Sidebar

25
čen,
33 Aktuality

Na „online“ půdě ústecké katedry germanistiky se setkalo a debatovalo 16 doktorandů a doktorandek z Česka, Slovenska a Polska, kteří se navíc zúčastnili tří vědeckých workshopů vedených renomovanými německými odbornicemi.

Ani během zrušení prezenční výuky na českých vysokých školách akademický život na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem neutichl. Jedním z dokladů je i týdenní mezinárodní doktorandské kolokvium, které proběhlo od pondělí 9. listopadu do pátku 13. listopadu na půdě Katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP prostřednictvím akademických online platforem Zoom a BigBlueButton.

„Díky těmto platformám se v otevřeném fóru setkali a prodiskutovali své dizertační projekty naši doktorandi se svými studentskými protějšky z partnerských univerzit ve slovenské Trnavě a polské Vratislavi. Navíc k tomu získali i zpětnou vazbu v podobě rad a připomínek od našich ústeckých kolegů a kolegyň,“uvedla organizátorka mezinárodního kolokvia doc. Renata Cornejo.

Velice důležitou součástí kolokvia byly i tři workshopy renomovaných německých odbornic, díky nimž si doktorandi a doktorandky rozšířily své obzory a kompetence nejen v jazykovědě a literární vědě. V úterý se profesorka Anja Lobenstein-Reichmann z univerzity v Göttingenu věnovala tématu jazyka a násilí; ve středu dr. Karin Timme, spolumajitelka berlínského nakladatelství Frank & Timme, seznámila doktorandy se způsobem přípravy vědeckého manuskriptu k vydání na základě praxe běžné v jejím nakladatelství. Ve třetím čtvrtečním workshopu se pak dr. Sandra Vlasta z Univerzity Johanna Gutenberga v Mohuči věnovala specifickému žánru literárních cestopisů.

Tohoto mezinárodního kolokvia se zúčastnili studující doktorských studijních programů Německá literatura, akreditovaného na ústecké katedře germanistiky od roku 2016, a Německá filologie, akreditovaného od letošního roku.

„Takovéto akce dodávají našim doktorským studiím bezesporu nový rozměr. Za největší přínos pro naše doktorandy a doktorandky pak považuji hlavně to, že se díky nim naši studující začleňují do mezinárodního vědeckého bádání,“dodává doc. Cornejo. „Část zde prezentovaných příspěvků bude publikována na jaře příštího roku v renomovaném nakladatelství Univerzity Lipsko v nově založené ediční řadě Doktorandenforum Auslandsgermanistik, určeného pro vědecké publikace doktorandů mimo německojazyčnou oblast“, uzavírá doc. Cornejo.

Toto ústecké mezinárodní kolokvium bylo druhým ze série vědeckých setkání (první se uskutečnilo v červnu 2019 v Trnavě a závěrečné třetí je plánováno v příštím roce ve Vratislavi) pořádaných v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií 2018-1-SK01-KA203-046375 a finančně podporovaných Evropskou komisí.

Další informace: http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/bevorstehende-tagungen/internationales-doktorandenseminar.