Mezinárodní spolupráce Erasmus+

Praktická příručka pro online vyučování německého jazyka

Practical and methodical handbook for teaching German online

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410)

Spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů/Partnerships for Digital Education Readiness

Období řešení projektu: 2021-2023

Vedoucí projektu:

 • PhDr. Ján Demčišák, PhD
 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnavě (Slovensko)

Řešitelé projektu za FF UJEP:

 • doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.
 • Mgr. Petra Fuková

Partneři:

 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnavě (Slovensko)
 • Filozofická fakulta UJEP (Česká republika)
 • Vilniaus Universitetas (Litva)
 • Gymnázium Janka Matušku (Galanta, Slovensko)
 • Gymnázium Jána Hollého (Trnava, Slovensko)
 • Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p. o. (Mikulov, ČR)
 • Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala (Ústí nad Labem, ČR)
 • Vilniaus Gabijos gimnazija (Vilnius, Litva)
 • Vilniaus jezuitu gimnazija (Vilnius, Litva)

Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA203-046375

Období řešení projektu: 10/2018–06/2021

URL: http://kger.ff.ucm.sk/de/erasmusphd/

Vedoucí projektu:

Partneři:

Řešitelky projektu za FF UJEP:

 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (koordinátorka)
 • doc. Hana Bergerová, Dr.

Cílem projektu je sdílení a vzájemná výměna zkušeností mezi partnerskými univerzitami v doktorských studiích germanistického zaměření, jejich postupná inovace a celková podpora dalšího rozvoje směřující k internacionalizaci a prohloubení vzájemné spolupráce mezi participujícími univerzitami na evropské úrovni.

V rámci projektu bylo realizováno 6 projektových transnacionálních setkání, 3 workshopy pro akademické pracovníky zapojených do realizace doktorských studií a 3 mezinárodní doktorská kolokvia (v Trnavě, Ústí nad Labem a Vratislavi) s účastí domácích i zahraničních expertů.

Zahraniční experti:

 • DI Matej Durčo, BSC (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
 • Prof. Dr. Peter Ernst (Universität Wien)
 • Dr. Ruth Geier (Universität Leipzig)
 • Dr. Susanne Hochreiter (Universität Wien)
 • Prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (Universität Göttingen)
 • Prof. Dr. Simon Meier-Vieracker (Technische Universität Dresden)
 • Dr. Karin Timme (Frank & Timme Verlag, Berlín)
 • Dr. Sandra Vlasta (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz)
 • Prof. Dr. Manfred Weinberg (Karlsuniversität Prag)

Výstupy projektu:

 • Výstupy projektu (volně ke stažení)
 • Metodické kurikulum pro doktorské studium germanistiky (anglicky, česky, polsky, německy, slovensky)
 • Lehrmaterialien für Germanistik-Doktorandenkurse
 • Příručka k realizaci doktorského studia. Doporučení pro školitele a doktorandy (anglicky, česky, polsky, německy, slovensky)
 • 3 sborníky s příspěvky doktorandů „Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław“, Bd. 1 (2020), 2, 3 (2021)
 • Editorská řada Univerzitního nakladatelství Lipsko s názvem „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“, určená pro publikace doktorandů ze zemí mimo německojazyčnou oblast

Vybrané realizované aktivity:

Ku příležitosti 2. transnacionálního pracovního setkání dne 8. 3. 2019 v Ústí nad Labem byli členové projektového týmu přijati proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP, Mgr. Davidem Tomíčkem, Ph.D.