Mgr. Denisa Charvátová, Ph.D.

Kontakty

kancelář: B 314
tel.: 475 286 517
e-mail: denisa.charvatova@ujep.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2019 - 2023 Metropolitní univerzita Praha - Ph.D. - Kritická diskurzivní analýza populistické komunikace na sociální síti facebook na příkladu Tomia Okamury (SPD)
 • 2013 - 2016 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – navazující magisterský studijní obor Mediální studia

Odborná specializace

Mediální studia, politická komunikace na sociálních sítích, populistická politická komunikace

Výzkum

 • 2021: „Formation of Attitudes of Generation Y in the V4 Geographic Area to the Issue of Migrants through Digital Communication on Social Networks“ (VEGA 1/0192/18), spoluřešitel, VEGA.
 • Řešitel několika vnitrouniverzitních grantů (IGS) na Metropolitní univerzitě Praha v letech 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 a spoluřešitel IGS v ak. roce 2022/2023 na téma populistické politické komunikace.

Publikační činnost

 • Charvát, J., Charvátová, D., Niklesová, E. 2022. Populism as a Communication Strategy: a Case Study of the Freedom and Direct Democracy Party and Tomio Okamura. In Communication Today, 13 (2).
 • Filipec O., Charvátová, D. 2022. The Populist Construct of Migration: Framing within SPD's Communication Strategy ahead of the 2019 European Elections. In Politické Vedy, 25 (4), 43–68. ISSN 1335–2741. https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.4.43-68.
 • Spálová, L., Mikuláš, P. et al. 2022. Media – Migration – Politics: Discursive Strategies in the Current Czech and Slovak Context. Berlin: Peter Lang.
 • Filipec O., Charvátová, D. 2022. Mezi lží a manipulací: analýza facebookové komunikace SPD před evropskými volbami 2019. In Budzyńska-Daca, A., Rusin-Dybalska, R. Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989 gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne/Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989 žánry, komunikační strategie, mediální obrazy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 97–112.
 • Charvátová, D., Charvát, J., Niklesová, E. 2022. Populismus jako komunikační strategie: případová studie SPD a Tomia Okamury. In Budzyńska-Daca, A., Rusin-Dybalska, R.Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989 gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne/Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989 žánry, komunikační strategie, mediální obrazy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 83–96.
 • Charvátová, D. 2021. Social Networks and Populism. In Tungul, L. a kol. Emerging Paradigms in the Shifting Foreign and Domestic Environments: The Czech Centre-Right’s Solutions to the Political Challenges of 2022. Prague: Wilfried Martens Centre for European Studies, Konrad Adenauer Stiftung, TOPAZ, 62–67.
 • Charvátová, D. 2021. Sociální sítě a populismus. In: Tungul, L. a kol. Nastupujícísystémové změny domácí a zahraniční politiky. Pravicová řešení politických výzev pro rok 2022. Praha: Wilfried Martens Centre for European Studies, Konrad Adenauer-Stiftung, TOPAZ, 63–68.
 • Charvátová, D., Niklesová, E. 2020. SPD a tematizace migrace v období před volbami do Evropského parlamentu 2019: případová studie facebookových příspěvků a výstupů v TV předvolebních debatách. In Civilia: Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 11 (2), 20–53.
 • Charvát, Jakub; Charvátová, Denisa. 2016. Od polemické diskuze k tematicky vyprázdněné konfrontaci pro pobavení aneb fenomén televizních politických debat v České republice. In Škodová Markéta, Škrábová Michala (a kol.). Mediální smrt konsenzu. Praha: Maetropolitní univerzita Praha, Togga, 73-94.
 • Charvát, Jakub; Charvátová, Denisa. 2014. Hlídací pes na vodítku, aneb média v éře spin doctors. In Krákora, Pavel (a kol.). Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Dokořán, 141-163.
 • Charvát, Jakub; Charvátová, Denisa. 2014. Od přítulného gaučového psíka k vrčícímu psovi smetišťovému: vztah médií k politice v proměnách času. In Krákora, Pavel (a kol.). Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Dokořán, 110-140.

Příspěvky na vědeckých a odborných konferencích

 • 26th Annual Conference Central European Political Science Association “DEMOCRACY AFTER CORONAVIRUS: FACING NEW POLITICAL REALITY”, Bled, Slovinsko, 2. a 3. června 2022 mezinárodní vědecká konference; Central European Political Science Association; příspěvek „The Rise of Nativism in Populist Political Communication: A Case Study of the 2021 Czech Parliamentary Elections“
 • Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne, online, 23. a 24. listopadu 2020
 • mezinárodní vědecké konference; Varšavská univerzita, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; s příspěvky: „Populismus jako komunikační strategie: případová studie SPD“ (s J. Charvátem a E. Niklesovou) a „Mezi lží a manipulací: analýza facebookové komunikace SPD před evropskými volbami 2019“ (s O. Filipcem a J. Charvátem).
 • Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, 16. září 2020
 • konference pořádaná KSV PedF UP v Olomouci; příspěvek „SPD a tematizace migrace před volbami do Evropského parlamentu (na příkladu facebookových příspěvků a vystoupení v TV debatách“
 • Média – migrace – politika: diskurzivní strategie v současném českém a slovenském kontextu, Praha, 3. října 2019
 • česko-slovenský workshop pořádaný Metropolitní univerzitou Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; příspěvek „SPD a tematizace migrace před volbami do Evropského parlamentu (na příkladu facebookových příspěvků a vystoupení v TV debatách“ (spolu s E. Niklesovou)