (ed.), Relativismus a (post)pravda v demokracii: Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP 2018, str. 169–183.

2017

 • Wahre Autorität, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext:zur Perikopenreihe IV. Studium in Israel e.V., Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2017, str. 244-249.
 • Utrakvismus v dějinném procesu symbolizace, in: M. Šimsa (ed.), Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí n. L.: FF UJEP 2017, str. 220–244.
 • Slava Slavy: Jan Kollar i jevo issledovanije religii Slavjan, Veche 29 (2017), str. 31–37.
 • Filosofie pro děti podle Nikolaje Nosova, in: týž (ed.), Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, Studia Philosophica, 16, Ústí nad Labem 2017, str. 71–86.
 • Saturnský prapříběh revoluce,Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 2, 1 (2017), str. 5–17. on-line
 • Od textu ke zkušenosti (v kontextu Platónovy filosofie a náboženství), Ergot: Revue pro filosofii a společenské vědy, č. 1, 1 (2017), str. 34–41. on-line

2016

 • Wo ist die Transzendenz zu finden?, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: Zur Perikopenreihe III, plus Gottes Gesalbte: Prieser, Könige, Propheten, Solus Christus neu gelesen. Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2016, s. 203–211. on-line
 • Moudrost po čase své krize – v knize, jíž propůjčila jméno, Teologická reflexe, č. 2, 22 (2016), s. 126–144.
 • Odluka není rozloučení: Moderní transformace tradičních vzorců vztahu státu a církve, in: M. Šimsa (ed.), Náboženství a filosofie v sekulární společnosti, Ústí n. L.: FF UJEP 2016, str. 61–102.
 • Africká prorocká hnutí, Religio, č. 1, 19 (2016), str. 2–4.

2015

 • Vernunft und Ergebung, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe II, Weihezell: Studium in Israel 2015, str. 78–86. on-line
 • The Holy Logos in the Writings of Philo of Alexandria, Communio viatorum, č. 3, 56 (2014), str. 248–266. on-line
 • Tajemství skrytého Boha: Filosofie náboženství D. Z. Phillipse v návaznosti na L. Wittgensteina. Chron, květen 2015 [elektronicky]. on-line

2014

 • Religioznye korni ponjatija individualnosti u S. Franka: K reabilitacii indiviadualnosti, o kotoroj govorilos ješčo v jevrejskoj drevnosti, Mysl, č. 1, 16 (2014), str. 85–89. on-line
 • Odluka státu a církve: Pokus o výklad pojmu, Religio, č. 4, 17 (2014), str. 110–112. on-line
 • Die Vollendung der Freude, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext. Zur Perikopenreihe I, Weihezell: Studium in Israel 2014, str. 211–216. on-line
 • Filosof Iústinos proroky motivovaný, Teologická reflexe, č. 1, 20 (2014), str. 53–68. on-line

2013

 • Nepředmětná víra předmětem zájmu, in: M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie, Ústí n. L.: FF UJEP 2013, str. 235–242. on-line
 • Die Unübertragbarkeit der Schuld und der Reinigungsweg, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2013. Weihezell: Studium in Israel 2013, str. 276–281.
 • O nenásilí uprostřed násilí (Chelčický a Tolstoj): Aneb setkání mezi 15. a 19. stoletím, Veche 25 (2013), str. 80-90. on-line
 • Chelčickij i Tolstoj: Filosofija něnasilija, ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Veche 25 (2013), str. 25–36.

2012

 • Prophetisches Wort angesichts der menschlichen, manchmal auch kollektiven Ziellosigkeit, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 5/2012. Weihezell: Studium in Israel 2012, str. 369–376.
 • Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus, (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy III., 2. vyd., Praha: Vyšehrad 2012, str. 57–70.

2011

 • Aufforderung zur Treue, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext 4/2011, Weihezell: Studium in Israel 2011, str. 377–382.

2010

 • Pseudoklementinské spisy a jejich svědectví o židokřesťanství, Teologická reflexe č.1 roč. 16/2010, str. 23–41.

2009

 • Osudy osudu, in: VÍRA, NE OSUD (věnováno 80. narozeninám Milana Balabána), Křesťanská revue, č. 6, 79 (2009), str. 27–32.
 • Přihlášení k vlastnímu poslání a zrození individuality, in: J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Příběhy povolání a obrácení v prorockých textech, Brno: CDK 2009, str. 57–66.

2008

 • České evangelictví: Evangelická církev se letos dožívá 90 let, Dingir, č. 2, 11 (2008), str. 44–46.
 • Dějinná perspektiva řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné, in: P. B. Kůrka aj. (eds.), Angelus Pacis: Sborník k poctě Noemi Rejchrtové, Praha: Historický ústav 2008, str. 85–96.

2007

 • Představa na cestě a v cestě ducha: K Hegelově Fenomenologii ducha jako opoře pro filosofii náboženství, in: J. Kuneš; M. Vrabec, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha: Argo 2007, str. 185–202.
 • Profétie v raném křesťanství, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy – Novozákonní apokalypsy, III, Praha: Vyšehrad 2007, str. 57–70.
 • Šibbólaet, Ergo, č. 2, 9 (2007), str. 37–44.
 • Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Ergo, 1, roč. 9 (2007), str. 27–35.

2006

 • První smrt aneb Gilgameš a Lévinas, in: J. Kružík; K. Novotný, Emmanuel Lévinas: Filosofie a výchova: Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Praha: UK FHS 2006, str. 150–160.
 • Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, in: Marx - životnost iluze? Ergo, č. 1, 8 (2006), str. 111–121.
 • Směřování prorocké tradice raným judaismem a raným křesťanstvím, Zpravodaj SKŽ, č. 56, 2006, str. 45-48.

2005

 • Je ve světě prostor pro náboženskou politiku?, in: J. Hanuš; J. Vybíral, Evropa a její duchovní tvář: Eseje – komentáře – diskuse. Brno: CDK 2005, str. 220–225.
 • Co byl a je spor o profétii?, in: M. Prudký, M.; Roskovec, J. (eds.). Výklady a vykladači: Studie k biblické hermeneutice, Studie a texty, 9, Jihlava: Mlýn 2005, str. 3–12.
 • Profétologie: Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie, Religio, č. 1, 13 (2005), str. 85–104. online
 • Sofofilie, Ergo, č. 2, 7 (2005), str. 43-49.

2004

 • Veřejná intimita, Ergo, 1, 6 (2004) [CD-ROM].

2003

 • Alternativy válčení ve Starém zákoně, Teologie a společnost, č. 3, 1 (2003), str. 3–7.
 • Biblické ukotvení sociálních encyklik Jana Pavla II., in: P. Fiala; J. Hanuš; J. Vybíral (eds.), Sociální nauka Jana Pavla II.: Interdisciplinární analýzy a interpretace, Brno: CDK 2003, str. 38–56.
 • Bileam: Ein Zeuge der Prophetiegeschichte, Religio, č. 1, 11 (2003), str. 3–34. online
 • Břemenné dějiny, in: J. Hanuš (ed.), Ekumenické církevní dějepisectví, Brno: CDK 2003, str. 119–123.

2002

 • Maxima prorockého poslání, Zatvrzení (Iz 6), Teologická reflexe, č. 2, 12 (2002), str. 110–137.
 • Putování ke společné hostině s proroky a s Kristem: O tom, že proroctví není předpověď,Teologický sborník, č. 3, 8 (2002), str. 3–10.

2001

 • Lid Knihy bez Knihy, in: P. Slepička.; V. Süss (eds.) Nová generace ve vědě na prahu milénia, I., Praha 2001, str. 265–268.

Recenze / Reviews

 • Jan Assmann: Religio Duplex. Ägyptische Mysterien und europäische Aufklärung,Reflexe 43 (2012), str. 163–170.
 • Dějiny Izraele žijícího v Zemi Izrael(Michael Krupp, Osmnáct století Izraele: Od zániku Chrámu do počátků sionismu), Teologická reflexe č. 1, 17 (2011), str. 93–96.
 • Israel Finkelstein - Neil Asher Silberman: David a Šalomoun,Teologická reflexe, č.1, 16 (2010), str. 93–94.
 • Dějiny izraelských počátků(N.P. Lemche, Die Vorgeschichte Israels. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts v. Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 1, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996; V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v.Chr., Biblische Enzyklopädie, sv. 2, Stuttgart-Berlín-Kolín n.R. 1996), Teologický sborník 1/1998, str. 97–99.
 • Židé ve starověku(S. Segert, Starověké dějiny židů, Praha 1995), Teologický sborník, č. 1 roč. 2/1996, str. 90–91.
 • Letmé dějiny hebrejského národa(A. Lemaire, Dějiny hebrejského národa, Praha 1994), Teologický sborník č. 2, roč. 2/1996, str. 77–78.

Editace / Editing

 • Hellenism, Early Judaism, and Early Christianity. Transmission and Transformation of Ideas,ed. Fialová, R.; Hoblík, J.; Kitzler, P.), s. 9-27. Arbeiten zur Kirchengeschichte 155, Berlin: De Gruyter 2023.
 • Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, Studia Philosophica, 16, Ústí nad Labem 2017.
 • Provincie a periférie, Ergo č. 1, 2007.
 • Filosofie jako způsob spirituality, Ergo č. 2, 2005.
 • Pouštěj chléb svůj po vodě: Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999.

Překlady / Tranlations

 • Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení, IV. díl, Praha: OIKOUMENH, 2007, 2. vydání 2008.
 • Otto Kaiser, Odkaz alexandrijských Židů: Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2006.
 • Walter Gross – Karl-Joseph Kuschel, Bůh a zlo, Praha: Vyšehrad 2005.
 • Manfred Lurker, Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha: Vyšehrad 1999 (část hesel).
 • Hans Küng – Julia Ching, Křesťanství a náboženství Číny: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1999 (z něm. orig. Christentum und Chinesische Religion, spolu s V. Liščákem).
 • Hans Küng – Josef van Ess, Křesťanství a islám: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Islam, Mnichov 1994, spolu s L. Kropáčkem).
 • Hans Küng – Hans Bechert, Křesťanství a buddhismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1998 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen - Buddhismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).
 • Hans Küng – Heinrich von Stietencron, Křesťanství a hinduismus: Na cestě k dialogu, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Christentum und Weltreligionen II, Hinduismus, Mnichov 1984, spolu s D. Zbavitelem).
 • Rudolf Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří: Kázání na hoře a Otčenáš, Praha: Vyšehrad 1997 (z něm. orig. Alles kann, der glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu, Freiburg i.B. 1992).
 • Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad 1996 (z něm. orig. Altes Testament. Eine Einführung), 4. vyd. 2015.

Samostatné přednášky v zahraničí a účast na zahraničních konferencích

 • Die Frage nach der Wirklichkeit an der Schnittstelle von Philosophie und Religion, The Concept of Reality in Classical German Philosophy, Jerusalem 5.–7.6.2023.
 • Some Reflections on How Old Testament Prophecy Became a Historical Factor, 2022 conference of the European Association of Biblical Studies, Toulouse, 4.–7.7.2022.
 • Der Weg zur Zuflucht durch die Geschichte des Judentums (zu Hegels Abhandlung über die Religion des Erhabenen), Mit Gott auf der Flucht: Die Religion in der Klassischen deutschen Philosophie, Neuendetteslau, 16.–18.7.2022.
 • Die vielschichtige Entwicklung des Prophetieverständnisses bei Josephus, Peace and War in Josephus / Friede und Krieg bei Josephus, Komárno 5.5.2022.
 • Proroctví jako prostředek interpretace dějin, Intrabiblical Interpretation of the Former Propehts, Badín (Slovensko) 13. – 15.12.2019.
 • Power and Powers in Philo of Alexandria: Philo of Alexandria as a Philosophical Interpreter of the Bible, Hellenismus, Early Judaism and Early Christianity. Transmission and Transformation of Ideas, Prague –13. 9. 2019.
 • The Pseudo-Clementine Writings as a Document for the Jewish Christianity in the Pagan World, Friends and Opponents: How did Church Fathers write about their friends and opponents, Teologická fakulta Trnavské univerzity v Bratislavě, 20. 9. – 21. 9. 2018.
 • Religious Diversity in Antiquity as a Challenge to Contemporary Philosophy, Philosophy of Religion in a Pluralistic World 22nd European Conference on Philosophy of Religion European Society for Philosophy of Religion (ESPR)  Charles University, Prague 28–31 August 2018.
 • Slava slavy: Jan Kollar i jego issledovanie religii Slavjan, Pjatye meždunarodnye čtenija po istorii russkoj filosofii "Slavjanskaja ideja v istorii i sovemennosti: K 150-letiju slavjanskovo sjezda", St. Petersburg 29. 9. 2017.
 • Das Subjekt als Objekt der Religionsgeschichte, Les objets de l’histoire des religions, 6. 11. 2015 v Ženevě (Švýcarsko).
 • Last und Gewinn der religiösen Desorientierung, Transforming Religion, European Society for Philosophy of Religion, 20. konference 28.-31. 8. 2014 v Münsteru (SRN).
 • Religioznyje korni ponjatija indiviualnosti u S. Franka, konference "Semjon Ljudvigovič Frank: Německij kontext russkoj filosofii", 10. říjina 2013, St. Petersburg.
 • Chelčickij i Tolstoj: O něnasilii posredi nasilija ili vstreča pjatnadcatovo stoletija s děvjatnadcatym, Kulatý stůl: Recepce české kultury v Rusku, 6. května 2013, St. Petersburg.
 • Idol, Mediation und Objektheit, Religion after Metaphysics? 16th conference of the European Society for Philosophy of Religion (ESPR) 1.-4.9. 2006 v Tübingen (SRN).

Samostatné přednášky v ČR a účast na tuzemských konferencích

 • Peníze jako pravda demokracie, Ústí nad Labem 19. listopadu 2022.
 • Žena statečná, Odvaha, Ústí nad Labem 21. května 2022.
 • Sub specie spiritualis, Živá bytost, Ústí nad Labem 20. listopadu 2021.
 • Násilí v nenásilí, Násilí, Ústí nad Labem 22. května 2021.
 • Nedořečenosti v Masarykově podání humanitismu, Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení, Písek 16.–18. září 2021.
 • The Developement of the Christian Concept of Orientation, Věčnost, čas a dějiny, Praha 18. září 2020.
 • Hodnota hodnocení, Akademický systém, Ústí nad Labem 16. listopadu 2019.
 • Jak se válka stala svatou?, Válka, Ústí nad Labem 25. května 2019.
 • Kam smrti?, Sebevražda, Ústí nad Labem 17. listopadu 2018.
 • Profanace moci jako podmínka moderní republiky,VI. interdisciplinární písecká konference: Reflexe republiky, Písek 18. října 2018.
 • Starozákonní antropologie, Praha 22. května 2018 (Společnost pro filosofickou antropologii).
 • Die Prophetisierung der Weisheit: Zur Rezeption der jesajanischen Prophetie im Buch der Weisheit, The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms, Olomouc, 15. - 16. června 2018.
 • Smrt foinické princezny, Evropa, Ústí nad Labem, 19. května 2018.
 • Lutherův rozum, Re/forma/ce, Ústí nad Labem 25. listopadu 2017.
 • Moc zdrojem sama sobě?, VI. interdisciplinární písecká konference, Písek 12. října 2017.
 • Bazální prorocké zprávy ve starozákonní literatuře, Proměny proroctví v židovském myšlení, Praha 12. října 2017.
 • Die Prophetisierung der Weisheit: Zur Rezeption der jesajanischen Prophetie im Buch der Weisheit, The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition, konference organizovaná jako součást badatelského projektu GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible, Olomouc 15.–16. června 2017.
 • Saturnský prapříběh revoluce, Revoluce, Ústí nad Labem 27. května 2017.
 • Commissioning of the prophet to harden the people, Interactions and Interpretation, konference organizovaná jako součást badatelského projektu GAČR P401/12/G168 History and Interpretatiion of the Bible, ETF UK Praha, Praha 4.–5. května 2017.
 • Textem ke zkušenosti, filosofické sympozium "Filosofický text", Ústí nad Labem 26. listopadu 2016.
 • Opravdu o pravdu?, V. interdisciplinární písecká konference: Jan Hus - Dílo, kontexty, interpretace, Písek, 22. října 2016.
 • Symbolizace „Corpus et Sanguis Domini“, aneb Co měli společnéh
 • o Hus a husitství?, IV. interdisciplinární písecká konference, Písek, 6. října 2015.
 • Odluka církve od laického státu, Úloha filosofie a náboženství v demokracii v českém a evropském myšlení", III. interdisciplinární písecká konference, Písek 9. října 2014.
 • Neználek - filosofie pro děti, konference "Filosofické procházky českou a ruskou literaturou", Ústí nad Labem 30. října 2013.
 • Nepředmětnost víry předmětem myšlení, II. interdisciplinární písecká konference, Písek 10. října 2012.
 • Iústinos a proroci, Patristická konference 2012, Olomouc, 20.-21. září 2012.
 • Osudy osudu, konference při příležžitosti 80. narozenin prof. Milana Balabána, ETF UK, Praha 9.10.2009.
 • Globus se topí v kosmu, konference Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog, 19.11.2008 (Centrum globálních studií AV ČR).
 • Pseudoklementinky a jejich svědectví o židokřesťanství, Patristická konference 2008, Olomouc 7.-8.11.2008.
 • Šibbólaet, Společná řeč, Ústí nad Labem 24. dubna 2007.
 • Na periférii vyvstává extáze, v centru se rozum propadá do prázdnoty já, Provincie a periférie, Ústí nad Labem 13. listopadu 2006.
 • Markofág: K otázce odcizení v konfrontaci s nábožensko-kritickými momenty myšlení Karla Marxe, Marx – životnost iluze?, Ústí nad Labem 10. listopadu 2006.
 • Sofofilie, Filosofie jako způsob spirituality, Ústí nad Labem 24. února 2005.

Ostatní

 • Když planeta hyne (Rozhovor o ekologické etice s profesorem Milanem Machovcem). In: Rozpravy/Samenspraak 2001: Člověk a příroda: Bludný kruh?. Heršpice: Eman 2001, str. 46-53
 • holandsky: De zorg voor het milieu: een ondergeschoven kindje bij kerk en theologie?: interview met, in: P. C. A. Morée; T. Trusina (eds.), Milan Machovec, přel. P. C. A. Moréé, in: Mens en milieu: een vicieuze cirkel? Heršpice: Eman 2001, str. 53-61.
 • nové vydání: In: Žárský, P. Hovory s Milanem Machovcem. Praha: Akropolis 2008, str. 167-173